Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Innoveren Werken Nieuws leestijd 1 min

IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend

Link gekopieerd naar klembord

IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend keyvisual

ondertekening iza gegevensuitwisseling

Vandaag ondertekenden Anneke Westerlaken, namens ActiZ, samen met minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de andere IZA-partijen, in Den Haag het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. ActiZ is blij dat VWS hiermee de regie pakt. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is daardoor weer een stuk dichterbij.

Om cliëntgegevens optimaal te kunnen gebruiken, moeten deze beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn. Maar het landelijk delen en hergebruiken van deze gegevens is nu nog beperkt mogelijk. De realisatie en implementatie van de randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling - waaronder Eenheid van Taal, generieke functies en het landelijk dekkend netwerk - moeten daarom worden versneld.

Met het uitvoeringsakkoord committeren ActiZ, VWS en de andere zorgpartijen zich aan gemaakte keuzes en richtinggevende afspraken die bijdragen aan landelijke gegevensuitwisseling. Het akkoord voorkomt ook dat afwijkende keuzes worden gemaakt die landelijke gegevensuitwisseling bemoeilijken of vertragen. En het voorkomt desinvesteringen.

‘Ik ben erg blij met de goede samenwerking binnen het zorgveld die heeft geleid tot dit uitvoeringsakkoord. Dit is een belangrijke stap die bijdraagt om te komen tot landelijke elektronische gegevensuitwisseling.’

minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) \

Het uitvoeringsakkoord past binnen de afspraken in het IZA en plateau 1 van de Nationale Visie en Strategie op het gezondheidsinformatiestelsel.

Toegankelijke, goede en betaalbare zorg

Een goede, veilige en eenvoudige gegevensuitwisseling is cruciaal voor het optimaliseren van de zorg voor ouderen, met name in de wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg en het eerstelijnsverblijf. In deze zorggebieden vinden voortdurend cliëntoverdrachten plaats, waarbij snel en nauwkeurig informatie moet worden gedeeld tussen bijvoorbeeld huisartsen en wijkverpleging.

Op dit moment gaat er veel tijd verloren omdat medewerkers veel verschillende wachtwoorden hebben, allerlei inlogcodes moeten invoeren en telefonisch informatie moeten opvragen. Wanneer databeschikbaarheid gerealiseerd is, kunnen snel cruciale gegevens van andere zorgprofessionals worden ingezien en geraadpleegd, wat resulteert in efficiëntere zorg, betere samenwerking en meer aandacht voor de cliënt.