Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Infectiepreventie: ActiZ neemt aanbevelingen IGJ ter harte

Link gekopieerd naar klembord

Infectiepreventie: ActiZ neemt aanbevelingen IGJ ter harte keyvisual

Vrouw in corona uniform

Goed beleid omtrent infectiepreventie en hygiëne is belangrijk. Verpleeghuizen hebben hiervoor beleid en de uitvoering ervan is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eind vorig jaar onderzocht. Ze deed dit tijdens een bezoek aan 10 verpleeghuizen. Op basis daarvan constateert de IGJ dat er ruimte voor verbetering is bij de uitvoering van het beleid. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties neemt de uitkomsten ter harte.

ActiZ ziet het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als een extra aansporing om beleid en de uitvoering ervan daar waar nodig verder te verbeteren. Het rapport van de IGJ biedt zorgorganisaties hiervoor aanknopingspunten. Er zijn in Nederland 2350 verpleeghuislocaties en er werken bijna 300.000 mensen. De werkdruk in verpleeghuizen is momenteel ongekend hoog en de werkomstandigheden voor zorgmedewerkers zijn door het coronavirus  zwaar.

Uitkomsten van het onderzoek

De IGJ constateert op basis van de tien bezochte verpleeghuizen dat handhygiëne wordt toegepast volgens de richtlijn en dat ook de faciliteiten daarvoor aanwezig zijn. Verder valt op dat zorgaanbieders vrijwel allemaal aangesloten zijn bij een zorgnetwerk en dat zij veelal een veilig klimaat creëren voor medewerkers om elkaar aan te spreken op het naleven van de richtlijnen infectiepreventie. De IGJ constateert ruimte voor verbetering op het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). En tevens rond de beschikbaarheid, de opslag en het beheer van steriele medische (desinfectie) hulpmiddelen die voldoen aan de richtlijnen.

Infectiepreventie wegwijzer

De IGJ beveelt aan zorgmedewerkers en schoonmaakmedewerkers meer (praktijk)scholing rond infectiepreventie aan te bieden, iets waarbij de specialist ouderengeneeskunde een rol kan spelen. Daarnaast beveelt de IGJ verpleeghuizen aan om, door vaste controlemomenten, risico’s in beeld te krijgen zodat verbetermaatregelen getroffen kunnen worden. In een Infectiepreventie Wegwijzer brengt ActiZ diverse tips, tools en trainingen voor zorgorganisaties onder de aandacht. De wegwijzer helpt verpleeghuisorganisaties bij de uitvoering en borging van hun infectiepreventiebeleid.