Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland starten samen IZA-fonds wijkverpleging

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland starten samen IZA-fonds wijkverpleging keyvisual

verpleegkundige

Om de toegankelijkheid van de wijkverpleging te versterken, hebben ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), aanvullend aan de afspraken in het Integraal Zorgakkoord, afgesproken om in 2023 een IZA-fonds Wijkverpleging op te zetten van 75 miljoen euro. De drie brancheverenigingen hebben dit fonds gezamenlijk opgericht.

Zorgverzekeraars hebben 75 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds, dat tot doel heeft om de wijkverpleging een ‘boost’ te geven zodat aanbieders in staat worden gesteld om de IZA-doelstellingen te behalen. Het geld kunnen zorgaanbieders in de wijkverpleging gebruiken voor onder andere passende zorg (met bijvoorbeeld hulpmiddelen), het versterken van lokale en regionale samenwerking in de zorgketen, het opleiden van nieuwe medewerkers en het aanpakken van regeldruk.

Voorwaarden op website

Op de website www.izafondswijkverpleging.nl kunnen zorgaanbieders onder voorwaarden, die opgesteld zijn door de brancheverenigingen, een aanvraag voor een bijdrage uit het IZA-fonds Wijkverpleging indienen. Het is bedoeld voor eenmalige projecten of voor ondersteuning bij het opstarten of opschalen van een initiatief dat bijdraagt aan de doelen van passende zorg. Het is niet de bedoeling dat er zorg mee wordt gefinancierd, daarvoor bestaat de reguliere bekostiging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het fonds staat open sinds 20 maart. Aanbieders krijgen tot en met  31 mei 2023 de mogelijkheid om via de website een aanvraag in te dienen.

De wijkverpleging is de spin in het web van thuiswonende kwetsbare mensen, het is belangrijk dat er meer in geïnvesteerd wordt

Caroline Beentjes \

voorzitter ActiZ kerngroep Zorg Thuis

Integraal Zorgakkoord

Het IZA-fonds Wijkverpleging vloeit voort uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarin partijen behalve het financieren van het fonds ook hebben afgesproken structureel meer geld in de wijkverpleging te steken. Mede door de vergrijzing in Nederland is voorzien dat het aantal cliënten zal toenemen. Vanaf 2023 tot en met 2026 wordt er elk jaar meer geld in de wijkverpleging geïnvesteerd. Dit jaar gaat er 3,8 miljard euro naar de wijkzorg, in 2026 is dat 4,1 miljard euro.

Directeur zorg van ZN, Wout Adema , vindt de extra gelden voor de wijkzorg belangrijk: “De wijkverpleging staat voor een grote uitdaging. Ruim een half miljoen cliënten is inmiddels aangewezen op wijkverpleegkundige zorg, en die groep zal verder groeien de komende jaren. Deze cliënten ontvangen zorg in hun eigen woning, dat is heel waardevol. Het is belangrijk dat we investeren in wijkverpleegkundigen en verzorgenden. We willen met dit fonds voor de wijkverpleging concrete verbeteringen realiseren die de thuiszorg als werkomgeving aantrekkelijker maken, zodat de verzekerden blijvend kunnen vertrouwen op goede zorg thuis.’’

Meer investering in wijkzorg

“Het is belangrijk dat er meer geïnvesteerd wordt in wijkverpleging”, stelt Caroline Beentjes, voorzitter ActiZ kerngroep Zorg Thuis. “De wijkverpleging is de spin in het web van thuiswonende kwetsbare mensen. Als één van de weinige beroepsbeoefenaren die achter de voordeur komen, hebben wijkverpleegkundigen een belangrijke rol in het thuis kunnen blijven wonen van mensen en het voorkomen van zwaardere zorg.”

Hans Buijing, bestuurder Zorgthuisnl is blij met de oprichting van het IZA-fonds. “Deze ‘boost’ is hard nodig voor de wijkverpleging. Zorgaanbieders zelf hebben weinig financiële investeringsruimte, waardoor zij de gelden uit dit fonds goed kunnen gebruiken. Als ActiZ, ZN en Zorgthuisnl hebben we de afgelopen maanden constructief samengewerkt om dit fonds op te richten. We houden deze samenwerking vast!’

Terugkijken: webinar IZA-fonds Wijkverpleging

Hoe werkt het IZA-fonds wijkverpleging? In het webinar over het IZA-fonds Wijkverpleging wordt uitleg gegeven over de achtergrond van het fonds, de voorwaarden en de uitvoering. Het webinar wordt georganiseerd door ActiZ, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland. 

Kijk via de knop hieronder het webinar terug. 

ActiZ ondertekent investeringsakkoord voor opleiden wijkverpleging

Naast het IZA-fonds Wijkverpleging ondertekende ActiZ op 16 maart 2023 ook het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging. De komende drie jaar investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 150 miljoen euro in het opleiden van verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging. Dat staat in het Investeringsakkoord Opleiden Wijkverpleging, dat vandaag is getekend door ActiZ, Zorgthuisnl, V&VN, Zorgverzekeraars Nederland en VWS. Het akkoord moet leiden tot meer en goed opgeleide zorgprofessionals in de wijk. De verwachting is dat het tekort aan deze groep de komende jaren zal oplopen tot 10.500 in 2027. Met het akkoord onderstrepen de partijen het belang van investeren in de wijkverpleging.

Lees hier meer over het akkoord.