Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

‘Ik ben trots op de flexibiliteit van onze medewerkers’

Link gekopieerd naar klembord

‘Ik ben trots op de flexibiliteit van onze medewerkers’ keyvisual

Jong en oud achter de laptop

Ook zorg thuis is in coronatijd anders. Er is minder zorg thuis mogelijk, er zijn extra protocollen en hoe bereid je je voor op een mogelijke toename van cliënten? Thuiszorgorganisaties hebben razendsnel alles in stelling gebracht. Herman Schoemaker is regiomanager wijkverpleging en zorgbemiddeling bij TriviumMeulenbeltZorg. Samen met collega René Kamphuis, wijkverpleegkundige en adviseur kwaliteit vertelt hij hoe thuiszorg in coronatijd er bij hen uitziet. Van een Collegiaal Opvang en Nazorgteam (CONteam) voor medewerkers tot een pilot verzorgend wassen en de introductie van een zelfredzaamheidskoffer.

Covid-19 vraagt veel van iedereen die werkt in de zorg. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in de ouderenzorg en in de zorg thuis. In de artikelenserie Zorg in coronatijd laten we zien wat covid-19 voor medewerkers en organisaties betekent. Van duivelse dilemma’s tot kansen, van hoge werkdruk tot mooie samenwerkingen. 
 

‘We zijn begonnen om zorgmomenten af te bouwen in de reguliere zorg voor onze 1300 cliënten...Niet alleen om besmetting te voorkomen, maar ook om capaciteit vrij te spelen'

Herman Schoemaker \

Schoemaker: ‘We zijn begonnen om zorgmomenten af te bouwen in de reguliere zorg voor onze 1300 cliënten. Van zorg twee of drie keer op een dag, naar één zorgmoment. Niet alleen om besmetting te voorkomen, maar ook om capaciteit vrij te spelen. Binnen 2 weken hadden we dit voor elkaar. Dat heeft zich meteen uitbetaald, want hierdoor konden een aantal wijkverpleegkundigen bijspringen op onze intramurale locaties, waar hun inzet op dat moment harder nodig was.’

Zorgvuldig

Afbouwen van zorg is niet iets wat je zomaar doet, benadrukt Schoemaker. ‘Dat gebeurt heel zorgvuldig. We hebben gekeken waar het kan en dat in overleg met cliënten en hun familie/naasten gedaan. Je laat de zorg natuurlijk niet uit je handen vallen. Waar mogelijk bieden we alternatieven. Zo hebben we zorgmomenten vervangen voor telefonisch consult en hebben we veel tijd gestoken in uitleggen waarom we dit doen. We monitoren of zorg goed blijft gaan. In sommige casussen hebben we juist opgeschaald, bijvoorbeeld omdat er sprake is van achteruitgang, overbelaste mantelzorgers of omdat de dagbesteding is weggevallen.’

Dat laatste ziet hij wel als een probleem. ‘Sommige mensen zitten hierdoor echt met de handen in het haar. En we doen natuurlijk al een extra beroep op mantelzorgers. In dit soort gevallen zetten we persoonlijke begeleiding in.’ Kamphuis: ‘We zijn nu ook bezig met een plan om medewerkers van wijksteunpunten, bijvoorbeeld activiteitenbegeleiders, hiervoor in te zetten. Met de gemeente bekijken we hoe dit gefinancierd kan worden.’

Zelfredzaamheidskoffer

Om cliënten met zorg beter te ondersteunen introduceerde TMZ een zelfredzaamheidskoffer. Kamphuis: ‘In deze koffer zitten allerlei hulpmiddelen die cliënten ondersteunen om dingen zelf te doen. Van oogdruppelaars tot medicatiedispensers.’ Ook startte TMZ versneld met een pilot verzorgend wassen, iets wat in intramurale zorg al veelvuldig wordt gedaan. Kamphuis ziet daarvan verschillende voordelen: ‘Verzorgend wassen levert minder besmettingsgevaar op, het is sneller, wat in tijd van mogelijke krapte een uitkomst kan zijn, én het is minder belastend voor de cliënt. We gaan het nu in twee regio’s uitproberen en de resultaten meten. Zijn cliënten tevreden? Ervaren ze minder vermoeidheid? En hoe ervaren medewerkers dit?’

‘Verzorgend wassen levert minder besmettingsgevaar op, het is sneller, wat in tijd van mogelijke krapte een uitkomst kan zijn, én het is minder belastend voor de cliënt'

René Kamphuis \

CONteam

En hoe zijn al deze coronamaatregelen voor de ruim 350 medewerkers in de wijk? ‘Het is natuurlijk anders’ legt Schoemaker uit. ‘Sommigen vinden het lastig. Niet iedereen ervaart beeldbellen bijvoorbeeld als zorg. Ook zijn er soms moeilijke situaties. Bijvoorbeeld, omdat cliënten met corona ervoor kiezen om niet naar het ziekenhuis te gaan. En dan is er natuurlijk soms nog angst of het werken in beschermende kleding, wat het werk zwaarder maakt.’ Bij TMZ doen ze er alles aan om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. Zowel werkinhoudelijk als mentaal. Kamphuis: ‘We hebben alle richtlijnen en protocollen vertaald naar de wijk en in heldere taal beschreven. Het moet begrijpelijk zijn voor alle medewerkers. Daarnaast zorgen we voor intervisie, zodat medewerkers moeilijke situaties met elkaar kunnen bespreken. Zo nodig is een zogenoemd CONteam beschikbaar. Bij dit team met een psycholoog en geestelijk verzorger kunnen medewerkers in gesprek gaan.’

'Ons uitgangspunt is dat je alleen goed voor anderen kunt zorgen als je goed voor jezelf zorgt'

Herman Schoemaker \

‘Natuurlijk zorgen we ook voor voldoende beschermingsmaterialen’, vult Schoemaker aan. ‘We hebben die gelukkig voldoende op voorraad. Als een medewerker belt dat er een verdenking van corona is, komt er meteen iemand een corona-kit brengen met beschermende materialen. Vanuit TMZ is er bovendien een streng testbeleid. Medewerkers temperaturen twee keer per dag. Voor wie klachten heeft of zich wil laten testen, hebben we een speciale testunit ingericht. Ons uitgangspunt is dat je alleen goed voor anderen kunt zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Over het testen van cliënten hebben we overigens forse discussies met huisartsen gehad. Wij vinden dat ook bij cliënten met klachten getest moet worden. Dat is niet alleen belangrijk voor de cliënt, maar ook voor onze medewerkers. Dan weet je of beschermende maatregelen echt nodig zijn. Dat heeft wel wat overredingskracht gekost, maar het gebeurt nu wel.’

Een echte grote coronapiek is er bij TMZ (nog) niet geweest, maar Schoemaker is blij dat zijn organisatie zo goed is voorbereid. ‘Ik ben trots op de flexibiliteit van onze medewerkers. Hoe zij zich gezien alle omstandigheden een weg banen, op de goede manier richtlijnen volgen en hoe zij samen met cliënten de zorg binnen de huidige kaders inrichten.’