Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid
Financieren Innoveren Nieuws leestijd 1 min

Kamerdebat: VVT krijgt erkenning voor cruciale rol in de acute zorgketen

Terugblik op het commissiedebat acute zorg

Link gekopieerd naar klembord

Kamerdebat: VVT krijgt erkenning voor cruciale rol in de acute zorgketen keyvisual

Microfoon

Minister Ernst Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft tijdens het commissiedebat acute zorg van 9 november erkenning gegeven voor de cruciale rol van de VVT in de acute zorgketen. Kuipers wil samen met de sector de samenwerking tussen zorgorganisaties in de acute zorgketen én in de regio versterken. Dit wil hij doen domeinoverstijgende samenwerking te vereenvoudigen en door gezamenlijke betaaltitels te stimuleren. ActiZ riep de politiek in aanloop naar het debat op om te investeren in betere samenwerking binnen de keten van acute zorg.

VVT als cruciale schakel
In het debat droegen meerdere Kamerleden er bij minister Kuipers op aan de acute zorg niet alleen vanuit het ziekenhuisperspectief te bekijken. GroenLinks-Kamerlid Ellemeet: ‘We hebben het in dit debat vooral over de ziekenhuizen, maar de VVT wordt ook cruciaal als het gaat om de acute zorg. Hoe zorgt de minister ervoor dat de VVT zijn plek krijgt in de besluitvorming?’ Ellemeet ging daarop verder. ‘Als de minister de acute zorgketen écht vanuit een integraliteit wil benaderen, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking in de regionale zorgcoördinatie, dan moet de VVT erkend worden als een cruciaal onderdeel van de keten.'

Ook de Fractie Den Haan benadrukte het belang van een goede samenwerking. Kamerlid Den Haan: ‘Het voorkomen van opname kan ook worden voorkomen door een goede samenwerking in de keten van acute zorg. ActiZ stelt terecht dat een sterke keten in de acute zorg tot stand komt door samenwerking, niet door concurrentie.'

Samenwerking, geen concurrentie
Met de vergrijzing en de toenemende zorgvraag in het vooruitzicht, neemt het belang van goede toegankelijkheid tot de acute zorg toe. Met het verlenen van wijkverpleging en revalidatie- en herstelzorg speelt de VVT-sector een cruciale rol in de acute zorg. Het belang van dit werk voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid voor de gehele zorgketen valt niet te onderschatten. Onder meer in de coördinatie, het verlenen van acute zorg thuis en het begeleiden van kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn is en wordt enorm belangrijk in de toekomst.

Dit kan niet zonder verregaande samenwerking. ActiZ riep daarom de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat op om essentiële randvoorwaarden op orde te brengen voor samenwerking binnen de acute zorgketen.

Voorafgaand aan het Kamerdebat deelde ActiZ haar boodschap over de acute zorg via een paper met de Kamerleden.

Mijn ActiZ

Meer lezen over het Tweede Kamerdebat acute zorg?

Leden kunnen op Mijn ActiZ onder meer terecht voor de gehele samenvatting van het debat.