Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Wet digitale overheid komt eraan, ook voor zorgorganisaties

Link gekopieerd naar klembord

Wet digitale overheid komt eraan, ook voor zorgorganisaties keyvisual

Wet Digitale Overheid

De Wet digitale overheid, kortweg Wdo, treedt naar verwachting per 1 juli 2021 gefaseerd in werking en legt de basis voor digitalisering van de overheid en semi-overheid. Allereerst regelt de wet dat burgers, cliënten en patiënten veilig toegang krijgen tot elektronische dienstverlening van overheidsinstanties en (semi-) overheidsinstanties, waaronder zorgorganisaties in de VVT-sector.

Verplicht 'hoog'

De wet verplicht zorgaanbieders om alleen erkende elektronische identificatiemiddelen (eID) met een betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ te gebruiken. Toegang geven tot het cliëntportaal (bijvoorbeeld) op basis van wachtwoord en inlogcode is niet meer toegestaan. DigiD is een door de overheid erkend eID en kan op verschillende betrouwbaarheidsniveaus gebruikt worden.

Betrouwbaar

In de zorg wordt trapsgewijs naar het hoogste betrouwbaarheidsniveau toegewerkt, beginnend met betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ (dat is DigiD waaraan de eenmalige controle (ID-check) van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aan is toegevoegd). De overheid wil ook dat er één of meer alternatieve, door private bedrijven uitgegeven, inlogmiddelen beschikbaar komen waarmee cliënten veilig kunnen inloggen op online diensten van de zorgaanbieder. Een stelsel voor open toelating wordt ingericht nadat de Wet digitale overheid start.

Parallel aan deze ontwikkelingen wordt momenteel gewerkt aan een machtigingsvoorziening waarmee de cliënt op een veilige manier vrijwillig een digitale machtiging kan verlenen aan een familielid of verzorger. Door het instellen van een digitale machtiging kan de gemachtigde met zijn of haar eigen DigiD gegevens inloggen. Het is dan niet meer nodig hiervoor over de DigiD gegevens van de cliënt in kwestie te beschikken. Deze machtigingsvoorziening komt in de loop van 2021 beschikbaar.

Toegangsverleningsservice (TVS)

Om te voorkomen dat iedere organisatie voor elk elektronisch identificatiemiddel een koppeling moet bouwen, stelt de overheid TVS beschikbaar. Dit is een routeringsvoorziening waarmee het mogelijk is om alle eID-voorzieningen, zoals DigiD, nieuwe private inlogmiddelen en de machtigingsvoorziening aan te bieden via één koppelvlak.

Meer informatie

Het programma ‘Digitale toegang in de zorg’ werkt nauw samen met Nictiz. Zij vormen het centraal aanspreekpunt voor zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers. 

Nictiz organiseert introductiebijeenkomsten TVS voor zorgorganisaties en leveranciers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitgebreid stilgestaan bij het aansluitproces.