Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Ouderenzorg neemt toe, maar nog niet op niveau vóór coronacrisis

Link gekopieerd naar klembord

Ouderenzorg neemt toe, maar nog niet op niveau vóór coronacrisis keyvisual

Mondmasker

Steeds meer ouderen krijgen weer zorg. Wel zijn er zorgen over achterblijvend gebruik van kortdurende zorgvormen zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatie. Het aantal bewoners in verpleeghuizen neemt verder toe en in de zomerperiode ontvingen weer meer mensen wijkverpleging. De uitbraak van COVID-19 had en heeft grote impact op de zorg voor ouderen en chronisch zieken, thuis en in verpleeghuizen.

Het virus is nog niet weg en ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties maakt zich zorgen over de toenemende besmettingen in Nederland. Zorgorganisaties willen voorkomen dat kwetsbare cliënten en zorgmedewerkers getroffen worden. De zorg voor ouderen en chronisch zieken kan immers niet op pauze gezet worden.

Nog altijd minder revalidatie en herstel

ActiZ maakt zich zorgen over het gebruik van eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg. De vraag hiernaar ligt nog altijd lager dan begin dit jaar. De schatting is dat er nu zo’n 20 tot 25% minder mensen tijdelijk verblijven of revalideren in een instelling. Het is de vraag of dit op de langere termijn niet tot ernstigere en complexere zorgvragen bij ouderen gaat leiden.

Dat er minder mensen revalideren en behandeld worden is voor een deel te verklaren door het tijdelijk stilvallen van reguliere ziekenhuiszorg, maar zorgaanbieders hebben de indruk dat mensen ook nog angstig zijn voor COVID-19 in verpleeghuizen en voor het inmiddels opgeheven bezoekverbod en daarom geen hulp vragen terwijl dat wel nodig is.

Meer bewoners in verpleeghuizen

De bezetting van verpleeghuizen neemt verder toe. Er wonen nu zo’n 117.400 mensen in verpleeghuizen. Dat zijn er 2.600 minder dan begin dit jaar. Vanaf 1 juni is een duidelijke kentering te zien. Waren er toen nog 5500 bewoners minder, vanaf juni verhuizen meer mensen naar een verpleeghuis zo blijkt uit cijfers van het Zorginstituut Nederland.

Naast het reguliere verloop in verpleeghuizen kwamen door de gevolgen van het coronavirus meer mensen in het verpleeghuis te overlijden. Een deel van de vrijgekomen plaatsen bleef onbezet. Ondanks de wachtlijst van ruim 20.000 mensen was men terughoudend om naar een verpleeghuis te verhuizen. Mensen stelden door de bijzondere omstandigheden van de landelijke corona-regels in verpleeghuizen opname liever uit. Dat effect wordt minder maar speelt nog wel een rol.

Dagbesteding aangepast

Er wordt weer meer wijkverpleging en thuiszorg verleend. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit waren er in de maand april 20% minder nieuwe cliënten dan in april 2019. In maanden mei en juni is er weer een toename van cliënten en zorgmomenten te zien. Dagbesteding wordt zo veel mogelijk op 1,5 meter georganiseerd. Dit is niet overal mogelijk, want de maatregelen betekenen dat extra inzet van medewerkers, extra locaties en meer beschermingsmiddelen nodig zijn.

Ook zijn cliënten soms nog huiverig om deel te nemen uit angst voor het virus. Het is belangrijk dat gemeenten het voortbestaan van dagbesteding financieel mogelijk blijven maken zodat organisaties durven te investeren in het opzetten van alternatieve, innovatieve en creatieve vormen van dagbesteding.

Coronaroutes

Tijdens het hoogtepunt van de uitbraak van COVID-19 werd op veel plekken in overleg wijkverpleging of thuiszorg tijdelijk verminderd of door cliënten zelf afgezegd. De kans op besmetting werd daardoor kleiner en zorgmedewerkers konden bijspringen op andere plekken in de zorg.

Daarnaast is de organisatie van zorg aangepast vanwege de coronacrisis, zo organiseerde de thuiszorg op veel plekken speciale coronaroutes waarop verpleegkundigen en verzorgenden alleen van COVID-19 verdachte of besmette cliënten verpleegkundigen behandelden. Waar nodig wordt die werkwijze ook nu nog toegepast.