Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

'Zie de ouderenzorg niet over het hoofd'

Brabantse ouderenzorgorganisaties willen Nederland wakker schudden

Link gekopieerd naar klembord

'Zie de ouderenzorg niet over het hoofd' keyvisual

Bewoners drinken met elkaar koffie

In het geweld van uitdagingen voor onze samenleving mag de ouderenzorg niet over het hoofd gezien worden. Dat is in het kort de pleidooi van bestuurders Jos Adriaans (Thebe) en Miranda de Vries (Zorggroep Elde Maasduinen). Samen met alle andere Brabantse zorgorganisaties stuurden zij recent een manifest naar de politiek. Want de zorgen bij ouderenzorgorganisaties zijn groot. Jos Adriaans, bestuurder bij Thebe en Miranda de Vries, bestuurder bij Zorggroep Elde Maasduinen, vertellen over het waarom van dit manifest.

Jos Adriaans, Thebe: ‘We hebben dit manifest gestuurd omdat we 'Nederland' wakker willen schudden over de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Als we niet veranderen, zijn we als een kikker in een bad dat langzaam te heet wordt. Er zal veel moeten veranderen om de ouderenzorg toegankelijk, uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Daar is transformatietijd voor nodig. Vanuit Brabant proberen we ook een positief verhaal over verandering te laten horen. Voor dit verhaal is iedereen nodig, zowel de politiek als de beleidsmakers, onze eigen zorgmedewerkers, en ook de hele samenleving. Door de toename van het aantal ouderen zullen we meer zelf en samen moeten doen, maar dat gaan we pas gewoon vinden als we daar het belang van inzien.’

Het andere verhaal

Miranda de Vries, Zorggroep Elde Maasduinen: ‘Het andere verhaal is grotendeels het verhaal wat ook de basis vormt voor IZA, WOZO en GALA. Gezond leven begint bij jezelf. Voor gezond ouder worden of fijn te kunnen leven ook als je wat minder gezond bent, is het nodig dat je eerst kijkt wat je zelf nog kunt. Wat kun je weer aanleren, gewoon in je eigen huis? Daarnaast is er mantelzorg en zijn er vele digitale hulpmiddelen. Pas als dat allemaal is geprobeerd en ontoereikend is, wordt professionele hulp of een plaats buiten je eigen huis gezocht. Als we alle nieuwe inzichten en innovatie toepassen en gewoon gaan vinden, dan komen we samen een heel eind. Hoewel dit ‘andere verhaal’ binnen de sector al veel rondgaat, is het voor de maatschappij nog helemaal niet bekend. Dat blijkt ook wel uit de reactie op de uitspraak van minister Conny Helder onlangs. Dat andere verhaal moet zich nog verspreiden en eigen worden om tot een maatschappelijke shift te komen.’

Jos Adriaans: ‘Wat we willen is dat de publieke opinie gaat veranderen. Dat betekent allereerst een realistisch beeld van de zorg voor ouderen en een constructieve dialoog. Deze verandering kost tijd, allereerst voor de maatschappelijke acceptatie. Maar ook onze medewerkers zullen zich moeten aanpassen. De echte zorgtaken zullen voor de zorg blijven, het overige zal zelf en samen geregeld moeten worden. De sector werkt hier momenteel hard aan maar we zijn nog niet zover. En de maatregelen die zich nu blijven opstapelen en die ons worden opgelegd, zullen dit proces abrupt stilzetten en dat willen we niet. We vragen in ons manifest zeker niet om meer geld dan voorheen, maar om een gefaseerde, realistische transformatieperiode.’

Nieuwe kabinet

Miranda de Vries: ‘Onze hoop is dat het nieuwe kabinet ouderenzorg, en de verandering die nodig is, beschouwt als een prioriteit. Daarna willen we tijd en genoeg geld om de verandering mogelijk te maken.'

Jos Adriaans: ‘Laten we eerlijk en realistisch wezen. We hebben in Nederland een aantal grote uitdagingen en het budget is niet oneindig. De boeren in combinatie met de stikstofcrisis, de toeslagenaffaire, ontwikkelingen rondom gas uit Groningen en compensatie voor deze inwoners, de oorlog in Oekraïne enzovoorts. Dat vraagt natuurlijk allemaal om aandacht. Juist in dat geweld van uitdagingen mag de ouderenzorg niet over het hoofd gezien worden. De stapeling van maatregelen moet teruggedraaid worden om te voorkomen dat onze noodzakelijke transformatie voor de komende jaren stilgezet wordt. Het risico dat bezuinigingen ervoor zorgen dat nog meer verplegend personeel de sector verlaat of er überhaupt niet eens meer aan begint is vanuit het huidige perspectief te groot. Om zo’n dip uiteindelijk weer te boven te komen, zal er jarenlang opnieuw geïnvesteerd moeten worden. Laten we dat pingpongen voorkomen.’

Aanbieding petitie

Landelijke Actiedag Ouderenzorg

Op initiatief van een aantal Noordelijke zorgorganisaties vindt vandaag, dinsdag 5 september, de Landelijke Actiedag Ouderenzorg plaats in Den Haag. Ongeveer duizend zorgmedewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers willen de duidelijke boodschap overbrengen dat er echt iets moet gebeuren om kaalslag in de sector te voorkomen. De online petitie is inmiddels ondertekend door meer dan 25 duizend medewerkers, ouderen, vrijwilligers en andere belangstellenden die zich zorgen maken over de toekomst van de ouderenzorg. De petitie wordt aangeboden aan demissionair minister Helder.