Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

Terugblik Kamerdebat: VVT onmisbare schakel in keten acute zorg

Link gekopieerd naar klembord

Terugblik Kamerdebat: VVT onmisbare schakel in keten acute zorg keyvisual

Dame doet open voor wijkverpleegkundige

‘Wanneer het gaat over de toekomstbestendigheid van de acute zorg, dan moet het gaan over de vergrijzing.’ Zo begon VVD-Kamerlid Judith Tielen haar bijdrage aan het Tweede Kamerdebat over de acute zorg afgelopen woensdag 3 april. Haar bijdrage sloot aan bij de oproep die ActiZ voorafgaande aan het debat met de Tweede Kamerleden had gedeeld, namelijk dat de ouderenzorg een essentiële rol speelt in de keten van de acute zorg. Tijdens het debat zelf, waarbij minister Pia Dijkstra (Medisch Zorg) aanwezig was, werd met name gesproken over de verschraling van de acute zorg in de regio als gevolg van de sluiting van ziekenhuizen en Spoedeisende Hulpposten (SEH).

Commissiedebat Acute Zorg

Tijdens het debat kreeg de discussie rond de nabijheid van de acute zorg in de regio veel aandacht. De Kamer is kritisch over verdere sluitingen van ziekenhuizen en SEH's. Mocht er toch een sluiting plaatsvinden, dan wil de Kamer dat er beleid komt om de lokale overheid (gemeente en burgers) en het lokale zorgveld (zorgprofessionals, zorgaanbieders en cliënten) beter te betrekken. Ook is er breed draagvlak in de Kamer voor een bekostiging op basis van beschikbaarheid in de SEH’s in plaats op behandeling. Voor zowel het sluiten van ziekenhuizen als over een eventuele nieuwe bekostiging laat de minister de beslissing over aan een nieuw kabinet. 

Boodschap Actiz

De boodschap van ActiZ aan de politiek benadrukte het belang van een sterke VVT-sector in de keten van de acute zorg. De sector heeft veel te bieden als het gaat om het voorkomen en verkorten van ziekenhuiszorg en het ontlasten van huisartsen. Zo werken VVT-organisaties nu al samen binnen regionale coördinatiefuncties om doorverwijzingen van huisartsen en ziekenhuizen te stroomlijnen. Zo kunnen bezoeken aan het ziekenhuis en de spoedeisende hulp (SEH) worden voorkomen. 

Aandacht voor de ouderenzorg

Naast VVD-kamerlid Tielen waren er nog meer Kamerleden die in hun bijdrage aandacht vroegen voor de rol van de ouderenzorg in de acute zorg. D66-Kamerlid Wieke Paulusma benadrukte dat het overgrote deel van de acute zorg buiten het ziekenhuis plaatsvindt. "Huisartsenposten, coördinatiepunten en wijkverpleging zijn allemaal schakels in de zorgketen, vooral gericht op het voorkomen van acute zorg." 

SGP-Kamerlid Diederik Van Dijk merkte op dat de drukte op de spoedeisende hulp voornamelijk elders in de zorg wordt veroorzaakt, zoals door wachtlijsten voor verpleeghuizen en GGZ, personeelstekorten in de wijkverpleging. ‘Het is cruciaal dat er op regionaal niveau afspraken worden gemaakt tussen ziekenhuizen, wijkverpleging, huisartsen en sociaal wijkteam. De minister moet ervoor zorgen dat deze samenwerking niet gehinderd wordt door bestaande regelgeving met betrekking tot financiering en gegevensuitwisseling.’

Reactie minister

Minister Dijkstra benadrukte dat ouderen moeten kunnen rekenen op sterke eerstelijns- en acute zorg. Als het thuis (even) niet meer gaat, vindt de minister het goed dat er ook mogelijkheden buiten het ziekenhuis worden gezocht. ‘Ik heb mij daarom gecommitteerd aan de visie eerstelijnszorg, ondersteun de implementatie van de zorgcoördinatie en stimuleer initiatieven zoals de wijkkliniek, om de juiste zorg op het juiste moment te bieden.’