Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Nieuws leestijd 1 min

Reactie ActiZ op Troonrede: ‘Positief dat Koning toekomst van de zorg benoemt, nu tijd voor politieke actie’

Link gekopieerd naar klembord

Reactie ActiZ op Troonrede: ‘Positief dat Koning toekomst van de zorg benoemt, nu tijd voor politieke actie’ keyvisual

Werkbezoek Koning Woonzorg Flevoland

Terecht benoemde de Koning in de Troonrede de grote uitdaging die er is om zorg in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties vindt echter dat het niet bij woorden mag blijven. Al meerdere keren heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken voor een stijging van salarissen in de zorg. Hoeveel meer moties zijn er nodig om de publieke waardering voor zorgmedewerkers ook om te zetten in meer loonruimte?

Aan de slag voor de zorg

Er ligt een panklare arbeidsmarktagenda voor de zorg op basis van het advies van de Sociaal Economische Raad. Het is geen vraag waarom of hoe. Nee, het is de vraag wanneer het kabinet aan de slag gaat met hoognodige uitvoering van de adviezen. Die adviezen zijn breder, maar de SER adviseert ook om structureel extra budget beschikbaar te stellen om te investeren in de beloningen in de zorg. Zeker daar waar de salarissen echt flink lager liggen dan in de markt. Die achterstand kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. Het is niet uit te leggen dat alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma voorstander zijn van een betere inkomenspositie van zorgmedewerkers, maar dat dit voor 2022 nog niet geregeld is.

Houdbaarheid zorg onder druk

De noodzaak is heel groot, zeker in de ouderenzorg. We verwachten een verdubbeling van de vraag naar zorg voor ouderen, terwijl het aantal zorgprofessionals nauwelijks toeneemt. Het aantal mantelzorgers neemt zelfs af. Dat maakt dat we, als samenleving, nieuwe, fundamentele keuzes moeten maken over hoe we de zorg voor ouderen en chronisch zieken willen inrichten. Om hen straks ook kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen bieden. Niets doen is geen optie. Werken, leren en ontwikkelen in de zorg moet zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk zijn en de samenleving zal zelf zorgzamer moeten worden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelde recent klip en klaar: de houdbaarheid van de zorg staat onder druk.

Politieke daadkracht

Een brede coalitie van ouderenbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties, mantelzorgers, vakbonden en beroeps- en brancheverenigingen formuleerde Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg. Volgens hen verdient de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen zoals meer passende woonvormen voor ouderen. Geschikte woonvormen en beter ingerichte wijken kunnen namelijk helpen om mensen langer zelfstandig te laten wonen.

Of door mensen en zorgverleners te ondersteunen in het werk door technologische innovaties. Ook het voorkomen en organiseren van zorg dicht bij de mensen thuis blijft van groot belang. Maar de fundamentele vraag blijft: wat is de verwachting van professionele zorg, wanneer niet het geld maar de medewerkers de voornaamste schaarste is? Iedere Nederlander krijgt, direct of indirect, vroeg of laat indringend met de gevolgen van de vergrijzing te maken. ActiZ verwacht politieke daadkracht!

Praat vandaag over morgen

Stel het niet uit. Praat vandaag over morgen. Met die boodschap roepen we iedereen in Nederland op in gesprek te gaan over ouder worden.