Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Hoe moet de zorg gefinancierd worden?

Analyse van de verkiezingsprogramma's 2023

Link gekopieerd naar klembord

Hoe moet de zorg gefinancierd worden? keyvisual

Analyse VP: Hoe moet de zorg gefinancierd worden?

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. Maar hoe denken politieke partijen over de toekomst van de ouderenzorg? Om hier antwoord op te geven heeft ActiZ de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd, aan de hand van zes vragen op het thema ouderenzorg. De komende periode wordt telkens één vraag over toekomstbestendige ouderenzorg uitgelicht en van duiding voorzien. Met vandaag de vraag: Hoe moet de zorg gefinancierd worden?

Geen bezuinigingen zonder keuzes in de ouderenzorg

Ook ActiZ vindt het belangrijk om de stijgende uitgaven van de overheid aan de zorg af te remmen. Wat ActiZ betreft is dat vooral belangrijk om te doen door gerichte keuzes te maken zodat mensen minder snel een beroep hoeven te doen op zorg. Dat vraagt naast politieke keuzes over toegang en kwaliteit van zorg een maatschappelijke transformatie. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg is het belangrijk dat we in eerste instantie meer zelf of samen kijken naar wat mogelijk is om professionele zorg te beperken, in een passende woonomgeving zelfstandig thuis ouder worden en hulpmiddelen of techniek gebruiken die helpt bij zelfredzaamheid. De maatschappelijke opgave van de vergrijzende samenleving is anders niet behapbaar, niet in financiële en niet in personele zin.

En hoewel de overheid opnieuw meer geld uittrekt voor ouderenzorg dan eerdere jaren, is het wel belangrijk dat een afremming van de uitgaven in een gepast tempo gaat. Net als de samenleving hebben ook zorgorganisaties tijd nodig om te veranderen en in te spelen op de andere vorm van zorgverlening.

Het is van nationaal belang dat een nieuw kabinet zich richt op het toekomstbestendig maken van de zorg voor ouderen. De stapeling van bezuinigingen in de ouderenzorg en de stijgende kosten voor personeel, energie, materiaal zijn momenteel zo groot, dat de continuïteit en kwaliteit van zorg in het gedrang komt. Veel zorgorganisaties verwachten een tekort van rond de 6 tot 8 procent voor de begroting van 2024. De aandacht gaat hierdoor naar saneren en bezuinigen in plaats van naar de transformatie van zorg. Het gevaar is dat de benodigde verandering zo eerder vertraagd, dan versneld wordt. ActiZ vraagt daarom om investeringen in de zorg voor ouderen, want dat is investeren in een inclusieve en zorgzame samenleving.

Wat staat er in de verkiezingsprogramma’s over … Hoe moet de zorg gefinancierd worden?

 • Een meerderheid van de partijen willen de marktwerking uit de zorg halen. VOLT wil zorgaanbieders die kostenbesparend werken, door meer in door kritische evaluatie van intensieve behandelingen in de laatste levensfase, niet meer financieel straffen. JA21 wil de financiële prikkels aanpakken die productiecijfers vereisen en pleit voor regionale budgettering. SGP wil dat gemeenten reële Wmo-tarieven hanteren en een nieuwe financiering van de wijkverpleging invoeren. NSC streeft ernaar de versnippering in de zorg tegen te gaan. CU pleit voor een commissie die het stelsel tegen het licht houdt en kritisch kijkt naar marktprikkels. GroenLinks/PvdA kiest ervoor om zorgverzekeraars op termijn om te vormen tot publieke zorgfondsen. SP wil alle zorg uit de marktwerking halen. PVV alleen uit de acute zorg.
   
 • Voor de SGP moeten meerjarige contracten met zorg- en ondersteuningsaanbieders de standaard worden.
   
 • D66 en VVD pleiten voor beloning op basis van resultaat. De vergoeding van zorg moet gebaseerd worden op de toegevoegde waarde voor de cliënt en niet op het aantal behandelingen. GroenLinks/PvdA willen de financiering baseren op de bevolking en de zorgvraag (populatiebekostiging), te beginnen met de eerstelijnszorg en de ouderenzorg, in plaats van de huidige financiering op basis van 'productie'.
   
 • D66 wil de ongecontracteerde zorg verminderen. BBB kiest ervoor alleen het verschil tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorg niet verder te vergroten.
   
 • GroenLinks/PvdA, CDA, SGP en SP willen stoppen met verplicht Europees aanbesteden in gemeenten.
   
 • VOLT, D66 en SGP schaffen het landelijke abonnementstarief af en kiezen voor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo.
   
 • CDA maakt de uitwisseling van personeel tussen zorgorganisaties btw-vrij en biedt meer ruimte voor regionale samenwerking zonder dat mededingingsregels dit belemmeren.
   
 • SP, CDA, PvdD, GroenLinks/PvdA pleiten in meer of mindere mate voor de uitbreiding van het winstverbod in de zorg.
   
 • ChristenUnie en D66 bevestigen dat ze achter de Green Deal Duurzame Zorg staan. PvdD wil dat de afspraken ambitieuzer worden en juridisch afdwingbaar zijn. GroenLinks/PvdA zorgt voor goede ondersteuning bij het verduurzamen van de zorg.

Meer weten over de verkiezingen?

De collectie Verkiezingen bundelt in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november relevante informatie omtrent politieke partijen, hun standpunten en actueel nieuws.