Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Cao-partijen in VVT stellen medewerker centraal

Link gekopieerd naar klembord

Cao-partijen in VVT stellen medewerker centraal keyvisual

Verpleegkundige geeft pillen aan oudere

Werkgevers en vakbonden voeren constructieve onderhandelingen over een nieuwe cao VVT. Cao-partijen willen dat medewerkers in de VVT-sector regie en zeggenschap ervaren over hun werk, en voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. Daarnaast vinden cao-partijen dat de werkdruk aantoonbaar omlaag moet en de werk-privé balans hersteld moet worden. In januari gaat het cao-traject verder.

Begrijpelijk

De huidige vorm van de cao maakt benodigde veranderingen niet eenvoudig. Cao-partijen zijn daarom tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om een nieuwe cao te schrijven. Een cao waarin arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen mogelijk worden gemaakt die passen bij de komende jaren, en waarin de medewerker centraal staat. Een cao ook die begrijpelijk is waardoor medewerkers en werkgevers weten wat hun rechten en plichten zijn.

Hierbij worden de regelingen geharmoniseerd, waarbij het doel is dat alle medewerkers in de VVT in gelijke situaties gelijke vergoedingen krijgen. De intentie is om in de harmonisatie geen regelingen verloren te laten gaan en dat individuele medewerkers er niet op achteruit gaan.

Werknemer centraal

Cao-partijen zijn in gesprek over hoe de werknemer weer centraal komt te staan. Dit gesprek gaat in januari verder voortgezet worden, waarbij ook de beloning en de landingsbaan aan de orde zijn. Partijen kunnen zich al vinden in de volgende punten:

  • Er wordt gezocht naar manieren om roosters meer voorspelbaar te maken, met aandacht voor de verschillende typen van zorg, en waarbij voldoende tijd is voor herstel en rust. Bovendien willen we medewerkers en teams nog meer invloed geven op werktijden en roosters.
  • Het ontstaan van min-uren als gevolg van no show door de client, wordt opgelost in de cao en komt voor risico en rekening van de werkgever.

Vervolg in januari

Cao-partijen hebben een traject afgesproken dat erop gericht is om uiterlijk begin maart tot overeenstemming te komen over de nieuwe cao VVT. Hiermee wordt niet de ambitie van een nieuwe cao per 1 januari 2022 gehaald. Partijen betreuren dit zeer, maar zien het komen tot een nieuwe cao-tekst als noodzakelijke voorwaarde om de gewenste wijzigingen te realiseren. De nieuwe cao zal wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 ingaan.

De route naar een nieuwe Cao heeft ActiZ samengevat in een video: