Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Financiering verpleeghuiszorg moet eenvoudiger

Rapportage ActiZ maakt complexiteit inzichtelijk

Link gekopieerd naar klembord

Financiering verpleeghuiszorg moet eenvoudiger keyvisual

Kwaliteit 22

De huidige financiering van verpleeghuiszorg is te complex geworden. De vergrijzing vraagt dat we echt anders gaan kijken naar de zorg voor ouderen. In de ‘Rapportage bekostiging en verantwoording verpleeghuiszorg’ maakt ActiZ inzichtelijk hoe ingewikkeld de financiering van ouderenzorg in de Wet langdurige zorg is. ActiZ pleit voor een toekomstbestendige financiering van de ouderenzorg met passende tarieven en een integrale bekostiging.

Kwaliteit onder druk

Er komen steeds meer ouderen die zorg nodig zullen hebben, tegelijkertijd groeit de arbeidsmarkt niet mee. Als we doorgaan op dezelfde weg, komt de toegang tot verpleeghuiszorg nog verder onder druk te staan en komt de kwaliteit in het geding. We zullen de zorg anders moeten inrichten. Dat vraagt ook om een bekostigingsmodel dat de noodzakelijke veranderingen ondersteunt  en stimuleert.

'Zorgorganisaties hebben op dit moment te maken met veel verschillende budgetten waaruit zij de zorg moeten financieren', aldus Mireille de Wee voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg. 'Ze hebben te maken met de reguliere Wlz-inkoop procedure, een proces wat ieder jaar opnieuw wordt doorlopen. Daarnaast moeten ze een beroep doen op  onder andere het kwaliteitsbudget, transitiemiddelen, arbeidsmarktmiddelen en Covid-19 compensatiemiddelen.' En elke regeling heeft eigen aanvraagprocedures, voorwaarden, monitorings- en verantwoordingseisen. Daarnaast hebben zorgorganisaties te maken met financieringsstromen uit andere domeinen (Wmo en Zvw). Dit levert veel administratieve lasten op en belemmert zorgorganisaties om datgene te doen wat nodig is om de ouderenzorg in Nederland van goed niveau en toegankelijk te houden.

Nieuw evenwicht vinden

In de rapportage staan de belangrijkste elementen uit de bekostiging en contractering van de verpleeghuiszorg gebundeld. De rapportage helpt het gesprek te voeren over toekomstbestendige financiering. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de politiek, zorgkantoren, zorgorganisaties. Zorgorganisaties kunnen de rapportage gebruiken in gesprek met zorgkantoren, maar ook benutten als naslagwerk.

Ook is de rapportage naar Tweede Kamerleden toegestuurd voor het Notaoverleg van donderdag 26 november over onder andere verpleeghuiszorg en de Wlz. Hiervoor maakte ActiZ ook een paper. ActiZ pleit daarin voor een heldere koers en visie voor de ouderenzorg waarbij de kwaliteit van zorg, de toegang tot zorg en de betaalbaarheid van zorg in samenhang wordt bekeken. Zorgorganisaties hebben stabiliteit en meerjarige zekerheid nodig om te kunnen investeren en te anticiperen op de vergrijzing. Ook moet er een nieuw evenwicht worden gevonden tussen kwaliteit, betaalbaarheid en toegang van zorg. Dit kan niet zonder een integrale benadering van de ouderenzorg. Hoe investeren we in preventie, mantelzorg en ondersteuning dichtbij huis bijvoorbeeld.