Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

ActiZ wil veiligere werkomgeving voor zorgmedewerkers

Reactie op onderzoek PGGM&Co naar ongewenst gedrag en agressie

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ wil veiligere werkomgeving voor zorgmedewerkers keyvisual

Zorgmedewerkers in beschermende kleding

Driekwart van de medewerkers in zorg en welzijn heeft te maken met agressie of ongewenst gedrag. Dit blijkt uit onderzoek van PGGM&Co en het ministerie van VWS hiernaar op de werkvloer. Ruim 11.000 zorgprofessionals deelden hun ervaringen. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties schrikt van de uitkomsten. ‘Gelukkig weten onze medewerkers doorgaans goed om te gaan met agressie, met name waar dit voortkomt uit ziektebeelden bij cliënten’, zegt José van Vliet, voorzitter van de ActiZ themacommissie Arbeid. ‘Maar het is belangrijk dat zorgmedewerkers een veilige werkomgeving kennen. Hier moeten we als sector blijvend aandacht voor hebben.’

Makkelijker aangifte doen

Verruwing in de samenleving heeft ook effect op zorg. Zorgverleners geven in het onderzoek van PGGM&Co aan dat er ook een verband is tussen Covid-19 en toenemende agressie, intimidatie en ongewenst gedrag op de werkvloer jegens het personeel. ‘Maar zorgmedewerkers zijn geen boa’s’, stelt Van Vliet: ‘Zorgmedewerkers worden getraind om te de-escaleren, begrip te kweken en problemen om te zetten in kansen. Maar als agressie of ongewenst over grenzen heen gaat, moet externe hulp snel ter plaatse kunnen zijn en is het belangrijk dat aangifte gedaan kan worden bij de politie.’

Dit is niet altijd even eenvoudig. Er is geen voldoende eenduidig beleid  bij politie en justitie. Zorgmedewerkers of zorgorganisaties ervaren soms drempels om aangifte te doen. Hier moet werk van gemaakt worden. ActiZ gaat hierover graag in overleg met de landelijke politie, maar ook met leden zodat het belang van laagdrempelig melden ook op de agenda blijft binnen zorgorganisaties.  

Zorgmedewerkers zijn geen boa’s

José van Vliet \

voorzitter ActiZ themacommissie Arbeid

Melden werkt

Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en thuiszorg lijken de weg naar melden steeds beter te vinden.  Het zorgbrede actieplan 'Veilig Werken in de Zorg' (2012-2016) met de campagne Duidelijk over agressie, een bewustwordingscampagne over agressie tegen medewerkers in de zorg en jeugdzorg heeft gewerkt.

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 96 procent van de medewerkers weet waar in de organisatie ongewenst of agressief gedrag gemeld kan worden; 67 procent is bekend met de formele gedragsregels van de organisatie en 62 procent maakt melding van ongewenst of agressief gedrag. ‘Agressie is niet goed en we zijn trots op medewerkers die hiervan melding maken, zodat collega’s en zorgorganisaties ervan kunnen leren en het in de toekomst wellicht voorkomen kan worden’, benadrukt Van Vliet.

We moeten zorgen dat zorgmedewerkers beschikken over actuele kennis en skills tegen ongewenst gedrag of agressie

José van Vliet \

voorzitter ActiZ themacommissie Arbeid

Meer training en voorlichting

In de VVT-sector komt verbale agressie van cliënten het meeste voor en daarmee heeft driekwart van de medewerkers er in de afgelopen twaalf maanden een enkele keer te maken gehad. Vaak hangt dit gedrag samen met het ziektebeeld van cliënten of bewoners, zoals dementie. En hoewel het daarmee nog steeds ongewenst en onprettig is voor medewerkers, kan het dan wel geplaatst en begrepen worden. Het is belangrijk hier op een goede manier mee om te gaan. Hier worden mensen bijvoorbeeld op getraind en in geschoold.

Naar aanleiding van het rapport krijgt de sector extra geld om aandacht te besteden aan het voorkomen en tegengaan van ongewenst gedrag en agressie. Zorgbestuurder Van Vliet: ‘We gaan mede aan de hand van dit rapport met de vakbonden in gesprek hoe we het extra geld het beste kunnen inzetten. We moeten zorgen dat zorgmedewerkers beschikken over actuele kennis en skills tegen ongewenst gedrag of agressie.’

Ook effect corona

'De impact van corona in de zorg weerspiegelt de verruwing in de maatschappij’, constateerde zorgbestuurder en ActiZ bestuurslid Conny Helder onlangs in een artikel in BN DeStem.

De coronacrisis is de medewerkers van zorgorganisatie tanteLouise (1.800 medewerkers, 850 vrijwilligers, 1100 cliënten in Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen) niet in de koude kleren gaan zitten.

'Ga er maar aan staan. Je werkt in de ouderenzorg en loopt door corona al ruim een jaar op je tandvlees. En dan moet je tussen het zorgen door ook nog voor boa spelen, omdat familie van bewoners stampei maakt als ze niet ongehinderd in en uit het verpleeghuis kan lopen.' Lees hier het hele artikel verder.