Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Innoveren Wonen leestijd 1 min

Melissa Kruimink van Tangenborgh, ‘Duurzaamheid wordt in de zorg steeds meer een visitekaartje’

Link gekopieerd naar klembord

Melissa Kruimink van Tangenborgh, ‘Duurzaamheid wordt in de zorg steeds meer een visitekaartje’ keyvisual

Melissa Kruimerink

Vriend en vijand zijn het er over eens dat duurzaamheid een steeds grote rol gaat spelen binnen zorgorganisaties. Maar hoe zet je de eerste stap? Sinds afgelopen jaar doet zorgorganisatie Tangenborgh, met haar locatie Borgerhof te Borgen, mee aan de pilot voor het beter scheiden van PMD-afval (plastic, metaal en drinkpakken). De pilot is een samenwerking van het ministerie van VWS en Intrakoop om de verduurzaming in de zorg een impuls te geven. Melissa Kruimink, projectmedewerker facilitair bij Tangenborgh, vertelt enthousiast over het project.

1

Wat houdt de pilot voor het scheiden van PMD-afval precies in?

‘In de ouderenzorg wordt er nog op heel weinig plekken PMD-afval apart ingezameld. In het kader van duurzaamheid willen we daar graag wat aan veranderen. Wij werken samen met vier andere zorgorganisaties (Leger des Heils, Propersona, Arkin en Zuidwester) aan een praktische aanpak voor het inzamelen van PMD-afval. Hiermee helpen we onszelf en andere zorgorganisaties in een aantal stappen met het inrichten van het proces rondom afvalscheiding. Het plan van aanpak gaat in op de communicatie richting bewoners en medewerkers, implementatie van afvalscheiding, afspraken met afvalverwerkers, enzovoorts. Het beter scheiden van PMD-afval levert uiteindelijk meer herbruikbare grondstoffen op en daardoor zal de CO2-uitstoot dalen. We hebben het plan van aanpak bijna af en beginnen in de zomer met de implementatie.’
2

Waarom doet Tangenborgh mee aan deze pilot?

‘Voor mijn afstudeerproject bij Tangenborgh was ik al bezig met het verduurzamen van afvalbeheer. Toen merkte ik al dat vanuit veel zorgorganisaties de wens was om het afvalproces te verduurzamen, maar niemand wist precies hoe. Vervolgens werd Tangenborgh benaderd om mee te werken aan de pilot afval van Intrakoop. Duurzaamheid wordt steeds meer een visitekaartje, niet alleen in het bedrijfsleven maar juist ook in de zorg. Daarom zet Tangenborgh hier actief op in. Uiteindelijk kunnen we hier de CO2-uitstoot mee terugdringen. De pilot wordt gefinancierd vanuit het ministerie van VWS.’

Veel zorgorganisaties hebben de wens was om het afvalproces te verduurzamen, maar weten niet hoe.

Melissa Kruimink \

Projectmedewerker facilitair bij Tangenborgh

3

Hoe reageren medewerkers en bewoners op het scheiden van PMD-afval?

‘We proberen medewerkers en bewoners niet te verplichten maar juist te motiveren en enthousiasmeren voor het scheiden van afval. Veel medewerkers zijn thuis al gewend om afval te scheiden. Dus waarom niet op het werk? Het helpt als al een aantal medewerkers zich actief inzetten voor duurzaamheid. Dit was ook het geval bij onze locatie Borgerhof. Het belangrijkste voor de zorgmedewerkers is dat het scheiden van afval niet ten koste gaat van de tijd voor de cliënt. Bij de bewoners beginnen we in de zomer met het versturen van een brief. Daarin leggen we uit dat we een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de maatschappij, voor een schonere wereld voor hun (klein)kinderen. De Borgerhof is overigens een woonzorglocatie en geen verpleeghuislocatie. Bewoners zijn zelf dus verantwoordelijk voor hun afval, maar zorgmedewerkers kunnen de afvalscheiding wel stimuleren.’
4

Wanneer is de pilot volgens jou geslaagd?

‘Het uiteindelijke doel is natuurlijk het verminderen van de CO2-uitstoot door het verduurzamen van zorgorganisaties. Maar dat gaat stap voor stap en we staan nu pas aan begin. Voor mij is de pilot geslaagd als de hoeveelheid PMD-afval dat wordt ingezameld omhoog gaat en de hoeveelheid restafval is teruggedrongen. We hebben hiervoor een samenwerking met de afvalververwerker Renewi. Er zijn grote verschillen in de processen van PMD-verwerking tussen afvalverwerkers. Je merkt dat het nog een nieuwe afvalstroom is; nog niet alles is mogelijk. Renewi heeft bijvoorbeeld momenteel nog geen mogelijkheden om PMD in ondergrondse containers op te halen terwijl wij op de locatie juist enkel ruimte hebben voor ondergrondse containers. Daar werken we nu aan. Daarnaast hoop ik dat medewerkers positief kijken naar het scheiden van afval en dat het proces ook werkbaar voor hen is ingericht. Ik wil namelijk dat andere zorgorganisaties ook onze aanpak kunnen gebruiken. Voor nu is de eerste stap een succesvolle pilot op locatie Borgerhof, daarna wil ik de afvalscheiding graag uitbreiden over heel Tangenborgh.’
5

Heb je nog tips voor andere zorgorganisaties die PMD-afval willen scheiden?

‘Het belangrijkste is om alle medewerkers in je organisatie mee te nemen in het proces. Wij hebben een projectgroep opgericht met daarin zowel zorgmedewerkers, als medewerkers van facilitair en schoonmaak. Het gedrag van de medewerkers is bepalend in het scheiden van afval. Zij moeten er dus echt achter staan. Daarnaast is het van groot belang om je organisatie in kaart te brengen. Wat zijn de mogelijkheden per locatie? En je moet natuurlijk niet vergeten om je enthousiaste medewerkers te gebruiken, zij kunnen het beste hun collega’s en bewoners motiveren.’

Mijn ActiZ

Inspirerende voorbeelden van duurzame initiatieven

ActiZ-leden vinden in de Kennisbank een uitgebreid overzicht van initiatieven in zorginstellingen rondom duurzaamheid.