Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Door de ogen van
Innoveren leestijd 1 min

Digitale transformatie in de regio: samenwerken in de Virtual ward

Een blog van Ronald Schmidt, vice-voorzitter ActiZ en bestuurder bij Cordaan in Amsterdam.

Link gekopieerd naar klembord

Digitale transformatie in de regio: samenwerken in de Virtual ward keyvisual

Ronald Schmidt

Patiënten met chronische aandoeningen zijn vaak in behandeling bij meerdere zorgverleners, zoals medisch specialisten, de huisarts en wijkverpleging. Deze specialisten werken in veel gevallen naast elkaar bij het organiseren van de beste zorg voor de patiënt. In Amsterdam wilden we een platform creëren waarin zorgverleners met elkaar kunnen werken. En waarbij patiënten weer eigen regie kunnen voeren over hun eigen gezondheid. De oplossing hiervoor was een digitaal samenwerkingsplatform: de Virtual Ward. Dankzij digitalisering kunnen we ons als VVT-organisaties positioneren als belangrijkste speler in het netwerk rond de zorg voor chronische patiënten.

Voor de patiënt betekent deze samenwerking dat ze meer eigen regie en inzicht krijgen over hun eigen gezondheid. Door zelfmetingen, zelfmanagement, informatie en educatie stimuleren en faciliteren we patiënten om zo veel mogelijk in control te blijven van hun ziekte of aandoening. Zo kunnen zij zelf verslechtering signaleren, en alleen contact leggen met een medisch specialist wanneer dat echt nodig is.

Voor de betrokken medisch specialisten en verpleegkundigen betekent dit een verandering in de manier van werken. Normaal gesproken had een medisch specialist in het ziekenhuis de regie over een patiënt. De patiënt kwam regelmatig naar de poli in het ziekenhuis voor controle. Met de komst van de Virtual Ward is de regie over de gezondheid van een patiënt verschoven naar de thuissituatie. De rol en verantwoordelijkheid van de wijkverpleegkundige is daarmee ook gegroeid.

Dankzij digitalisering kunnen we ons als VVT-organisaties positioneren als belangrijkste speler in het netwerk rond de zorg voor chronische patiënten.

Ronald Schmidt \

Vicevoorzitter ActiZ

De Virtual Ward

Met de Virtual Ward kunnen verschillende specialismen samenwerken op één digitaal platform, in één elektronisch dossier. De Virtual Ward brengt twee elementen samen: digitale zorg op afstand en netwerkzorg. Het samenwerkingsverband is een initiatief tussen het OLVG ziekenhuis, Cordaan en de Amsterdamse Huisartsenalliantie, in samenwerking met Zilveren Kruis.

Inmiddels is het gebruik van de Virtual Ward voor chronische patiënten met COPD, hartfalen en ouderdomsproblematiek in Amsterdam de norm. De samenwerking heeft geleid tot een vermindering van ongeveer 35 procent van alle poliklinische consulten.

De Virtual Ward levert ons veel op. We zien dat opnames en afspraken in het ziekenhuis worden voorkomen en zorgkosten dalen. De kwaliteit van leven voor de patiënt stijgt en er is meer werkplezier onder professionals. Inmiddels is het gebruik van de Virtual Ward voor chronische patiënten met COPD, hartfalen en ouderdomsproblematiek in Amsterdam de norm. En kunnen we hiermee al duizenden patiënten van goede zorg voorzien.

Daarbij speelt digitalisering een grote rol. Een regiecontract, een platform waarop samengewerkt kan worden en sensortechnologie zijn onmisbaar. Deze digitale manier van werken geeft ons als VVT-organisaties de mogelijkheid om ons op de juiste manier te positioneren in het netwerk rond de zorg voor chronische patiënten. In Amsterdam hebben we gezien hoe bepaalde vormen van zorg ook thuis kunnen plaatsvinden. De verpleging en zorg thuis is daarmee een belangrijke schakel en partner in het leven van een patiënt. Als eerste aanbod in de zorg voor patiënten van een chronische aandoening of kwetsbare ouderen.

Leidinggeven aan digitale transformatie

Meer lezen over leidinggeven aan digitale transformatie? Lees, kijk en luister mee in de inspirerende eerste editie van het e-magazine: 'Leidinggeven aan de digitale transformatie'. ActiZ wil met dit e-magazine laten zien wat de opbrengst is van technologische innovaties en digitale transformatie in de praktijk van de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Ook door inzichtelijk en bespreekbaar te maken welke uitdagingen en knelpunten er zijn, kan er gericht gewerkt worden om de zorg op lange termijn duurzaam te organiseren.