Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Financieren Nieuws leestijd 1 min

Blinde vlek voor ontstaan van administratieve lasten bij beleidsontwikkeling

Berenschot: 'Financiële en inhoudelijke afwegingen wegen zwaarder dan de administratieve lasten'

Link gekopieerd naar klembord

Blinde vlek voor ontstaan van administratieve lasten bij beleidsontwikkeling keyvisual

key

De impact van beleidswijzigingen op administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers wordt structureel onderschat. Bij de start van beleidsontwikkeling blijken inhoudelijke en financiële afwegingen veel zwaarder te wegen dan de administratieve last die het veroorzaakt. Dit blijkt uit Berenschot-onderzoek van november 2022. Administratieve lasten worden over het algemeen pas in kaart gebracht als al besloten is dat de beleidswijziging gaat plaatsvinden.

ActiZ vroeg Berenschot te onderzoeken wat de invloed van beleidswijzigingen is op de administratieve lasten. Welke mechanismen liggen hieraan ten grondslag, en waar en op welke wijze ontstaan administratieve lasten in het beleidsproces? Het onderzoek laat duidelijk zien dat beleidsmakers een blinde vlek hebben als het aankomt op administratieve lasten. Trudy Prins, lid themacommissie Arbeid bij ActiZ en voorzitter raad van bestuur De Rijnhoven: ‘Als je kijkt naar alle grote beleidswijzigingen die op de ouderenzorg afkomen, is het essentieel dat dit onder de aandacht komt bij de politiek. Het laatste wat de ouderenzorg kan gebruiken zijn nog meer onnodige administratieve lasten.’

Het laatste wat de ouderenzorg kan gebruiken zijn nog meer onnodige administratieve lasten

Trudy Prins \

lid ActiZ-themacommissie Arbeid en zorgbestuurder De Rijnhoven

Te laat aandacht in het beleidsproces

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat administratieve lasten vooral ontstaan doordat ze te laat in het beleidsproces aandacht krijgen. De impact van beleidswijzigingen op administratieve lasten voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers, wordt structureel onderschat. Neem het voorbeeld van de overheveling van behandeling. De inhoudelijke en financiële afwegingen bleken tijdens de besluitvorming zwaarder te wegen dan de onuitvoerbaarheid van de maatregel en de administratieve lasten die daarmee gepaard gaan. Dat terwijl administratieve lasten veel indirecte effecten hebben, die voor een groot deel ook financieel zijn. Ze zijn alleen vaak te laat of komen helemaal niet in beeld, waardoor ze (ten onrechte) niet meegenomen worden in de besluitvorming. Daardoor ontstaat het risico dat besluiten worden genomen op basis van verkeerde informatie.

Trudy Prins: 'Wat wij vaak zien is dat het veld, bijvoorbeeld brancheorganisaties, pas betrokken wordt op het moment van besluitvorming. En dus niet of te weinig wanneer het beleid wordt ontwikkeld en belangrijke keuzes worden gemaakt. Wanneer je als veldpartij te laat hierbij wordt betrokken, kun je vaak alleen nog wat op de inhoud bijschaven. De ingeboekte kostenbesparing en de administratieve lasten, als gevolg van het beleid, blijven dan vaak ongewijzigd. Op die manier blijven administratieve lasten telkens ontstaan.’ 

Op deze manier blijven administratieve lasten telkens ontstaan.

Trudy Prins \

lid ActiZ-themacommissie Arbeid en zorgbestuurder De Rijnhoven

Cultuurprobleem

Administratieve lasten zijn deels een cultuur- en kennisprobleem, zo stellen de onderzoekers van Berenschot. Er wordt te makkelijk door iedereen gezegd dat het belangrijk is, terwijl in de praktijk wordt geaccepteerd dat het bijna niet te beïnvloeden is. Daarbij speelt mee dat beleidsmakers bij de beleidsvorming te weinig begrip hebben van administratieve lasten en welke impact het heeft. ‘Daar moet echt veel meer aandacht voor komen, willen we dit goed aanpakken’ aldus Prins.

Aanpak tekorten arbeidsmarkt

Administratieve lasten kosten de verpleeghuiszorg 25.000 fte, bleek een aantal jaar geleden al uit vorig Berenschot-onderzoek. Het verminderen van hiervan is een belangrijk onderdeel bij het aanpakken van tekorten op de arbeidsmarkt. Maar dat gaat helaas niet zomaar: de administratieve lasten verminderen is voor een groot deel afhankelijk van wijzigingen in wet- en regelgeving, zo bleek uit SIRM-onderzoek. Dit aanvullende onderzoek van Berenschot bevestigt dat de impact op administratieve lasten onvoldoende én te laat wordt meegenomen in het nieuwe en huidige beleid voor de ouderenzorg.

De aanbevelingen

Berenschot doet vijf aanbevelingen aan beleidsmakers om onnodige administratieve lasten bij nieuw beleid te voorkomen:

  1. Zorg voor meer kennis over de impact van administratieve lasten bij beleidsmakers
  2. Stel een proceseigenaar aan die ervoor zorgt dat administratieve lasten de aandacht en urgentie krijgen die nodig is
  3. Maak de echte businesscase: op lange termijn hebben administratieve lasten wel degelijk een financieel effect
  4. Doe een praktijktoets, maar dan wel écht in de praktijk: betrek zorgmedewerkers hierbij.
  5. Geef pas akkoord op nieuw beleid nadat de administratieve lasten in beeld zijn gebracht.

Mijn ActiZ

Voor leden van ActiZ

Meer lezen over (het terugdringen van) administratieve lasten? Als lid van ActiZ kun je terecht op Mijn ActiZ.