Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Leden ActiZ missen langetermijnperspectief in contractering

Link gekopieerd naar klembord

Leden ActiZ missen langetermijnperspectief in contractering keyvisual

Zorgcontractering Zvw 2021

De contractering van de zorg die vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt betaald, is een omslachtig en tijdrovend traject. Zorgbestuurders pleiten nadrukkelijk voor meer uniformiteit en eenduidigheid. Doelmatigheid wordt op allerlei verschillende manieren gemeten en de procedures, berekeningsmodellen en tarieven verschillen. Dit leidt tot meer bureaucratie in plaats van minder en geeft onzekerheid in de branche. Zo blijkt uit de jaarlijkse Enquête zorgcontractering Zvw die branchevereniging ActiZ heeft uitgevoerd onder de eigen achterban.

Perspectief ontbreekt

De leden van ActiZ stellen dat het langetermijn-perspectief van samen werken aan een duurzame en toekomstbestendige ouderenzorg ontbreekt in de meeste contracteringsprocessen. Er moet zelfs worden onderhandeld over de kostprijzen van zorg. Onderaan de streep blijken cruciale diensten en producten niet eens kostendekkend te kunnen worden gefinancierd, denk aan de regionale coördinatiefuncties voor het eerstelijnsverblijf. Ook blijkt wederom dat het voor kleinere zorgorganisaties moeilijker is om op te boksen tegen de inkoopmacht van de verzekeraars dan voor grotere organisaties. Er is ook een lichtpunt: het maken van afspraken omtrent thuiszorgtechnologie zit in de lift.