Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Speel de Serious Game: rollenspel om regionale samenwerking te bevorderen

Serious Game Juiste Zorg op de Juiste Plek: leerzaam rollenspel voor samenwerkingspartners of eigen managementteams.

Link gekopieerd naar klembord

Speel de Serious Game: rollenspel om regionale samenwerking te bevorderen keyvisual

Geillustreerde tafel met mensen eraan die samenwerken

Juiste Zorg op de Juiste plek (JZOJP) vraagt om regionale samenwerking. Om de zorg toekomstbestendig te maken is goede samenwerking belangrijker dan ooit. Maar hoe ga je het gesprek aan met VVT-organisaties, ziekenhuizen, huisartsen, zorgverzekeraars en gemeenten in de regio? Hoe kan je samenwerking een boost geven? En wat doe je als dat minder goed verloopt? Om antwoord te geven op deze vragen is de Serious Game JZOJP ontwikkeld.

De Serious Game is een simulatiespel om met samenwerkingspartners of managementteams te ervaren welke uitdagingen er zijn en hoe je deze gezamenlijk kan overbruggen. Met de Serious Game JZOJP doen deelnemers inzichten op die buiten het spel kunnen worden toegepast. Het spel komt in twee varianten: één voor bestuurders en één voor managers.

Het goede gesprek in de regio

De Serious Game laat partijen op basis van een herkenbare samenwerkingssituatie ervaren wat er gebeurt in de samenwerking in de regio. Deelnemers gaan vanuit een ander perspectief met elkaar in gesprek, door in de huid van een ander te kruipen. Zo leer je bijvoorbeeld elkaars drijfveren en belangen kennen en ontdek je patronen die de samenwerking niet of juist wel ten goede komen. De game is bedoeld om het wederzijds begrip te vergroten en zo de samenwerking te versterken.

Jeroen van den Oever (Directievoorzitter van Fundis en lid van de ActiZ kerngroep Zorg Thuis) vertelt hierover: “Om de zorgkloof, meer vraag dan aanbod van zorg, te kunnen overbruggen is de Juiste Zorg op de Juiste plek één van de meest kansrijke strategieën. Maar wel een hele uitdagende want samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend. Dit rollenspel biedt een uitgelezen kans om met samenwerkingspartners of collega’s te oefenen hoe je met deze uitdagingen kunt omgaan”. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stelt: “De LHV was niet betrokken bij de realisatie van deze game, maar ziet wel kansen in de toepassing ervan in de eerstelijnszorg.”

Samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend. De Serious Game biedt de kans om met partners te oefenen hoe je met uitdagingen omgaat

Jeroen van den Oever \

Directievoorzitter Fundis

De Serious Game JZOJP wordt aangeboden door de betrokken partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging (ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), V&VN, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en Zorgthuisnl) en de Nederlandse Zorgautoriteit, InEen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Hoe het werkt

Er zijn twee varianten van de Serious Game JZOJP: een versie die ontwikkeld is voor bestuurders en mensen in een soortgelijke positie. De andere versie is gericht op managers en overeenkomstige functies. Alle varianten kunnen zowel fysiek als digitaal gespeeld worden. Het spel wordt in goede banen geleid door een spelbegeleider. Voor een succesvol verloop is voor hem of haar een handleiding ontwikkeld.

Zes tot tien deelnemers vormen een werkgroep JZOJP in een fictieve regio. Zij zijn managers of bestuurders van verschillende organisaties, waaronder een VVT-organisatie, ziekenhuis en zorgverzekeraar. Iedere deelnemer krijgt een rol toebedeeld, bijvoorbeeld de rol van ziekenhuismanager of huisarts. Bij voorkeur kiest de deelnemer een andere rol dan hij of zij in het dagelijks leven heeft, om zo in de huid van een ander te kruipen. Het spel wordt gespeeld in een aantal rondes, waarbij de groep iedere ronde een nieuwe opdracht krijgt. ‘Gaandeweg ontstaat steeds meer begrip voor de belangen en dilemma’s van die andere partij in de regio. Dit helpt om effectiever naar een gezamenlijk doel toe te werken’, aldus Hein Tacken namens zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.
 

Vaak kennen regiopartners elkaar wel van naam of gezicht. Maar hoe kom je van 'kennen' naar 'samenwerken'? De Serious Game kan hierbij helpen

Miranda Kingma \

Programmamanger JuMP, NVZ

Toekomstbestendige zorg

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is een landelijke beweging van partijen in de zorg en ondersteuning met als doel de zorg toekomstbestendig te maken. Door de sterk stijgende vraag naar zorg als gevolg van de vergrijzing, is het anders organiseren van de zorg noodzakelijk. Dat kan alleen als alle partijen in de zorg zo goed mogelijk gaan samenwerken.

De Serious Game is zowel inzetbaar in regio’s waar de samenwerking rondom JZOJP nog moet opstarten, als bij regio’s die al enige tijd aan het samenwerken zijn. Het kan gespeeld worden binnen de eigen organisatie, maar ook met verschillende partijen uit de regio. "Vaak kennen de regiopartners elkaar wel van naam of gezicht, de kunst zit hem erin om de volgende stap te zetten. Hoe kom je van 'kennen' naar 'samenwerken'? Wie neemt het initiatief, hoe spreek je elkaar aan? De serious game kan hierbij helpen,”, aldus Miranda Kingma, programmamanager JuMP van de Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen.

Ben je enthousiast geworden en wil je in jouw regio of organisatie de Serious Game JZOJP spelen? Download de gratis toolkit hier.