Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Wonen Nieuws leestijd 1 min

Onzekerheid over tarieven speelt verpleeghuiszorg parten

Link gekopieerd naar klembord

Onzekerheid over tarieven speelt verpleeghuiszorg parten keyvisual

Zorgverlener met dame in gang

De verpleeghuiszorg staat onder druk. De situatie waarin zorgaanbieders hun werk moeten doen wordt steeds complexer als gevolg van een stijgende zorgvraag en een zeer krappe arbeidsmarkt. Zorgaanbieders kampen daardoor met onzekerheid of zij goede zorg kunnen leveren tegen de geldende voorwaarden. Dit blijkt uit de evaluatie die ActiZ heeft laten uitvoeren van de Wlz zorgcontractering van 2022. Eenvoud en stabiliteit in bekostiging en contractering zijn minimale randvoorwaarden om toekomstbestendige verpleeghuiszorg de aankomende jaren te kunnen blijven bieden.

Investeer in medewerkers en innovatie

‘De personele schaarste vormt de grootste uitdaging voor de verpleeghuiszorg’, stelt Mireille de Wee, voorzitter van de Kerngroep Wonen & Zorg van ActiZ. ‘We zien dat zorgaanbieders zich bewust zijn van dit vraagstuk en verantwoordelijkheid pakken door met creatieve oplossingen te komen.’ De mogelijkheden van zorgaanbieders kent echter grenzen. Zonder voldoende en passend budget voor zorgaanbieders kunnen zij niet de nodige investeringen doen. Investeringen in bijvoorbeeld innovatie en duurzame inzetbaarheid van personeel. 

Financiële zekerheid ontbreekt

De groeiende zorgvraag vanuit een steeds grotere groep ouderen en het gebrek aan zorgmedewerkers om dat op te vangen vraagt om fundamentele keuzes. Keuzes die gaan over hoe we de ouderenzorg in Nederland organiseren in de toekomst. Om daar een bijdrage aan te kunnen leveren moeten zorgaanbieders rekenen op voldoende financiële zekerheid. Uit de evaluatie Wlz zorgcontractering 2022 blijkt echter dat dit structureel ontbreekt. Zorgaanbieders ervaren namelijk juist een verslechtering van het Wlz-inkoopbeleid op het gebied van adequate tarieven voor het leveren van zorg. Zonder voldoende (financiële) zekerheid en voorspelbaarheid kan de sector niet werken aan een toekomstbestendige verpleeghuiszorg.

Gevolgen van het Wlz inkoopbeleid

Van de ondervraagde zorgaanbieders verwacht 44 procent directe problemen als gevolg van het Wlz-inkoopbeleid 2022, blijkt uit de evaluatie. Zij maken zich zorgen over de vergoeding van geleverde zorg aan cliënten en over bekostiging die achterblijft bij de stijgende zorgvraag. Daarnaast heerst onzekerheid of meer geleverde zorg, die vooraf niet kon worden ingeschat, daadwerkelijk wordt vergoed. ‘We zien teruglopende budgetten terwijl we het eens zijn dat er geïnvesteerd moet worden om de zorg toekomstbestendig vorm te geven’, beschrijft een zorgaanbieder. 

De administratieve lastendruk binnen de verpleeghuiszorg blijft in 2022 onverminderd hoog. De compensatie van Covid-19 en meerzorg vormen de grootste administratieve belasting volgens zorgaanbieders. De verschillende geldstromen vereisen een cyclus van aanvragen, monitoren en verantwoorden wat een enorme tijdsinvestering vergt. Onbegrijpelijk in tijden van personele krapte en ontoereikende budgetten voor het leveren van goede zorg. 

Mijn ActiZ

Kennisbank

Als lid van ActiZ vind je in de kennisbank meer artikelen, publicaties en handige documenten over de Wlz zorgcontractering.