Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Rechter beoordeelt inkoopbeleid zorgkantoren als rechtmatig

Link gekopieerd naar klembord

Rechter beoordeelt inkoopbeleid zorgkantoren als rechtmatig keyvisual

Stockfoto voorzittershamer

De rechter heeft de 250 ouderenzorgorganisaties die een kort geding aanspanden tegen het inkoopbeleid van de zorgkantoren op een groot aantal punten niet in het gelijk gesteld. De zorgkantoren krijgen de ruimte om de voorgenomen inkoopprocedures voort te zetten. ActiZ vindt deze uitspraak zeer teleurstellend en vreest dat de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg voor ouderen aankomende jaren onder grote druk komen te staan.

Bezwaren

De rechter is in de uitspraak uitgebreid ingegaan op de zes bezwaren die er lagen tegen de zorgkantoren. De bezwaren van de zorgaanbieders richten zich op de wijze waarop de zorgkantoren tot het richttariefpercentage komen. De zorgkantoren zouden volgens de zorgaanbieders onvoldoende rekening houden met de stijgende kosten voor de sector. Het gebrek aan inzicht in het inkoopbeleid van de zorgkantoren leidt volgens de zorgaanbieders tot onzekerheid.

Op twee onderdelen gelijk gekregen

Op twee punten geeft de rechter de zorgaanbieders wel gelijk. Alle zorgkantoren (CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Salland, Menzis en Zorg & Zekerheid) moeten hun inkoopbeleid aanpassen zodat de zorgaanbieders gedurende de looptijd van de inkoopprocedure elk jaar de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen het richttariefpercentage en de onderbouwing daarvan.

Verder oordeelt de rechter dat de zorgkantoren geen lager tariefpercentage mogen hanteren, alleen maar omdat de zorgaanbieder in het verleden met dat lagere tariefpercentrage uit de voeten kon. De zorgkantoren hebben onvoldoende gemotiveerd dat dit lagere percentage destijds een reëel tarief opleverde. Laat staan dat dit tarief op dit moment nog steeds reëel zou zijn.

Een eventueel hoger beroep van de zorgorganisaties dient binnen 4 weken aangetekend te worden.

Transitie vraagt om financiële ruimte en stabiliteit

Mireille de Wee, voorzitter ActiZ-kerngroep Wonen en Zorg: ‘De uitspraak is een tegenvaller voor de sector. De financiële bewegingsruimte voor ouderenzorgorganisaties wordt op deze manier steeds krapper. Wel zien we dat in aanloop naar het kort geding het richttariefpercentage is verhoogd en dat bezuinigingen op de Wlz tarieven voor 2024 van tafel zijn. Dat is mooi. De sector doet er alles aan de zorg toekomstbestendig te organiseren. De benodigde transitie vraagt echter tijd, financiële ruimte en stabiliteit. Daar zet ActiZ zich voor in.'