Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Een inclusieve en zorgzame wijk: groot denken en klein beginnen

Verslag webinar Onze Buurt de Posten: zo doen we dat!

Link gekopieerd naar klembord

Een inclusieve en zorgzame wijk: groot denken en klein beginnen keyvisual

Webinar De Posten 25 mei 2022

Hoe komen lokale organisaties gezamenlijk tot een inclusieve en zorgzame wijk? Tijdens het vierde en laatste webinar van de Actieagenda Wonen werd het voorbeeld van de wijk De Posten in Enschede uitgelicht. De maatschappelijke woon-, zorg en welzijnsopgave is groot voor elke afzonderlijke organisatie. Maar, zo vertelden de deelnemers, het uitvoeren van de eigen taak kan niet zonder de samenwerking met andere organisaties. De terugkijklinks van het webinar vindt u onderaan het verslag.

  • Foto boven: John Lammers (Domijn), Ank Braspenning (De Posten), gespreksleider Albert Jan Kruiter en Simone Dobbelsteen (gemeente Enschede) in gesprek tijdens het webinar.

In de Posten in Enschede werken de gemeente Enschede, woningcorporatie Domijn en zorgorganisatie De Posten samen aan het creëren van een inclusieve en zorgzame wijk. Wat is daarbij van belang en wat werkt juist niet? Er werden meerdere tips en voorbeelden gedeeld. Zo is het belangrijk dat de gemeente een goede en lokale woonzorgvisie opstelt, en dat er wordt samengewerkt met lokale organisaties.

Hoe samenwerking in de wijk werkt

Alleen gezamenlijk lukt het om een prettige woonomgeving te creëren waarin ruimte is voor iedereen, dit werd meerdere malen benadrukt tijdens het webinar. Een belangrijke factor voor een succesvolle samenwerking in de wijk is gelijkwaardigheid. Alleen als de samenwerkende partijen een gelijkwaardige relatie hebben en een duidelijke visie delen kan de samenwerking slagen, daar zijn de gemeente Enschede, Domijn en De Posten het over eens. De samenwerking werd visueel weergegeven in een cartoon.

Cartoon Hoe samenwerking in de wijk werkt

In de praktijk

Een belangrijke succesfactor bij De Posten is persoonlijk contact met bewoners en collega’s. Een wijkverpleegkundige voert bijvoorbeeld gesprekken met ouderen over de geschiktheid van de woning. Daarbij wordt niet vastgehouden aan een script: de behoefte van de bewoner staat centraal. De wijkverpleegkundige die tijdens het webinar aan het woord kwam gaf aan dat die behoefte eigenlijk nooit is om te verhuizen naar een andere wijk buiten het eigen netwerk. Dit is dus van belang bij het toewijzen van woningen, het vraagt om maatwerk en creativiteit. De gemeente kan hierin weer helpen door op wijkniveau te beginnen met beleid maken.

‘We moeten de expertises op elkaar laten aansluiten. Het vertrouwen in elkaar is er. Het werk wordt alleen maar eenvoudiger als iemand op de goede plek woont.’

Wijkverpleegkundige Erwin Wessendorp \

webinar Onze Buurt De Posten

Inclusief is ook dementievriendelijk

De Posten is een voorbeeld van een inclusieve en zorgzame wijk, wat betekent dat het ook goed wonen is voor mensen met dementie. Dat vraagt wat van medewerkers bij de betrokken organisaties, die daar ruimte en tijd voor moeten krijgen. Winkeliers kunnen bijvoorbeeld enorm helpen door ervoor te zorgen dat de ingangen van winkelcentra goed zichtbaar zijn. Winkelpersoneel wordt getraind in dementievriendelijkheid om goed om te kunnen gaan met iemand die zegt: ‘Ik ben lid van de krant, dus ik mag hem nu uit uw winkel meenemen.’

Margret Heinemann werkt als incassomedewerker bij Domijn. Als zij opvallend en afwijkend gedrag signaleert, is dit een teken dat er mogelijk iets aan de hand is. Zij geeft dit door aan het wijkteam en zij gaan vervolgens een persoonlijk gesprek aan. Zo wordt er op allerlei vlakken voor gezorgd dat ook mensen met dementie prettig en veilig kunnen wonen in De Posten.

Deelnemers webinar Onze buurt De Posten om tafel

Tijdens het webinar gingen v.l.n.r. Arjan Kampman (wethouder gemeente Enschede), Rick Hogenboom (bestuurder de Posten), Albert Jan Kruiter (gespreksleider), Martin van Rijn (voorzitter Aedes) en Wilma van Ingen (bestuurder Domijn) in gesprek.

Succesfactoren

Wat maakt de wijk De Posten nou tot een succes, en hoe kunnen anderen hierin volgen? Een goede tip die tijdens het webinar naar voren kwam: gooi het beleid niet radicaal om, maar houd het klein en begin met een experiment. Dat creëert vrijheid om te zoeken naar nieuwe oplossingen en het probleem integraal te bekijken. Dat begint en eindigt bij het persoonlijke contact met bewoners.

Volgens wethouder Kampman in Enschede is er nog een wereld te winnen door het systeem anders te organiseren. ‘We moeten de leefwereld van de bewoner centraal zetten. Het lukt steeds beter om integraler te kijken.’ De boodschap volgens bestuurder Wilma van Ingen van woningcorporatie Domijn is om groot te denken en klein te handelen, waardoor je gaandeweg het experiment kan verbreden.

Terugkijken

Kijk het webinar terug in een korte compilatie (3 min.) of de volledige weergave (60 min.) via de knop hieronder.

Actieagenda Wonen

De komende tien jaar 1 miljoen huizen bouwen, zodat er meer betaalbare huur- en koopwoningen en zorgwoningen beschikbaar komen. Samen de leefbaarheid in buurten verbeteren en bewoners ondersteunen. De woningvoorraad verduurzamen. Een coalitie van 34 organisaties, waaronder ActiZ, heeft deze afspraken begin 2021 vastgelegd in de ambitieuze Actieagenda Wonen. Een jaar later is er weer een minister van wonen en staat het coalitieakkoord vol van de ambities op het gebied van wonen. Woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en wijkteams staan samen aan de lat om met bewoners te werken aan leefbare en vitale wijken.

Magazine ‘Zo doen we dat!’

In het kader van de Actieagenda Wonen organiseerden ActiZ, Aedes en de G40 dit webinar op 25 mei 2022 samen met partners in de gemeente Enschede. Om samenwerking verder te stimuleren heeft de coalitie bestaande uit ActiZ, Aedes, Sociaal Werk Nederland, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse ggz en MIND een digitaal magazine gemaakt, waarin we twaalf voorbeelden laten zien waarvan we zeggen: 'Zo doen we dat! Zo werken we sámen!'. Onze Buurt de Posten is één van de twaalf praktijkvoorbeelden die in het magazine aan bod komen.

Lees het magazine 'Zo doen we dat!'