Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Wonen Nieuws leestijd 1 min

Uitspraak kort geding op 31 oktober

Zorgaanbieders versus zorgkantoren

Link gekopieerd naar klembord

Uitspraak kort geding op 31 oktober keyvisual

verzorgende

Op dinsdag 10 oktober heeft de zitting plaatsgevonden in het kort geding van de ouderenzorgorganisaties tegen zes zorgkantoren. In de procedure stonden de bezwaren centraal van de zorgaanbieders tegen het inkoopbeleid van zorgkantoren. De bezwaren hebben betrekking op de hoogte van het richttariefpercentage en de wijze waarop zorgkantoren tot dit percentage komen. De uitspraak in deze zaak is op 31 oktober aanstaande.

Bezwaren tegen inkoopbeleid

De financiële opgave van de sector stond centraal in het pleidooi van de zorgaanbieders. De advocaten hebben betoogd dat zorgkantoren met de geldende tariefsystematiek niet tot reële tarieven komen. Hierdoor wordt het onmogelijk gemaakt de noodzakelijke transitie vorm te geven. Het belang van deze transitie is aanzienlijk gezien uitdagingen op het gebied van personeelskrapte, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

De bezwaren richtten zich op de uitgangspunten en aannames die ten grondslag liggen aan de wijze waarop de zorgkantoren tot het richttariefpercentage komen. De zorgkantoren houden onvoldoende rekening met de stijgende kosten voor de sector en nemen niet alle kosten mee in het rekenmodel. Het algehele gebrek aan transparantie in het inkoopbeleid baart zorgaanbieders grote zorgen en creëert onzekerheid.   

Verweer van de zorgkantoren

De advocaten van de zorgkantoren hebben in het verweer gesteld dat wel sprake is van reële tarieven en dat zij dit voldoende zouden hebben gemotiveerd. De externe toets van de tariefsystematiek waar zorgaanbieders herhaaldelijk om hebben gevraagd, hebben de zorgkantoren ook nu niet overlegd omdat zij met deze externe partij een geheimhoudingsclausule zijn overeengekomen. Dit kwam naar voren tijdens de zitting.

De zorgkantoren stellen dat zorgaanbieders geen spoedeisend belang hebben voor hetgeen betrekking heeft op de jaren 2025 en verder. De advocaten van de zorgaanbieders hebben als reactie hierop bedongen dat zorgkantoren ieder jaar de mogelijkheid behouden de hoogte van het percentage en de tariefsystematiek juridisch aan te vechten.

Uitspraak procedure gehandicaptenzorg

Eerder diende het kort geding van de VGN en haar leden tegen het inkoopbeleid van de zorgkantoren. De rechtbank heeft in deze zaak geoordeeld dat de zorgkantoren de tariefsystematiek en hoogte van het richttariefpercentage voldoende duidelijk hebben onderbouwd. Bij aanvang van het kort geding van de ouderenzorgorganisaties heeft de rechter kenbaar gemaakt de zaak te beoordelen op basis van de aangeleverde stukken. Hierin wordt de uitspraak inzake de procedure van de gehandicaptenzorg niet meegenomen.

Financiële druk onhoudbaar

Door een opeenstapeling van maatregelen en kostenstijgingen dreigt de financiële situatie - in de toekomst - voor verpleeghuisorganisaties onhoudbaar te worden. Er is al sprake van hoge inflatie, hoge huren, hoge energiekosten en stijgende rentelasten. Zorgorganisaties krijgen ook te maken met extra (investering)kosten vanwege digitalisering en bouw- en verbouw vanwege duurzaamheidseisen.

De sector doet er alles aan om de zorg toekomstbestendig te organiseren, maar door toenemende uitgaven en onzekerheid over financiering wordt hen dit bijna onmogelijk gemaakt. De benodigde transitie vraagt immers tijd, passend eenduidig beleid, financiële ruimte en stabiliteit. Met dit inkoopbeleid van zorgkantoren is hier onvoldoende sprake van.