Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Verkiezingen van afgelopen jaar; gaat de lokale politiek haar beloftes waarmaken?

Terugblik op de debattenreeks: ‘gemeente aan zet voor goed ouder worden’

Link gekopieerd naar klembord

Verkiezingen van afgelopen jaar; gaat de lokale politiek haar beloftes waarmaken? keyvisual

Fotostudio Wierd Lelystad

Hoe wilt u al die mooie beloftes voor de ouderenzorg na 16 maart waarmaken? Dat is de vraag die debatleider John Bos aan de VVD-kandidaat stelt voor de gemeenteraad in Lelystad tijdens de debatavond: ‘gemeente aan zet voor goed ouder worden’. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft ActiZ afgelopen voorjaar, in samenwerking met de ANBO en lokale zorgorganisaties, een debattenreeks georganiseerd door Nederland. Tijdens de debatten kregen lokale politieke partijen de kans om hun visie en plannen voor de ouderenzorg in hun gemeente te delen. Daarnaast was het een kans voor lokale zorgorganisaties om in contact te komen met het lokale bestuur.

Vergrijzende gemeenten

De demografische ontwikkelingen van Nederland hebben een effect op elke gemeente. Zo zal de gemiddelde gemeentebewoner steeds ouder worden. De groep ouderen met een intensieve zorgvraag neemt fors toe, terwijl er een groot tekort aan zorgmedewerkers is. Dit vraagt om fundamentele veranderingen van het lokale bestuur op hoe de zorg en steun vanuit de gemeente wordt georganiseerd. In de komende gemeentelijke regeerperiode moet de lokale politiek al moeilijke keuzes maken. Zo zijn er investeringen nodig op het gebied van preventie, welzijn en passende woningen voor ouderen om het beroep op steun en zorg vanuit de gemeente te dempen. Hoe daar na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart op lokaal niveau invulling aan wordt gegeven, is daarom cruciaal voor de toekomstbestendigheid van de zorg voor de ouderen.

Debattenreeks

Met oog op dit vraagstuk organiseerde ActiZ samen met de ANBO en de zorgorganisaties: Archipel, Woonzorg Flevoland en Omring de debattenreeks: ‘gemeente aan zet voor goed ouder worden’. De start was in Eindhoven, die met meer dan tweehonderdduizend inwoners de vergrijzing in grote steden vertegenwoordigt. Daarna streek de debattenreeks neer in Lelystad. Een nieuwbouwstad bewust gebouwd voor jonge gezinnen, maar nu moet omvormen om plek te bieden aan de vergrijzende bevolking. Het afsluitende debat was in Schagen. Een gemeente waar de 65-plussers een kwart van de bevolking uitmaken en daardoor nu al wordt geconfronteerd met de gevolgen van vergrijzing. 

Creatieve ideeën

Tijdens de debatten kwamen de kandidaten met creatieve ideeën om de oudere inwoners te ondersteunen in hun woon- en zorgbehoeftes. Zo wil de PVV in Lelystad een extra zwembad bouwen om ouderen langer fit en vitaal te houden. In Schagen stelde de SP-kandidaat voor om een wethouder voor ouderen aan te stellen. In Eindhoven willen de Sociaaldemocraten van PvdA graag inzetten op langdurige contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders, zodat zorgorganisaties kunnen investeren in goed personeel.

Het thema ‘wonen’ stond in alle drie debatten met stip op één. Vanuit verschillende invalshoeken werd over dit onderwerp gesproken; op welke manier moeten er meer woningen bij? En voor welke doelgroep is dit het meest cruciaal? Een ding was duidelijk: ook de zaal vol met kiezers vond het interessant, en dat zorgde voor veel leuke interactie.

Moeilijke keuzes blijven uit

In debatten duidelijk kwam helaas duidelijk naar voren dat gemeentelijke politiek het maken van de moeilijke keuzes (nog) ontwijkt, terwijl de urgentie van de opgave hier wel om vraagt. Voor veel partijen blijft het een lastige boodschap, die in de verkiezingstijd niet populair is.

Waar in verkiezingstijd partijen de lastige keuzes konden ontwijken. Moeten in de meeste gemeente, waar net een nieuwe coalitie is gestart, nu echt met antwoorden komen op de grote uitdagingen binnen de zorg voor ouderen. Hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor de lokale ouderenzorgorganisaties. Juist om  - gevraagd en ongevraagd - de lokale politiek te blijven informeren met de goede informatie en hen te motiveren om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Zorgbestuurder Frido Kraanen, debatleider voor de politieke avond in Schagen, sprak dan ook de wens uit: ‘Het is noodzakelijk dat de lokale politiek en ouderenzorgorganisaties permanent met elkaar in gesprek blijven, zowel voor als na de formatie.’

Ook benieuwd naar de gemeenteraadsdebatten? Bekijk hieronder de compilatievideo.

Dit artikel is eerder verschenen op 17 maart 2022