Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

5 vragen aan
Innoveren leestijd 1 min

'Masterclass Digitaal Leiderschap brengt focus aan in je strategie en de mogelijkheid om ervaringen te delen met collega-bestuurders'

Link gekopieerd naar klembord

'Masterclass Digitaal Leiderschap brengt focus aan in je strategie en de mogelijkheid om ervaringen te delen met collega-bestuurders' keyvisual

masterclass digitalisering

Als zorgbestuurder heb je veel onderwerpen op je bord liggen waar je verantwoordelijk voor bent. Digitalisering is daar één van. Het is daarbij niet altijd eenvoudig om hier voldoende kennis over te hebben. Laat staan om de zin en onzin van elkaar te onderscheiden. Drie jaar geleden is de ActiZ Academie in samenwerking met WeDoTrust gestart met de masterclass ‘Digitaal Leiderschap in de VVT’ voor zorgbestuurders. Als bestuurder krijg je aan de hand van het boek Steeds Beter, Op weg naar digitaal leiderschap in de zorg in vier modules van elk drie uur inzicht in de huidige en toekomstige digitale ontwikkelingen en wat je daar bestuurlijk maar ook zeker praktisch mee kunt. Inmiddels hebben meer dan 50 bestuurders de Masterclass doorlopen.

Jan de Boer geeft de masterclass 'Digitaal leiderschap in de VVT' en gaat in gesprek met bestuurder Dineke Katerberg over haar ervaringen van de masterclass en haar visie op digitalisering.  Dineke geeft leiding aan Westerholm, een kleinschalige zorgorganisatie in het prachtige Haren.  Westerholm wil ervoor zorgen dat mensen op hun eigen manier oud kunnen worden in een fijne en veilige omgeving. Dat kan thuis in de wijk of in één van de appartementen van het woonzorgcentrum. Het doel is het welbevinden van ouderen te bevorderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ‘Healthy Ageing’. Zo wordt gezond leven bevorderd! Digitalisering is daarbij niet meer weg te denken.  

1

Wat is voor jouw de reden geweest om de Masterclass Digitaal Leiderschap in de VVT te volgen?

'Ik ben mij bewust van het belang van digitalisering, dat kan in deze tijd ook bijna niet anders. Daarbij wilde ik eerst het speelveld verkennen: Waar kan ik mij op richten, waar zijn collega bestuurders mee bezig, wat wordt er feitelijk van mij verwacht op het gebied van digitalisering incl. wet- en regelgeving. Kortom, ik wilde graag meer zicht krijgen op de te zetten stappen in het proces van digitalisering voor Westerholm. En welke rol ik als directeur-bestuurder daarin kan en ook moet vervullen.'

2

Stelling: een bestuurder zonder kennis van digitalisering kan in 2023 niet meer functioneren (eens/oneens)?

Dat is wel een boute stelling. Als bestuurder zul je overtuigd moeten zijn van het belang van digitale toepassingen, maar vooral van het belang van het aanbrengen van focus. Er wordt veel gesproken over zorgtechnologie, maar wat wordt er werkelijk toegepast? En wat is eigenlijk echt relevant voor de ouderenzorg, wat levert nu echt een bijdrage? In mijn beleving begint het bij een eigen visie op zorgtechnologie / digitalisering en vervolgens moet je duidelijk maken welke stappen je wanneer gaat zetten. Als bestuurder heb je in deze fase een motiverende en aanjagende rol en eigenlijk blijft dat zo. Bovendien is het ook van belang dat je als bestuurder het geheel moet overzien en gelijktijdig zorgt dat de digitale toepassingen aansluiten bij de functionele wensen van je organisatie.

3

Heeft het delen van ervaringen met collega-bestuurders geholpen bij het begrijpen van uitdagingen en de mogelijkheden die er zijn rond zorgdigitalisering?

