Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Actuele prognoses arbeidsmarkt: schaarste blijft aanhouden

Beleidsmaatregelen lijken geen effect te hebben op tekort, stelt ActiZ

Link gekopieerd naar klembord

Actuele prognoses arbeidsmarkt: schaarste blijft aanhouden keyvisual

Wijkverpleging met heer zet zelf koffi

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de actuele arbeidsmarktprognoses tot 2033 met de Tweede Kamer gedeeld. De uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek bevestigen opnieuw de grote tekorten aan personeel in zorg en welzijn. Ondanks alle akkoorden en afspraken, lijken beleidsmaatregelen van VWS de tekorten nauwelijks te beïnvloeden. ‘De arbeidsmarkt in de ouderenzorg blijft de komende jaren gekenmerkt door schaarste’, aldus bestuurder Yvonne van Stiphout.

In opdracht van VWS zijn door ABF Research de arbeidsmarkttekorten in zorg en welzijn tot 2033 in beeld gebracht. De prognoses heeft het ministerie in een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor het doorrekenen van de verwachte personeelstekorten worden twee scenario’s gehanteerd: het referentiescenario en het scenario ‘Nieuw Beleid’.

Twee scenario’s

In het referentiescenario is uitgegaan van de cijfers uit 2022 die zijn doorberekend op basis van demografische ontwikkelingen en andere maatschappelijke trends. In het scenario ‘Nieuw Beleid’ zijn de verwachte effecten van een aantal relevante beleidsmaatregelen meegenomen. Denk aan afspraken die gemaakt zijn in bijvoorbeeld het Integraal Zorgakkoord, het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) of het Gezond en Actief Leven-Akkoord (GALA).

Maatregelen geen effect

In de nieuwe arbeidsmarktprognose zijn een aantal maatregelen uit akkoorden zoals WOZO, IZA en GALA doorberekend. Maatregelen die het groeiende tekort aan personeel zouden moeten dempen. Hoewel niet alles doorberekend kan worden, laten de maatregelen die wel zijn meegenomen in de analyse, geen significant effect zien op de arbeidsmarkt.

‘De cijfers bevestigen opnieuw het beeld dat we al jaren van de arbeidsmarkt in de zorg hebben’, stelt Yvonne van Stiphout, bestuurder bij zorggroep de Opbouw en voorzitter van de ActiZ-themacommissie Arbeid. ‘Dat is een beeld van vooral veel schaarste in relatie tot de (toenemende) zorgvraag. Ondanks alle afspraken, is die schaarste ongekend groot.’

Om ook in de toekomst nog zorg voor ouderen en chronisch zieken te kunnen realiseren, moeten we het werk dus anders organiseren

Yvonne van Stiphout \

voorziter ActiZ themacommissie Arbeid

Quote van de week Yvonne van Stiphout

voorzitter Yvonne van Stiphout van de ActiZ themacommissie Arbeid vraagt om een andere kijk op de arbeidsmarkt

Anders organiseren

‘Tegelijkertijd hebben er nog nooit zoveel medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg gewerkt als nu’, vervolgt van Stiphout. ‘Maar door de vergrijzende samenleving stijgt de zorgvraag ver boven het aanbod uit. Om ook in de toekomst nog zorg voor ouderen en chronisch zieken te kunnen realiseren, moeten we het werk dus anders organiseren. Met naast de zorg voor de cliënt ook zeker oog voor de medewerkers, die zich dag en nacht met hart en ziel voor cliënten inzetten.’

Dat vraagt om een andere kijk op de arbeidsmarkt. ‘Onder andere door het principe ‘bekwaam is bevoegd’ leidend te maken voor de inzet van medewerkers in de zorg. Dit maakt de arbeidsmarkt veel toegankelijker, en vergroot de instroom vanuit andere sectoren en opleidingen’, aldus van Stiphout. ‘Maar naast de instroom van zorgprofessionals, moeten we ook inzetten op een nog betere samenwerking met mantelzorgers en op de inzet van technologie. Kort samengevat: zelf, samen en digitaal. Medewerkers in de zorg kunnen de enorme zorgvraag niet langer alleen opvangen.’