Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Covid-handreikingen geactualiseerd

Zorg en welzijn in coronatijd

Link gekopieerd naar klembord

Covid-handreikingen geactualiseerd keyvisual

Oprechte aandacht - handen samen met kop koffie

Bezoek en contact is ook in coronatijd erg belangrijk voor bewoners van verpleeghuizen. De covid-handreikingen voor 'bezoek en sociaal contact' en het 'Afwegingskader Fase 3: Code Zwart in de VVT-sector' zijn aangepast aan de actualiteit. Dit is gedaan in afstemming met de betrokken cliënten- en naastenvertegenwoordigers, beroeps- en brancheverenigingen: ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl. Er is een beperkt aantal aanpassingen gedaan om de handreikingen bruikbaar te maken voor de huidige situatie.

Bezoek en sociaal contact

De handreiking bezoek en sociaal contact is sinds september 2020 in gebruik en sindsdien eerder geüpdate. Het is bedoeld als hulpmiddel voor het organiseren van maatwerk op elke zorglocatie. Het uitgangspunt is daarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden van de bewoners, naasten, vrijwilligers en (zorg)professionals. De handreiking helpt bij het maken van lokale afwegingen en het bieden van maatwerk per locatie, afgestemd op de ontwikkelingen van zowel vaccinaties, besmettingen of bezetting (op de zorglocatie en in de regio).

Verpleeghuizen ondanks druk ‘in control’

Afgelopen week is de vijfde monitor van de situatie in verpleeghuizen tijdens Covid-19 gepubliceerd. Onderzoekers van Maastricht University en de Radboud Universiteit geven aan dat bijna alle verpleeghuislocaties ‘in control’ te zijn. Inmiddels is er veel routine opgebouwd in het voorkomen en omgaan met COVID-19 besmettingen. De druk op verpleeghuizen blijft hoog, door een hoog ziekteverzuim en hoge werkdruk. Beide is mede gevolg van corona. Ondanks het hoge aantal besmettingen zijn de meeste verpleeghuizen (9 op de 10) erin geslaagd om een bezoekverbod voor de hele locatie te voorkomen. Verpleeghuizen proberen zoveel mogelijk maatwerk te leveren bij zowel het bieden van zorg als bij het organiseren van bezoek en contact. Hoe dat er per locatie precies uitziet is afhankelijk van de context, de handreiking helpt daarbij.

Afwegingskader fase 3

Het Afwegingskader Fase 3: Code Zwart geeft inzicht in de mogelijke stappen en keuzes die regionaal kunnen worden gemaakt in geval onverhoopt Fase 3: code zwart wordt vastgesteld. Het kader is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. Het landelijke afwegingskader is nadrukkelijk niet bedoeld om regionale afspraken en plannen te vervangen, maar dient als toetssteen en hulpmiddel voor wat in de regio is afgesproken.