Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Softwareleveranciers stap dichterbij oplossing voor Avond-, Nacht- en Weekendzorg

Link gekopieerd naar klembord

Softwareleveranciers stap dichterbij oplossing voor Avond-, Nacht- en Weekendzorg keyvisual

softwareleveranciers

Het realiseren van avond-, nacht- en weekendzorg binnen regio’s is vaak een uitdaging. Organisaties werken met verschillende dossiers, zorgmedewerkers kunnen niet (op tijd) bij de benodigde informatie van cliënten of zien juist meer informatie dan wenselijk. Drie toonaangevende leveranciers, Ecare, SDB Groep en Nedap, hebben stappen gezet om dit probleem op te lossen. Zij doen dat door ontwikkeling van technologie op basis van internationale, open standaarden, zoals gebruikelijk in de Nuts community. Aniek Fikken, CEO van Ecare: ‘Dit is hét bewijs dat concurrentie niet in de weg hoeft te staan van goede oplossingen voor de zorg.’

Dit initiatief is een vervolg op de ANW Service Design Week die in september 2023 georganiseerd is door ActiZ en de stichting Nuts. Tijdens deze week hebben zorgprofessionals en ontwikkelaars gezamenlijk het probleem rond avond- nacht- en weekendzorg (ANW) geanalyseerd en oplossingsrichtingen geformuleerd. Hierop is nu door de eerste drie leveranciers doorgepakt. In februari en maart ontwikkelden Ecare, Nedap en SDB Groep gezamenlijk de eerste bouwblokken voor het lokaliseren van cliënten en medewerkers, het inzien van dossierinformatie en het rapporteren over de juiste cliënt (vanuit het dossier van de ANW-medewerker). Belangrijk is dat de bouwblokken open en herbruikbaar zijn, wat inhoudt dat de specificaties beschikbaar worden gesteld voor andere leveranciers. Hierdoor kunnen alle softwareleveranciers de functionaliteiten integreren in hun systemen en is de oplossing voor alle zorgprofessionals te gebruiken.

‘Dit is hét bewijs dat concurrentie niet in de weg hoeft te staan van goede oplossingen voor de zorg.’

Aniek Fikken, CEO van Ecare \

Voortbouwen op ANW-Week

De basisoplossing die is gemaakt, wordt in april getest in de praktijk, te beginnen in Midden-Brabant. Het doel is om deze zomer de oplossing breed beschikbaar te stellen binnen de Elektronische Cliëntendossiers van de deelnemende softwareleveranciers. 

De constructieve samenwerking tussen zorgprofessionals, zorgaanbieders met softwareleveranciers in de ANW Service Design Week smaakte naar meer. ActiZ en Nuts hebben afgesproken dat softwareleveranciers op korte termijn vergelijkbare problemen in andere vormen van netwerkzorg aanpakken. Naar verwachting worden rond de zomer oplossingen geïmplementeerd voor onder andere communicatie rond wondzorg en toegang voor huisartsen in Elektronische Cliëntendossiers die gebruikt worden in de wijkverpleging en ouderenzorg. Deze ontwikkelingen bieden een veelbelovend perspectief voor verdere verbeteringen in andere domeinen van de netwerkzorg, zoals spoedzorg, dementiezorg en zorg in het kader van de Wet Zorg en Dwang

Meer weten?

Lees en bekijk hier meer over de ANW-week van afgelopen september! Of schrijf je in voor de NUTS online meeting van 19 april of de fysieke bijeenkomst op 13 juni: Data drive healthcare