Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Meer aandacht nodig voor sociaal domein bij preventie

Oproep ActiZ, LHV, Nederlandse ggz en NVZ

Link gekopieerd naar klembord

Meer aandacht nodig voor sociaal domein bij preventie keyvisual

bos

Huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen en ouderenzorgorganisaties pleiten voor meer aandacht voor het sociaal domein bij preventie. Voorafgaand aan een debat op 18 november in de Tweede Kamer over leefstijlpreventie vragen de beroeps- en brancheverenigingen ActiZ, Nederlandse ggz, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om versnippering van preventie te voorkomen.

De focus van het huidige Nationaal Preventie Akkoord ligt op gezonde voeding, stoppen met roken en maatregelen tegen problematisch alcoholgebruik. Deze onderwerpen hebben met dank aan het akkoord een goede impuls gekregen, maar ActiZ, LHV, Nederlandse ggz en NVZ pleiten ervoor de bredere context niet uit het oog verliezen. De theorie van positieve gezondheid laat zien dat juist ook veel sociale componenten bijdragen aan een gezonde leefstijl en ervaren mentale en fysieke gezondheid. 

Zorg niet altijd het juiste antwoord

In de eerstelijns-, tweedelijns- en langdurige zorg zien zorgverleners veel patiënten of cliënten met zorgvragen waarachter vaak andere vraagstukken schuil gaan. Denk aan eenzaamheid, slechte huisvesting, laaggeletterdheid of werkloosheid. Het Sociaal Cultureel Planbureau constateerde recent dat wanneer huishoudelijke hulp vanuit de Wmo niet meer beschikbaar zou zijn, er vermoedelijk 15.000 mensen extra op verpleeghuiszorg zijn aangewezen.

De centrale vraag rond leefstijlpreventie is volgens de Nederlandse ggz, LHV, NVZ en ActiZ dan ook niet zozeer ‘Hoe voorkomen we (zwaardere) zorg?’, maar ook ‘Hoe voorkomen we als samenleving dat maatschappelijke of welzijnsvraagstukken een zorg-oplossing krijgen?’

Beperking vraag naar zorg noodzakelijk

Het beperken van (zwaardere) zorg is essentieel om de groeiende vraag naar (ouderen)zorg op te kunnen vangen. ActiZ, Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse ggz en de NVZ vragen het kabinet het initiatief te nemen om een integrale langetermijnvisie op zorg én welzijn op te stellen samen met relevante zorgorganisaties en gemeenten.

Paper

Lees hieronder het paper van ActiZ, LHV, Nederlandse ggz en NVZ: