Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Werken Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Klinisch informaticus: Een schakelfunctie tussen zorg en ICT

Link gekopieerd naar klembord

Klinisch informaticus: Een schakelfunctie tussen zorg en ICT keyvisual

Innoveren 15

Sharon van Horne is klinisch informaticus bij zorgorganisatie de Zorgboog. Een relatief ‘onbekend en nieuw’ beroep in de zorg, maar noodzakelijker dan ooit. Van Horne is vorig jaar afgestudeerd aan de opleiding Klinische Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en vertelt aan ActiZ over wat deze opleiding inhoudt en waarom ze elke dag met enthousiasme naar haar werk gaat. 'Ik ben ervan overtuigd dat ICT de zorg optimaal zou moeten ondersteunen.'

Ook spraken we met Ward Cottaar, wetenschappelijk directeur aan de TU/e. Hij vertelt wat de meerwaarde is van deze opleiding en waarom het belangrijk is dat er meer VVT organisaties deelnemen.

Passie voor ouderenzorg

Sharon van Horne werkt ruim 6 jaar bij De Zorgboog. In die zes jaar heeft ze een aantal mooie stappen gemaakt. Ze begon ooit als functioneel beheerder, vanuit daar groeide ze door naar projectleider ICT. Inmiddels bekleedt ze dus de functie klinisch informaticus. Tegelijk met de start van deze nieuwe functie begon ze ook aan de opleiding klinische informatica aan de TU/e. Het contact met zorgmedewerkers vindt van Horne het leukste aan haar vak. De ouderenzorg is namelijk haar passie. ‘Een stukje bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen, dat is waarvoor ik het doe’, vertelt van Horne.

De Zorgboog biedt wonen, welzijn, dagbehandeling, (specialistische) zorg en kraamzorg in de regio Zuidoost-Brabant. Dit doen zij bij de cliënt thuis of in één van hun woon-/zorglocaties.

Een stukje bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen, dat is waarvoor ik het doe

Sharon van Horne \

Klinisch Informaticus bij de Zorgboog

Schakel tussen zorg en ICT

Maar wat houdt de functie klinisch informaticus precies in? Van Horne vertelt: ‘Het is een nieuwe functie binnen de organisatie. Ik geef op tactisch en strategisch voorbereidend niveau advies aan het management. Ik volg landelijke ontwikkelingen op het gebied van ICT op de voet, bijvoorbeeld rondom de invoering van de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling (Wegiz). Vervolgens bepaal ik: wat is ervoor nodig om die ontwikkelingen binnen onze organisatie goed uit te voeren? De functie is een schakel tussen zorg en ICT: je spreekt beide talen.’

Momenteel is de Zorgboog bezig met de implementatie van een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD). Van Horne denkt en adviseert hierin mee en grijpt daarnaast de kans om ICT-processen te verbeteren, registratie eenduidig te maken en te kijken naar een integratie met andere applicaties. Van Horne: ‘We gebruiken nu meerdere applicaties voor dezelfde functionaliteit. We hebben bijvoorbeeld twee systemen voor de toedienregistratie van medicatie, één voor de wijkverpleging en één voor de intramurale zorg. Dat moet efficiënter kunnen. Ik zie het ECD-traject als een kapstok om meerdere processen onder de loep te nemen en te optimaliseren.’

De meerwaarde van de opleiding is dat je overzicht krijgt van de informatiebehoefte en informatiesystemen in de organisatie en wat de samenhang is met zorg

Ward Cottaar \

Wetenschappelijk directeur aan de TU/e

Door de ogen van de specialist

Ward Cottaar, wetenschappelijk directeur aan de TU/e vertelt aan ActiZ meer over de opleiding klinische informatica en waarom het belangrijk is dat meer VVT organisaties deelnemen.   

Klinische informatica is een zogeheten ontwerpersopleiding. Dit houdt in dat de opleiding in het teken staat van technologische ontwerpen. De opleiding duurt twee jaar en is interessant als je in de technologie werkt en een stap wil maken naar een abstracter niveau. Elk jaar volgen zo’n tien á veertien studenten de opleiding. De groep wordt bewust compact gehouden zodat studenten makkelijk informatie kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. 

Ward Cottaar vertelt: ‘Een goede ontwerper genereert een oplossing, op basis van kennis, waar je in de praktijk echt wat aan hebt. De vraag naar een ontwerpersopleiding in de zorg kwam twaalf jaar geleden, de zorgbranche heeft hiervoor zelf bij de TU/e aangeklopt. Momenteel zijn deelnemers van de opleiding veelal ziekenhuizen en minder VVT organisaties, maar dat willen we doorbreken. We zien meer projecten ontstaan rondom netwerkzorg. Hierbij spelen ook huisartsen en VVT organisaties een grote rol. Het is daarom belangrijk dat diverse organisaties van elkaar leren en uitdagingen van elkaar zien.’

Cottaar vervolgt: ‘De meerwaarde om de opleiding te volgen is dat je overzicht krijgt van de informatiebehoefte en informatiesystemen in de organisatie en wat de samenhang is met zorg. Deelnemers vertellen: Ik ken alle losse brokjes, maar nu zie ik het totaaloverzicht en weet ik hoe ik een informatiesysteem kan implementeren. Je wordt met de opleiding van operationeel naar strategisch niveau geleid en je leert vertalen naar de praktijk.’

Cottaar ziet informatie-uitwisseling tussen zorgorganisaties onderling en binnen de keten als belangrijkste ontwikkeling voor de toekomst. Cottaar: ‘Ik verwacht dat informatie-uitwisseling steeds beter wordt in de toekomst, artificiële intelligentie (AI)  technieken gaan daarin helpen. Medewerkers worden dan ondersteund bij het invullen van informatie. In ziekenhuizen zie je dit al gebeuren, bijvoorbeeld bij radiotherapie, maar in de VVT hebben we nog een grote slag te slaan met z’n allen.’

Nieuwe inzichten

Van Horne is vanuit de passie voor haar vak met de opleiding klinische informatica aan de TU/e begonnen. Ze is er namelijk van overtuigd dat ICT de zorg optimaal zou moeten ondersteunen. Deze opleiding biedt haar handvatten om dat binnen de organisatie uit te voeren. Zij zag deze opleiding als een kans om op strategisch niveau mee te denken op het gebied van ICT. De opleiding heeft van Horne veel nieuwe inzichten gegeven. ‘Je leert om meer vanuit het proces te denken, dit komt goed van pas tijdens mijn dagelijkse werk.’ Daarnaast heeft de opleiding er bij de Zorgboog toe geleid dat er meer regionaal wordt samengewerkt op het gebied van ICT. Ook is de communicatie met andere zorgorganisaties verbeterd. ‘Het meest waardevol vind ik het netwerk wat je opbouwt. Dit netwerk neem je na de opleiding mee en is een basis voor het ophalen en delen van kennis en informatie’, aldus van Horne.

Sharon van Horne

Sharon van Horne

Elektronische gegevensoverdracht

Aan het einde van de opleiding is er een zogeheten ontwerpproject. Vanuit een vraag vanuit de zorgorganisatie doe je onderzoek. Je werkt toe naar een oplossing en de uiteindelijke implementatie. Bij van Horne stond het project in het teken van elektronische gegevensoverdracht tussen de Zorgboog en het ziekenhuis. Van Horne onderzocht: ‘Als elektronische gegevensuitwisseling goed is geregeld, neemt de kwaliteit van zorg toe. Daarnaast hebben zorgprofessionals meer tijd voor de directe zorg aan de cliënt’. 

Zij startte met een onderzoek binnen De Zorgboog en heeft hiervoor verschillende processen in kaart gebracht. Om de processen zo goed mogelijk in kaart te brengen, stelde Van Horne vragen zoals: Hoe werken we nu met de verpleegkundige overdracht? Welke informatie wordt uitgewisseld en aan welke technische randvoorwaarden moeten we voldoen? Ze vertelt: ‘Het is belangrijk om de pijnpunten op het gebied van eOverdracht goed in beeld te hebben. En wat ervoor nodig is om dit op te lossen.’

Van Horne kwam tot de conclusie dat de overdracht tussen zorgorganisatie en het ziekenhuis regelmatig niet goed gaat. Van Horne vertelt: ‘De overdracht komt of helemaal niet aan, of is onvolledig. Door een gesprek op te zetten tussen zorgorganisatie en ziekenhuis komt er veel waardevolle informatie naar boven en kan je het proces hierop aanpassen.’ De Zorgboog onderzoekt momenteel verder op welke manier eOverdracht het beste ingevoerd kan worden binnen de organisatie. De invoering vindt in ieder geval na de implementatie van het nieuwe ECD plaats.

Als elektronische gegevensuitwisseling goed is geregeld, neemt de kwaliteit van zorg toe

Sharon van Horne \

Klinisch informaticus bij de Zorgboog

De toekomst

Van Horne ziet de standaardisatie van gegevens als een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst. Zodat je over sectoren heen makkelijk kan uitwisselen en dat het makkelijker wordt om tussen applicaties uit te wisselen. ‘De eOverdracht is nog maar het begin’. In de toekomst zou van Horne de ICT meer op zorg willen laten aansluiten. Hiervoor is samenwerken en het gesprek voeren met zorgmedewerkers cruciaal. ‘Het is fijn als zorgmedewerkers zelf meedenken over verbeteringen, zij zien immers dagelijks wat anders en beter kan’, aldus van Horne.

Het elektronisch uitwisselen van gegevens is essentieel voor goede zorg en bespaart kostbare tijd van zorgprofessionals. In dit overzicht lees je alles wat je moet weten over digitale gegevensuitwisseling.