Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Verzuimcijfers in de zorg: ‘We maken ons grote zorgen’

José van Vliet reageert op verzuimcijferpercentage van onderzoeksbureau Vernet.

Link gekopieerd naar klembord

Verzuimcijfers in de zorg: ‘We maken ons grote zorgen’ keyvisual

Stockfoto zorgmedewerker en cliënt

De aanhoudend hoge werkdruk begint steeds meer zijn tol te eisen in de ouderenzorg, zowel thuis als in het verpleeghuis en in de revalidatie- en herstelzorg. Recente cijfers over september van onderzoeksbureau en kennisnetwerk Vernet laten dit ook zien. Het verzuimpercentage in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) is 8,3 procent. Dit was vorig jaar ruim 7 procent (ook al hoog). José van Vliet, voorzitter van de ActiZ themacommissie Arbeid maakt zich zorgen. ‘Deze cijfers laten wederom zien dat de druk op de zorg ongekend hoog is en dat die aanhoudende druk veel te veel vraagt van zorgmedewerkers.’

Werkdruk

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de hoge werkdruk: allereerst de vraag naar ouderenzorg is veel groter dan het aanbod. Verder gaan door de vergrijzing veel medewerkers met pensioen. Ook heeft de inhaalzorg bij ziekenhuizen voor extra werk in de VVT gezorgd. Daarnaast zijn tarieven in de zorg lang niet altijd kostendekkend, waardoor er weinig of geen speling is het werk op te vangen wanneer een collega ziek uitvalt. Laatst heeft ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties hierover nog de noodklok geluid in de landelijke media.

‘Vooral oudere zorgmedewerkers hebben het zwaar, zien we terug in de ziekteverzuimpercentages van Vernet, stelt Van Vliet. ‘We zien een schrikbarende stijging van langdurig ziekteverzuim onder  zorgmedewerkers van middelbare en oudere leeftijd. Hun kennis en ervaring hebben we hard nodig. Samen met de vakbonden hebben we daarom cao-afspraken gemaakt om zorgmedewerkers onder zo goed mogelijke omstandigheden te laten werken. Denk bijvoorbeeld aan het ‘balansbudget’, de ‘landingsbaan’ of de regeling om na 45-jaar met pensioen te kunnen.’ Bij jonge medewerkers zien we dat er vaker korter durende ziekmeldingen gedaan worden. Dit is even zorgelijk, want ook hen kunnen we niet missen.  ActiZ vindt het belangrijk dat zorgmedewerkers een goede werk-privé-balans kunnen vinden.

Zorg moet anders

Een ding staat volgens Van Vliet vast: de zorg voor ouderen moet anders. ‘Meer van hetzelfde kan niet. Er zijn meer hulpbehoevende 65-plussers, maar het aantal mensen op de arbeidsmarkt groeit niet mee. Met hetzelfde aantal medewerkers als in 2012, helpen we nu 23 procent meer cliënten. Meer efficiency is dus niet het enige antwoord, we zullen ook echt als samenleving moeten kijken hoe we omgaan met intensieve zorg aan ouderen.’

ActiZ heeft daarom samen met twaalf landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg geschreven. De werkdruk wordt hier ook als uitgangspunt genoemd, samen met vermindering van administratieve lastendruk, informatisering van de zorg en passende woonvormen.

Minder uitstroom, meer uitstroom

Recent CBS-onderzoek laat zien dat de uitstroom in de VVT het laagst is van de sector. De gemiddelde uitstroom over alle sectoren is 18,3 procent. Daartegenover staat de gemiddelde uitstroom zorg en welzijn van 9 procent. Oftewel: relatief weinig werknemers uit zorg en welzijn verlaten de sector. ‘Dat is goed nieuws’, aldus Van Vliet. Daarnaast groeit het aantal medewerkers in de ouderenzorg. Met dank aan de kwaliteitsmiddelen voor verpleeghuiszorg, waar veel extra mensen zijn aangenomen. ‘Dit laat zien dat zorgprofessionals echt passie hebben voor het vak. En daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een prachtig vak.’