Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Nieuws leestijd 1 min

Convenant nieuwe bekostiging wijkverpleging per 2022

Link gekopieerd naar klembord

Convenant nieuwe bekostiging wijkverpleging per 2022 keyvisual

key

Vanaf 2022 start een experiment over de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. Voor het experiment, dat vijf jaar zal duren, hebben ActiZ met onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een breed convenant gesloten. Hierin hebben de partijen hun gezamenlijke intenties rond de doelen en inrichting van het experiment vastgelegd.

Ondertekenaars van het convenant zijn Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa.

Met oog op de vergrijzende Nederlandse samenleving zal de vraag naar zorg thuis de komende jaren enorm groeien. Als spin in het web in de eerste lijn heeft de wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis. Om hun in deze rol te ondersteunen is kostendekkende bekostiging essentieel.

Experiment bekostiging

Het experiment onderzoekt onder meer of clientprofielen als instrument kunnen leiden tot een betrouwbare, consistente en werkbare vorm van, voldoende kostendekkende, bekostiging van de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. Per 1 januari 2022 start het experiment en loopt van 2022 tot en met 2027.

Breed convenant

Naar aanleiding van het experiment voor een betere bekostiging van de wijkverpleging hebben vertegenwoordigers van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en verpleegkundigen en verzorgenden samen met de NZa een breed convenant gesloten. Het convenant beschrijft de gezamenlijke intenties rond de doelen en inrichting van het experiment.

Er leven nog veel vragen over het werken met clientprofielen, bijvoorbeeld over de voorspelkracht en de volledigheid van de huidige tien geformuleerde profielen. Daarom is ook vastgelegd dat partijen regelmatig het experiment evalueren en waar nodig gezamenlijk bijsturen. Met het ondertekenen van het convenant blijft ActiZ zich inzetten voor een toekomstbestendige wijkverpleging op basis van adequate bekostiging met ruimte voor innovatie.