Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Wonen leestijd 1 min

Bart Bram Spruit: 'Ik hoop dat we mensen kunnen inspireren'

5 vragen over een nieuwe woonvorm met zorg bij Stichting Sint Jacob

Link gekopieerd naar klembord

Bart Bram Spruit: 'Ik hoop dat we mensen kunnen inspireren' keyvisual

collage woonvormen

Veel zorgorganisaties werken aan nieuwe woonvormen met zorg in de wijk. Dit past bij de woonwensen van ouderen en bij de toekomstige ontwikkelingen van stijgende vraag naar zorg en tekort aan zorgmedewerkers. Een dergelijk project van nieuwe woonvormen met zorg in de wijk is Wonen, Zorg en Ontmoeten in Haarlem. Bart Bram Spruit, vastgoedmanager bij Stichting Sint Jacob, vertelt enthousiast over het project. Want goede zorg voor ouderen is veel meer dan alleen verpleeghuisplekken creëren, stelt hij. Reden genoeg om met Bart Bram hierover door te praten.

1

Wat houdt het project Wonen, Zorg en Ontmoeten precies in?

'Onze visie is om het leven van de bewoners zo veel mogelijk onveranderd door te laten gaan. Het concept Wonen, Zorg en Ontmoeten in Haarlem speelt in op de vraag naar meer mogelijkheden en levendigheid in de woonomgeving van ouderen met een zware zorgvraag. Het project bestaat uit een woonprogramma met 160 appartementen voor ouderen met een intensieve zorgvraag, 20 appartemen­ten voor ouderen met een tijdelijke zorgvraag, en 70 rolstoel- en zorgtoe­gankelijke woningen voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast bouwt Sint Jacob een horecagelegenheid voor de wijk én voor onze bewoners. Daaraan gekoppeld is een multifunctionele ontmoe­tingsruimte voor de wijk, een Zorg Onder Eén Dak (ZOED)-praktijk, ons eigen kantoor en niet te vergeten een kinderdagverblijf. Deze functies op loopafstand voegen waarde toe aan het gebied en aan het leven van onze bewoners.'
2

Welke partijen zijn eigenlijk betrokken bij dit project?

'Stichting Sint Jacob ontwikkelt de zelfstandige woningen tot een voorlopig ontwerp om ze daarna, onder voorwaarden te verkopen aan een belegger en/of woningcorporatie. Het heeft onze voorkeur om de sociale huurwoningen te verkopen aan een woningcorporatie. Dit vanwege het actieve sociale wijkbeheer van de corporaties in Haarlem en hun blik ‘achter de voordeur’. Corporatiemedewerkers kunnen signaleren wanneer iemand meer zorg nodig heeft. Ongeveer 60 procent van de zelfstandige woningen wordt middelhuur en die worden verkocht aan een belegger. Daarnaast werken we samen met scholen, gemeente en welzijnsorganisaties. Samenwerking is echt noodzakelijk om zo’n integraal project te kunnen realiseren. De afspraken van de samenwerkingen worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten, maar ook in de verkoop en huurcontracten. Daarin spreken partijen af het ontwikkelde concept uit te voeren en te behouden.'
3

Wat is de rol van Stichting Sint Jacob?

'Niemand heeft integrale verantwoordelijkheid, maar in dit project nemen wij de regie. Stichting Sint Jacob is zelf de eigenaar van de grond waarop wordt ontwikkeld. Hierdoor hebben wij de regie in de ontwikkeling. Als wij de grond niet in bezit hadden, dan zou het echt lastiger geweest zijn om dit project te realiseren. De rol van de gemeente is vrij beperkt, waardoor wij meer initiatief moeten nemen in het zoeken naar samenwerking. Als zorgpartij doen we hierin dus meer dan gebruikelijk.'
4

Wordt de buurt ook bij het project betrokken?

'Buurtbewoners hebben ook meegedacht in het ontwerp en de visie van het project. In het gebied komen een kinderdagverblijf, een bras­serie, een huisarts, een apotheek, een fysiotherapiepraktijk en een bakkerij. Hiermee wordt de buurt bij het project ingetrokken. We betrekken hangjongeren in de wijk bij ons project door hen verantwoordelijkheid te geven in de horeca, groenvoorziening, ICT of de zorg. Hiervoor gaan we samenwerking opzetten met de praktijkscholen in de buurt.'
5

Hoe wordt er invulling gegeven aan duurzaamheid en innovaties?

'Alle ruimtes worden energieneutraal gebouwd, gaan minimaal 40 jaar mee en zijn in de toekomst ook bruikbaar voor andere (woon)functies. Het gebouw is zo duurzaam mogelijk en voldoet aan de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)-eisen. Een integraal onderdeel van Wonen, Zorg en Ontmoeten vormen de nieuwe toepassingen van domotica op het gebied van veiligheid, vrijheid, optimale dienstverlening en communi­catie voor de bewoners, familie en mantelzorgers, vrijwilligers en natuurlijk de zorg­medewerkers. Ik hoop dat we veel mensen en organisaties met dit project kunnen inspireren'

Kijk voor meer voorbeelden van nieuwe woonvormen waar zorgorganisaties een rol in hebben in het ActiZ Magazine Bezichtiging nieuwe woonvormen voor ouderen. Tijdens de virtuele conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuisverzorgde ActiZ een deelsessie over nieuwe woonvormen voor ouderen. Bart Bram Spruit was een van de sprekers.

Disclaimer: bovenstaande beelden zijn slechts impressies van het project. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.