Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Opnieuw meer medewerkers in verpleeghuizen, echter niet voldoende voor groeiende zorgvraag

Link gekopieerd naar klembord

Opnieuw meer medewerkers in verpleeghuizen, echter niet voldoende voor groeiende zorgvraag keyvisual

Zorgmedewerkers in overleg

Voor het derde jaar op rij is in 2020 het aantal medewerkers in verpleeghuizen gegroeid. In totaal kwamen er 11.762 medewerkers bij. Ook zijn er per cliënt weer meer medewerkers beschikbaar ten opzichte van het jaar daarvoor. Gemiddeld heeft elke bewoner nu een ‘eigen’ medewerker, blijkt uit de resultaten van het rapport van Dageraad Advies in opdracht van ActiZ. ActiZ is blij dat de sector op het afgelopen jaar extra personeel heeft weten te realiseren. Ondanks deze verdere kwaliteitsverbetering, zijn er grote zorgen over de toekomst om aan de groeiende zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg, Mireille de Wee: ‘Het is nodig de zorg voor ouderen anders te organiseren, anders zullen de wachtlijsten blijven groeien.’

Meer tijd en aandacht voor bewoners

Per bewoner waren er weer meer medewerkers beschikbaar ten opzichte van de jaren daarvoor. Met een ratio van 0,92 in 2018, 0,98 in 2019 naar 1,04 in 2020. Gemiddeld heeft elke bewoner nu een ‘eigen’ medewerker klaarstaan.

ActiZ is trots dat er de afgelopen jaren grote stappen gezet zijn in de verbetering van de kwaliteit van verpleeghuiszorg. De ambities van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn fors, maar in bijna alle verpleeghuizen is het gelukt om meer mensen klaar te hebben staan voor de bewoners die er zorg ontvangen. Daardoor is meer tijd en aandacht voor liefdevolle zorg. Dat is ook het doel met de inzet van €2,1 miljard voor de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg grotendeels geslaagd.

Veelal welzijnsfuncties

In 2020 is de gemiddelde organisatieomvang 6,5 procent gegroeid in het aantal fte’s ten opzichte van 2019. Concreet kwamen er 11.762 medewerkers bij. Deze groei is echter wat lager dan het jaar ervoor. Deze groei is met name terug te zien op de kwalificatieniveaus 1 en 2.

Ook het aantal leerlingen is gegroeid. Gemiddeld is zo’n 8 procent van de ingezette medewerkers een leerling, in 2018 was dit nog 6 procent. ‘Er zijn veel verschillende nieuwe medewerkers begonnen, naast verzorgenden en verpleegkundigen gaat het ook veel om huiskamerbegeleiders, gastvrouwen en -heren en bijvoorbeeld welzijnscoaches of social workers’, aldus Mireille de Wee.

Uitstroom blijft gelijk

Het percentage uitstroom in de sector is afgelopen drie jaren gelijk gebleven: 18 procent. Daarmee is het percentage medewerkers dat zijn of haar werkgever verlaat relatief hoog. Het blijft nodig om volop in te blijven zetten om het werken in de sector aantrekkelijk en makkelijker te maken. ActiZ blijft zich daarom inzetten voor het terugdringen van de administratieve lasten en de inzet van slimme technologieën die medewerkers ondersteunen en het werk gemakkelijker maakt. Ook is het belangrijk om het voor medewerkers aantrekkelijk te maken om contracturen uit te breiden.

Effecten van COVID-19

De coronacrisis heeft effect gehad op de resultaten uit het rapport. De data gaat over 2020; het jaar waarin de eerste corona-uitbraken waren. Zo is het ziekteverzuim hoger en lag in 2020 op 8,5 procent. Dat is 1,4 procent hoger dan in voorgaande jaren. Echter is het aantal ziekmeldingen gelijk gebleven. Kortom: medewerkers waren in 2020 langer ziek, maar niet vaker.

Een ander direct gevolg van corona is de verdere daling van het aantal vrijwilligers in verpleeghuizen. Bij de eerste corona-golf hielden verpleeghuizen de deuren voor familie en vrijwilligers gesloten om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen. Een verontrustende ontwikkeling, want een verdere daling zorgt voor een grotere uitdaging voor verpleeghuizen om passende zorg te bieden.

Sinds 2018 zijn verpleeghuisorganisaties verplicht gegevens aan te leveren rondom personeelssamenstelling aan het Zorginstituut. Deze gegevens worden op organisatieniveau aangeleverd en gaan specifiek over cliënten die zorg ontvangen onder het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Om meer inzicht te krijgen in de personeelssamenstelling in 2019 heeft Dageraad Advies, in opdracht van ActiZ, een analyse gemaakt van deze gegevens. Het volledige rapport is hier te vinden.

Met deze analyse krijgen zorgorganisaties meer inzicht in de ontwikkelingen en trends in de branche. Zo kunnen we hen ondersteunen bij het komen tot een optimale personeelssamenstelling. Zorgorganisaties kunnen op dit terrein leren en ontwikkelen als ze weten hoe hun prestaties zich verhouden tot landelijke gemiddelden. Dit past binnen de opdrachten vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Er is meer nodig

Ondanks deze kwaliteitsverbetering, zijn er grote zorgen over de toekomst. Op korte termijn heeft de sector extra personeel weten te realiseren. Dit is mooi, maar deze groei is niet voldoende om aan de sterker stijgende zorgvraag (door de naderende vergrijzingsgolf) te voldoen. Er zijn nu al ruim 29.000 wachtenden voor een verpleeghuisplek en dat aantal groeit gemiddeld elke maand met 500.

 

We zullen daarom echt als samenleving moeten kijken hoe we omgaan met intensieve zorg aan ouderen.

Mireille de Wee \

Voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg

Er is veel meer nodig om mensen straks ook kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare ouderenzorg te kunnen. Mireille de Wee: ‘We zullen daarom echt als samenleving moeten kijken hoe we omgaan met intensieve zorg aan ouderen.’ De zorg zal verder moeten innoveren en de samenleving zal zelf zorgzamer moeten worden. Doorgaan op dezelfde weg is wat ActiZ betreft geen optie.