Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Kamer wil vinger aan pols extra verpleeghuisplekken

Link gekopieerd naar klembord

Kamer wil vinger aan pols extra verpleeghuisplekken keyvisual

key

Er moeten meer verpleeghuisplekken bijkomen. Daarover waren zowel minister De Jonge als Kamerleden het eens bij het debat over de Wet langdurige zorg op 26 november. Maar hoe die er nu komen werd niet duidelijk. Deze kabinetsperiode is de wachtlijst voor verpleeghuiszorg verdubbeld en moet er telkens meer geld worden uitgetrokken voor ouderenzorg dan geraamd. ActiZ drong in een paper voor het debat aan op een heldere koers en integrale visie op ouderenzorg. En op stabiliteit en meerjarige zekerheid voor zorgorganisaties om te kunnen investeren en te anticiperen op de vergrijzing.

Meer verpleeghuisplekken

Het aantal van 20.000 wachtenden is een verdubbeling sinds de start van het kabinet, berekende GroenLinks Kamerlid Niels van den Berge. ‘Wat zijn de knelpunten, waar loopt uitbreiding van plekken op stuk?’, wilde Vera Bergkamp van D66 weten. GroenLinks diende een motie die de minister oproept bindende afspraken over de uitbreiding van verpleeghuisplekken te maken met VNG en het Interprovinciaal Overleg. Minister De Jonge verwees naar een inventarisatie van de zorgkantoren: zij berekenen dat er de komende 5 jaar 25.000 verpleeghuisplekken bij moeten komen. De minister stuurt de Kamer in december een reactie op die inventarisatie. Een motie van D66 vraagt de minister de Kamer halfjaarlijks en per regio te informeren over de uitbreiding van de plekken. 

Toekomstbestendige zorg

Zorgorganisaties hebben meer financiële stabiliteit nodig om te investeren in zaken die nodig zijn voor extra verpleeghuisplekken. D66 wil een inkoopmodel dat die zekerheid biedt. Minister De Jonge erkende dat er meerjarige zekerheid moet zijn voor zorgkantoren en zorgorganisaties en kijkt met de NZa naar het voorspelbaarder maken van het kader. ‘Maar dit is iets voor een nieuw kabinet.’  Antoinette Laan (VVD) constateerde dat organisaties en zorgmedewerkers tijdens de coronacrisis  minder te maken hadden met administratieve lasten. Ze diende een motie in om te onderzoeken hoe die versoepeling te behouden. Belangrijk omdat administratieve lasten verpleeghuizen nu 25.000 fte kosten volgens adviesbureau Berenschot.

Wonen en zorg

‘Wie kan tellen, die weet het’, zei CDA-Kamerlid René Peters. De vergrijzing gaat niet de goede kant op. Het CDA wilde weten wat de minister kan doen om ervoor te zorgen dat er meer woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis komen, zoals hofjes of woongroepen. D66 is blij met 20 miljoen extra budget voor geclusterde woonvormen, maar dringt er bij de minister op aan met Binnenlandse Zaken afspraken te maken om extra geld uit te trekken voor de bouw van seniorenwoningen.  Bergkamp diende hiervoor een motie in, die in elk geval steun heeft van de VVD, PVV en 50Plus.

Corona

Verschillende Kamerleden en ook minister De Jonge spraken hun waardering uit voor de inzet en toewijding van zorgmedewerkers in de coronaperiode. 50Plus Kamerlid Leonie Sazias was blij met de geleerde lessen uit de eerste golf. ‘Indrukwekkend hoe verpleeghuizen voorbereid zijn op de tweede golf omgaan’ zei minister De Jonge. Hij gaf aan dat ondanks alle maatregelen, wanneer het virus in de samenleving is, het dan ook binnen kan komen in verpleeghuizen. In reactie op vragen van Fleur Agema (PVV) zei de minister later terug te komen op de rol van ventilatie en adviezen van de WHO hierover.