Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Naar een nieuwe mantelzorg: Nederland en België delen hun aanbevelingen

Georganiseerd door: Johnson & Johnson, de Sociale InnovatieFabriek en Kennisland.

Link gekopieerd naar klembord

Naar een nieuwe mantelzorg: Nederland en België delen hun aanbevelingen keyvisual

Vrouw balt vuisten en is het aan praten

Van strijd naar dans. Deze zin stond centraal bij de System Shaker Party in Antwerpen afgelopen september. Tijdens het event werden aanbevelingen gedeeld om een nieuw mantelzorgsysteem te creëren. Een systeem waarin samenwerking, draagkracht en erkenning centraal staan. In dit artikel een terugblik op het event en de belangrijkste aanbevelingen.

Het evenement was de afsluiting van ‘social grow sessions’, een initiatief van Johnson & Johnson, Sociale InnovatieFabriek en Kennisland. Met stakeholders identificeerden zij de knelpunten in het huidige mantelzorgsysteem. Een jaar lang gingen tien Belgische en negen Nederlandse sociaal innovatoren en sociaal ondernemers aan de slag, om van elkaar te leren en door hen zelf bedachte innovaties verder te ontwikkelen. Hun belangrijkste aanbevelingen? Maak ruimte voor innovatie, creëer mantelzorgdeskundigheid en vereenvoudig het systeem.

Nederland en België

De organisaties onderzochten de mantelzorgsystemen in België en Nederland. Dat systeem blijkt vaak moeizaam: contact met formele zorgverlening verloopt soms stroef en de informatie over regelingen of ondersteuning is erg verspreid. De initiatiefnemers zien kansen om het systeem aan te passen en mantelzorgers daarmee meer te erkennen, waarderen en ondersteunen. Dat is de kernboodschap van het whitepaper ‘Naar een nieuwe mantelzorg’ dat Johnson & Johnson, de Sociale InnovatieFabriek en Kennisland in Antwerpen presenteerden.

ActiZ publiceerde dit voorjaar met andere partijen in de zorg ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg'. Meer erkenning voor mantelzorgers is één van de tien uitgangspunten, waarbij onnodige drempels worden weggenomen en geïnvesteerd wordt in het versterken van de ondersteuning van mantelzorg.

De samenwerking tussen informele en formele zorg is cruciaal

Peggy van Casteren \

CSR-manager Johnson & Johnson

Samenwerking

Hoewel de ecosystemen in België en Nederland verschillen van elkaar, zijn de initiatiefnemers ervan overtuigd dat de landen gezamenlijk kansen kunnen benutten en veel van elkaar kunnen leren. Maar niet alleen de samenwerking tussen België en Nederland staat centraal. De partijen willen ook anderen inspireren en uitnodigen hun boodschap mee uit te dragen. ‘De samenwerking tussen informele en formele zorg is cruciaal. Maar de samenwerking tussen sectoren, bedrijven, sociale innovaties, onderwijs en de overheid willen we juist stimuleren’, aldus Peggy van Casteren, CSR-manager bij Johnson & Johnson.

Casteren vertelt waarom het bedrijf het initiatief nam voor de samenwerking met de Belgische Sociale Innovatiefabriek en het Nederlandse Kennisland. ‘We vinden het heel belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Gezondheid is immers veel ruimer dan alleen geneesmiddelen of producten’. Door innovatiekracht te bundelen kan iedereen bijdragen aan systeemverandering, stellen de initiatiefnemers, ongeacht hoe groot of klein die innovatie is.

De aanbevelingen

De aanbevelingen vanuit de social grow sessions zijn gericht aan de overheid, de zorg- en welzijnssector, mantelzorgorganisaties, werkgevers, kennisinstellingen en financiers. Ze gaan onder meer over het creëren van mantelzorgdeskundigheid, het vereenvoudigen van het systeem en het ondersteunen van de werk-leven balans van mantelzorgers. Maar ook moet volgens de partijen ruimte komen voor innovatie. Lees alle aanbevelingen in het whitepaper 'Naar een nieuwe mantelzorg'.  

Praat vandaag over morgen

De samenleving vergrijst in snel tempo. De zorgvraag neemt toe, maar het personeel dat in de zorg werkt niet. Dat vraagt om het anders organiseren van zorg. Door bijvoorbeeld in te zetten op innovatie en te investeren in goede, regionale samenwerking. Maar ook de rol van mantelzorgers is cruciaal. De toekomst van de zorg voor oudere is het grootste maatschappelijke vraagstuk van de komende decennia. Met de campagne ‘Praat vandaag over morgen’ wil ActiZ de hele samenleving bij dit vraagstuk betrekken.

Bron uitgelichte foto: Frank Toussaint