Het delen van ervaringen met collega bestuurders heeft mij erg geholpen om een scherper beeld te krijgen van hoe jezelf in dit onderwerp zit. Ook heeft het geholpen om zorgdigitalisering te plaatsen in een langer lopende ontwikkeling, in een historisch perspectief. Dit helpt om te begrijpen waarom sommige keuzes lastig zijn. Zoals bijvoorbeeld enerzijds de noodzaak aan uniforme gegevensuitwisseling/uitwisselingsstandaarden en anderzijds de vele regels en belangen van de verschillende al dan niet-commerciële partijen om dit met snelheid op te lossen.

Het delen van ervaringen met collega bestuurders heeft mij erg geholpen om een scherper beeld te krijgen van hoe jezelf in dit onderwerp zit.

Dineke Katerberg, bestuurder Westerholm \
4

Wat waren de belangrijkste stappen en inzichten uit de Masterclass?

De Masterclass heeft mij geholpen om focus aan te brengen. Dus breng als eerste je sterke en zwakke kanten in kaart. Werk dan een praktische visie op digitalisering uit en zorg voor een heldere aanpak en voer deze echt uit. Richt je ook op informatiebeveiliging en krijg grip waaraan je nu echt moet/kunt voldoen (vooral het gedrag van je medewerkers beïnvloeden). Draag het belang van digitalisering uit en stuur je organisatie actief aan (medewerkers, cliënten, processen, uitwisseling van gegevens).

5

Wat zou je andere bestuurders mee willen geven die onzeker zijn over digitalisering in de zorg?

 1. Gebruik vooral je boerenverstand: Wat kan digitalisering jouw organisatie brengen en hoe krijg je vervolgens voor elkaar wat nodig is.
   
 2. Als je deskundigen inhuurt om je hierbij te helpen, blijf dan altijd bij de bedoeling en laat je niet in de war brengen door vakjargon. Je eigen boerenverstand is voldoende om de juiste vragen te stellen.
   
 3. Zorg dat de basis infrastructuur echt op orde is in je organisatie. Dat is niet het meest sexy onderwerp, er gaat veel tijd en geld in zitten. Zonder een goede basis (fundament) zal je als organisatie nooit digitaal kunnen vernieuwen.
   
 4. Digitalisering is niet hét antwoord op alles in de zorg zoals dit de laatste tijd vaak wordt geroepen. Het is één van de antwoorden.
   
 5. En denk vooral niet dat je het alleen moet doen: Samenwerken binnen je eigen organisatie of als je klein bent, vooral regionaal samenwerken, is superbelangrijk!

Waar en wanneer:

De eerste bijeenkomst vindt plaats bij ActiZ in Utrecht. De overige bijeenkomsten zijn online.
De bijeenkomsten zijn op:

 • Woensdag 11 oktober 13.00 -16.00 uur (Fysiek: bij ActiZ in Utrecht)
 • Woensdag 25 oktober 9.30 -12.30 uur (Online)
 • Woensdag 8 november 9.30 -12.30 uur (Online)
 • Woensdag 29 november 9.30 -12.30 uur (Online)

Doelgroep:
Deze masterclass is bedoeld voor bestuurders van ActiZ-leden (of directeuren waarvoor ICT/digitalisering onderdeel is van een integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid). Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Kosten:
Voor deze masterclass wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 400 euro incl. BTW.

Als achtergrondinformatie ontvangt iedere deelnemer het boek: Steeds Beter, Op weg naar digitaal leiderschap in de zorg, geschreven door Jan de Boer, Hans Donkers en Nart Wielaard. In dit boek staan interviews met een tiental leiders uit verschillende disciplines in de zorg.

Trainer:

De masterclass is onder leiding van Jan de Boer, IT strategie adviseur en auditor bij WeDoTrust. Jan is nationaal en internationaal al meer dan 25 jaar actief in de gezondheidszorg waar hij directies, bestuurders en toezichthouders bijstaat in complexe technologische verandertrajecten.