Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

TNO: ‘Forse investering voor verduurzaming zorgsector nodig’

Link gekopieerd naar klembord

TNO: ‘Forse investering voor verduurzaming zorgsector nodig’ keyvisual

Tuinieren

Om de zorg te verduurzamen, is een forse investering nodig. TNO berekende in opdracht van de zorgsector dat het om een bedrag gaat van jaarlijks € 167 miljoen voor de ziekenhuizen en nog eens € 167 miljoen voor de langdurige zorg. Het gaat om extra kosten, bovenop de investeringen die de zorgsector nu al maakt voor verduurzaming. Het geld is nodig om voor 2050 de CO2-uitstoot met 95 procent terug te brengen.

In een brief aan het nieuwe kabinet vragen de partners van de Green Deal Duurzame Zorg (ActiZ, de Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Nederlandse Vereniging van Banken) steun voor de noodzakelijke verduurzamingsopgave in de zorg. De sector zet de ingezette route graag voort samen met het nieuwe kabinet. 

Groot draagvlak

De Green Deal Duurzame Zorg richt zich op vier pijlers:

  • reductie CO2-voetafdruk
  • circulair werken
  • medicijnresten uit het water
  • het stimuleren van een omgeving die een betere gezondheid bevordert.

De Green Deal sluit aan bij de ambities van het Klimaatakkoord en het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Het grote aantal ondertekenaars (241 organisaties) laat het draagvlak en het noodzakelijke belang zien van de transitie naar een duurzame zorg: van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag. Investeren in preventie - en daarmee in duurzame zorg - is nodig om de zorgsector toekomstbestendig te maken.