Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Tweede Kamer praat over arbeidsmarkttekort in verpleeghuizen: ‘Meer salaris en informele zorg’

ActiZ deelt voorafgaand het debat een paper met de Kamerleden en vraagt om meer salaris en betere samenwerking tussen formele en informele zorg.

Link gekopieerd naar klembord

Tweede Kamer praat over arbeidsmarkttekort in verpleeghuizen: ‘Meer salaris en informele zorg’ keyvisual

Multicultureel

Op 6 april spreekt de Tweede Kamer met minister Conny Helder (Langdurige Zorg) over de gevolgen van het arbeidsmarkttekort op verpleeghuizen. Een belangrijk onderwerp want de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de steeds groter wordende zorgvraag, vraagt om een andere manier van kijken naar de inzet van zorg en ondersteuning. Het aanbod van zorg kan de vraag namelijk niet bijbenen. ActiZ heeft voor het debat een paper met de Kamerleden gedeeld. In dat paper wordt gepleit voor meer samenwerking tussen formele en informele zorg en een verhoging van het salaris voor zorgmedewerkers.

Inzet op basis van behoefte

De groeiende groep ouderen die een beroep doet op zorg, maakt de noodzaak om anders te werken in het verpleeghuis urgenter dan ooit tevoren. Eind 2022 presenteerde het CBS bijvoorbeeld nieuwe cijfers die laten zien dat er ruim 56.000 mensen (zorgmedewerkers) in zorg en welzijn worden gezocht. Er moet daarom, in lijn met het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving, meer worden samengewerkt tussen formele en informele zorg. Dat betekent niet alleen dat de overheid mantelzorg en informele zorg faciliteert, waardeert en stimuleert, maar ook dat er kritisch wordt gekeken naar de aanspraak op zorg.

Samenleving aan zet

Want niet alle vragen moeten (of kunnen) met zorg worden opgelost, is de boodschap in het paper. Als samenleving moeten we meer uitgaan van wat iemand zelf kan, met ondersteunende hulpmiddelen of techniek en nog meer vanuit het eigen netwerk. In het paper pleit de branchevereniging ervoor dat het meer moet gaan over hoe, waar en op welk moment de beschikbare zorg zo goed mogelijk kan worden ingezet.

Wat kan iemand nog zelf, of leren om weer zelf te doen? En hoe kan het netwerk, de omgeving en technologie ervoor zorgen dat een oudere zoveel mogelijk zijn of haar eigen leven kan leiden? En pas als dat is ingezet, komt professionele zorg in het verpleeghuis om de hoek kijken. Alleen op die manier kan de zorgsector de toekomstige generaties ouderen van passende zorg voorzien.

Verhogen salaris zorgmedewerkers

Daarnaast wordt er in het paper ook aandacht gevraagd voor het aantrekkelijker maken van het werken in het verpleeghuis. Een eerste, belangrijke, stap is een marktconform salaris voor het zorgpersoneel. Bij gebrek daaraan is een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg onmogelijk. Het zijn overigens niet alleen ActiZ, vakbonden en andere zorgpartijen die hiervoor pleiten. Ook het belangrijkste adviesorgaan van de regering: de Sociaal Economische Raad, roept om meer salaris in het rapport: 'Aan de slag voor de zorg’.

Zorgmedewerkers verdienen op dit moment namelijk fors minder salaris ten opzichte van mensen met een vergelijkbaar opleidingsniveau in de publieke en commerciële sector. Het loonachterstand beslaat gemiddeld ongeveer 7,5 procent. De salarissen moeten volgens ActiZ tenminste gelijk worden getrokken met vergelijkbare sectoren. Om dit te realiseren is structureel 1 miljard nodig voor de VVT. 

Lees hieronder het volledige paper van ActiZ: