Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Quote
Wonen Financieren

‘Kunnen we nog blijven bouwen?’

Arjan Bandel, lid van de raad van bestuur van Laurens, reageert op de voorgenomen verlaging van de NHC

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
Arjan Bandel

Arjan Bandel: 'De NZa heeft onderzoek gedaan naar een herijking van de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) en is van plan deze volgend jaar te verlagen. Dat zou een totaal onverantwoorde ingreep zijn, want juist de kosten van vastgoed stijgen exponentieel door. En de NHC is bedoeld om de kosten van het vastgoed te dekken.'

’De hoogte van de NHC is mede gebaseerd op een paar marktgevoelige componenten, waaronder de rentestand. Eens in de zoveel tijd worden deze marktgevoelige componenten opnieuw gemonitord, wat kan leiden tot bijstelling van de NHC. De rentestanden zijn momenteel veel lager dan de rentestanden waarop de NHC jaren geleden is gebaseerd. De kans is dus groot dat de NHC naar beneden wordt bijgesteld. Het besluit daarover vindt plaats bij het vaststellen van de Wlz-tarieven voor 2023 (rond 1 juli 2022).Het verlagen van de NHC zou echter een totaal onverantwoorde ingreep zijn.'

'Want was is de realiteit? De NHC is bedoeld om de volledige kosten van het vastgoed te dekken (behalve het reguliere jaarlijkse onderhoud). En juist de kosten van vastgoed stijgen het afgelopen jaar exponentieel door. Enerzijds door de extreme stijging van de bouwkosten en anderzijds door de duurzaamheidsopgave waar ook zorginstellingen voor staan. Recent aanbestede projecten laten zonder uitzondering een budgetoverschrijding van 20-30% zien en zijn op basis van de huidige tarieven al niet meer dekkend. Veel aannemers zijn überhaupt niet meer bereid om nog vaste prijsafspraken te maken gezien de onvoorspelbare ontwikkeling van de bouwkosten. Dat komt door de bijzondere huidige economische omstandigheden, waaronder de gevolgen van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Met als gevolg een wereldwijd groot tekort aan grondstoffen, wat naar verwachting nog lange tijd zo zal zijn. In deze omstandigheden zou het absurd zijn om de NHC te verlagen als gevolg van een eenzijdige focus op de rentecomponent.'

'Laten we onze kop niet in het zand steken voor de realiteit van dit moment en de komende jaren.'

Arjan Bandel

\

over de voorgenomen verlaging van de NHC

'Sterker nog, de NHC zal naar boven moeten worden bijgesteld, om te voorkomen dat noodzakelijke bouwprojecten worden uitgesteld of afgeblazen. Bouwprojecten die we zo hard nodig hebben om aan de toekomstige huisvestingsbehoefte van ouderen te kunnen voldoen. Is het verder doorvoeren van het scheiden van wonen en zorg hiervoor de oplossing? Uiteraard niet, want dan zal de oudere zelf moeten opdraaien voor de hogere huurlasten als gevolg van de hogere bouwkosten. Dat kunnen de meeste ouderen niet. Die zullen daar dan dus ook voor gecompenseerd moeten worden of er wordt alleen nog maar gebouwd voor de (hogere) middenklasse. Laten we onze kop dus niet in het zand steken voor de realiteit van dit moment en de komende jaren. Maar laten we er met z’n allen voor zorgen dat we kunnen blijven werken aan voldoende toekomstige huisvesting (zelfstandig wonen en intramuraal wonen). Daar hoort een vergoeding bij die dat ook mogelijkheid maakt. Geen neerwaarts gemorrel dus aan de NHC, maar een passend tarief.’

Standpunt ActiZ

ActiZ is van mening dat een herijking van de NHC op dit moment zeer onverstandig is, gezien de noodzaak voor de realisatie van passende zorgplekken en verduurzaming van bestaand vastgoed. Ook gezien de uitzonderlijke economische omstandigheden. Wij pleiten voor een brede afweging waarbij in elk geval ook de sterk gestegen bouwkosten in de afweging worden betrokken.

We hebben hierover de afgelopen periode intensief contact gehad met de NZa en het ministerie van VWS. Dit heeft helaas nog niet tot een voor ons acceptabele oplossing geleid. Deze week is er op bestuurlijk niveau een vervolgoverleg.