Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over ouderenzorg maar doet niets

Waar het maatschappelijk debat over vergrijzing loskomt, blijft fundamenteel politiek debat uit

Link gekopieerd naar klembord

Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over ouderenzorg maar doet niets keyvisual

Tweede Kamer plenaire zaal commissie VWS

De groeiende wachtlijsten voor verpleeghuizen, de mismatch tussen het stijgend aantal ouderen en eindigheid van de arbeidsmarkt in de zorg. Het plenaire debat in de Tweede Kamer over de personeelsinzet in verpleeghuizen had de ingrediënten om uit te monden in een politiek debat over de toekomst van de zorg voor ouderen. Het bleef helaas bij veel retoriek en weinig daadwerkelijk actie zag ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties.

Minister Helder voor Langdurige Zorg ging afgelopen donderdag in debat met Kamerleden over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Maar de fundamentele vragen over de gevolgen van de vergrijzing voor de kwaliteit en de toegang van de zorg werden niet gesteld.

Waar is het debat?

Op dit moment betekent de grote groei van het aantal ouderen met een indicatie voor het verpleeghuis oplopende wachtlijsten. Ruim 20.000 mensen hebben recht op een plek, maar kunnen  nu niet terecht. Het aantal zorgmedewerkers in verpleeghuizen is de afgelopen jaren hard gegroeid, maar kan de vraag niet bijbenen. ActiZ miste in het Kamerdebat vragen en antwoorden. Welke kwaliteit van zorg, die in het verpleeghuis immers grotendeels staat of valt met het aantal zorgmedewerkers, is minimaal wenselijk of maximaal haalbaar? Welke gevolgen heeft het groeiend aantal ouderen voor het recht op verpleeghuiszorg? Blijft dat recht voor iedereen gelijk, ook nu de wachtlijsten al jaren oplopen? Hoe stimuleert de minister meer woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis, om opnames in het verpleeghuis te ondervangen? Het kwam allemaal niet aan bod in het debat.

Wel pleitten oppositiepartijen terecht voor het vergroten van de loonruimte voor zorgmedewerkers. Ook dienden Corinne Ellemeet namens GroenLinks en Mohammed Mohandis namens de PvdA een motie in om te wachten met de plannen rond het scheiden van wonen en zorg tot de wachtlijsten voor verpleeghuizen opgelost zijn. Er wordt dinsdag gestemd over deze en andere ingediende moties.

Stop met treuzelen, start met bouwen!

ActiZ \

over de bouw van seniorenhuisvesting

Waar blijven de seniorenwoningen?

Al lange tijd waarschuwt ActiZ voor de gevolgen van vergrijzing voor de ouderenzorg. Helaas hebben voorgaande kabinetten niet op tijd stappen gezet en ervaren zorgverleners, mantelzorgers en ouderen daarvan nu dagelijks de gevolgen. Zorgorganisaties en hun medewerkers doen hun best, maar met de steeds verder toenemende vergrijzing is het niet vol te houden. Er moet volgens de branchevereniging van zorgorganisaties geïnvesteerd worden in wijken, in de passende woonvormen én in verpleeghuisplekken. Na het verdwijnen van verzorgingshuizen is er geen vaart gezet achter het bouwen van alternatieve woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis. We lopen achter de feiten aan: de tijd tussen planvorming en oplevering is zo’n zeven jaar. ‘Stop met treuzelen, start nu met bouwen!’, is de oproep van de branchevereniging.

Lees meer

In een paper aan de Kamerleden pleitte ActiZ voor meer loonruimte voor zorgmedewerkers en discussie over de aanspraak op de Wet langdurige zorg. Lees hier het paper:

Maatschappelijk debat over ouderenzorg komt op gang

Het maatschappelijk debat over de toekomst van de zorg voor ouderen komt op gang. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken: ‘Als ik alleen al kijk naar afgelopen weekend, las ik een interview met Carin Gaemers en Hugo Borst die terecht teleurgesteld zijn in het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren, zag ik een uitzending van Pointer over de beperkingen aan het thuis wonen met dementie en waarschuwden geriaters over verwaarloosde ouderen die in het ziekenhuis belanden. De zorgen zijn groot en problemen rond de vastlopende ouderenzorg worden steeds zichtbaarder.’

Naast concrete acties van het kabinet, zoals de bouw van seniorenhuisvesting en meer loonruimte voor zorgmedewerkers, is het belangrijk dat mensen zelf bezig gaan met het voorbereiden op ouder worden. Onder andere met de campagne ‘Praat vandaag over morgen’ helpt ActiZ mensen met hun partner, kinderen of naasten het gesprek te voeren over hoe ze oud willen worden en wat daar voor nodig is.