Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Werken Nieuws leestijd 1 min

ActiZ omarmt publicatie Inspectie over e-health in verpleeghuiszorg

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ omarmt publicatie Inspectie over e-health in verpleeghuiszorg keyvisual

Zorgrobot

ActiZ omarmt de publicatie van de Inspectie Gezondheidsheidzorg en Jeugd (IGJ), waarin aanbevelingen staan over de inzet van e-health in de verpleeghuiszorg. De aanbevelingen gaan onder meer over het betrekken van cliënten en het in kaart brengen wie er verantwoordelijkheden heeft voor de implementatie van e-health. Maar ook over hoe goede samenwerking er aan kan bijdragen de gegevensuitwisseling te optimaliseren. ActiZ herkent de resultaten en onderschrijft de aanbevelingen.

Toekomst

ActiZ onderschrijft het belang van de thema’s die de IGJ presenteert in de publicatie ‘Effectieve inzet van e-health in de verpleeghuiszorg vraagt om professionalisering bij zorgaanbieders’. Het is een overzicht van de bevindingen die ook eerder in afzonderlijke instellingsrapporten naar buiten kwamen. Er gaat al veel goed en er is ook nog veel te leren en te verbeteren. Het is goed om te zien dat zorgorganisaties in de ouderenzorg investeren in vooruitgang. Effectieve inzet van e-health in de zorg is noodzakelijk om ook in de toekomst aan de groeiende zorgvraag te voldoen. Met het oog op de vergrijzing en het toenemende personeelstekort in de zorg is het van essentieel belang dat zorgmedewerkers en cliënten met digitale middelen aan de slag gaan en dat ook goed doen.

Stappen zetten

ActiZ hoopt dat de publicatie van de IGJ zorgorganisaties helpt om verdere stappen te zetten in de digitalisering van de organisatie. Dat is nodig om ook in de toekomst goede zorg voor ouderen te kunnen bieden, in het verpleeghuis maar ook in de zorg thuis. De publicatie biedt zorgorganisaties concrete tips om zaken op te pakken of te verbeteren, bijvoorbeeld rondom cybersecurity. Sinds corona worden er in toenemende mate cybersecurity-aanvallen gemeld en komt de informatieveiligheid van instanties steeds vaker in het nieuws.

Ook leden van ActiZ hebben in toenemende mate te maken met dit soort risico's. Daarom is het goed daar extra aandacht aan te besteden. ActiZ speelt hierop in met aanbod vanuit haar Academie. Zo is er een videocollege over informatieveiligheid ontwikkeld, waar ook de IGJ aan heeft bijgedragen. Maar ook op de andere thema’s biedt de ActiZ Academie kennis aan haar leden aan. 

Samenwerken

De sector heeft door de coronacrisis flinke stappen gezet met digitalisering, denk aan de inzet van beeldbellen en smart glasses. Die digitalisering zet door en dat vraagt onder meer om beleid op het gebruik van e-health en aandacht voor de informatieveiligheid van gegevens. ActiZ zet zich dagelijks in om haar leden hierbij te ondersteunen. Maar ook anderen zijn aan zet als het om de inzet van e-health gaat. Bij het thema Samenwerken in het netwerk en het elektronisch vastleggen en uitwisselen van gegevens, zijn ook andere partijen (zoals ziekenhuizen) nodig om te komen tot een optimaal resultaat. Ook daar zet ActiZ zich landelijk en haar leden regionaal voor in.

Om optimaal gebruik te maken van de kansen van digitalisering, is ook politieke actie nodig. Het nieuwe kabinet kan digitalisering versnellen door te ondersteunen met goede wet- en regelgeving, passende financiering en de inzet van gezamenlijke programma’s. Recent nog is door het hele zorgveld een oproep gedaan aan de politiek over de uitwisseling van medicatiegegevens.

Mijn ActiZ

Klik hier om naar de ActiZ Academie te gaan