Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

'Bouwen, bouwen, bouwen'

Grootste belang dat seniorenhuisvesting van de grond komt

Link gekopieerd naar klembord

'Bouwen, bouwen, bouwen' keyvisual

Gebouwen met zonnepanelen

‘Alle hens aan dek voor bouwopgave voor seniorenwoningen’ kopt vakblad Cobouw. In een uitgebreid artikel zetten deskundigen uiteen wat er nodig is. Want de behoefte aan seniorenhuisvesting neemt rap toe, maar het aanbod blijft fors achter. ‘Er zijn pragmatische en moedige bestuurders nodig.’ Zorgbestuurder Rick Hogenboom (zorgorganisatie De Posten en ActiZ) vraagt om duidelijkheid van een nieuw kabinet: ‘Wie heeft recht op verpleeghuiszorg en wie niet?’

De woningmarkt staat in een brandende belangstelling, de woningnood is hoog. Maar in het artikel signaleert Cobouw dat ‘binnen het al urgente dossier van de woningnood een nog nijpender probleem om voorrang dringt: het gebrek aan huisvesting voor met name zorgbehoevende ouderen. Niet voor niets wil het kabinet-Rutte IV dat er tot 2030 290.000 woningen worden gebouwd die geschikt zijn voor ouderen.’

Vergrijzing

De belangrijkste reden voor de dringende behoefte aan seniorenhuisvesting is allereerst de vergrijzende samenleving. ActiZ signaleert dat Nederland in 2040 vijf miljoen 65-plussers telt en het aantal 90-jarigen is verdubbeld. Maar Suzanne van Hoeve, sectorspecialist van de Rabobank schetst in Cobouw ook een andere reden: de vraag naar zorg groeit harder dan de arbeidsmarkt aan kan. ‘Oplossingen voor de zorgvraag moeten we dus steeds meer zoeken in het woondomein.’ Net als ActiZ is ook de deskundige van de Rabobank voorstander van woonconcepten die gericht zijn op sociale cohesie zodat mensen uitgenodigd worden elkaar te helpen en langer thuis kunnen blijven wonen of er goed zorg kunnen krijgen.

Samengevat

  • Bijna de helft van alle extra nieuwbouwwoningen moet geschikt zijn voor senioren om aan de toekomstige vraag te voldoen.
  • Van de totale opgave tot 2030 van 121.000 aangepaste en geclusterde woningen, zijn er 47.450 zichtbaar in de pijplijn van Bouwberichten.
  • Zorgkantoren slaan alarm over achterblijvende bouwplannen. De zorg loopt vast door problemen in de ouderenhuisvesting.

(bron Cobouw)

Bouwen of vastlopen

Als er niet snel méér wordt gebouwd, loopt volgens ActiZ de hele zorgketen - van huisarts tot zieken- en verpleeghuis - verder vast. Naast de deskundigen van ActiZ en de Rabobank sprak Cobouw ook met woningbouwkoepel Aedes en adviesbureau ABF Research, dat de prognoses schetste waarop het kabinet de bouwopgave heeft gebaseerd. Het Cobouw-artikel schetst daarnaast de bouwopgave voor seniorenwoningen per provincie en laat zien hoeveel woningen er al in de pijplijn zitten.

18 september: congres Wonen en Zorg

De opgave rond het bouwen van voldoende woningen is groot. De Rabobank en BeBright brengen samen met ActiZ en de Dutch Health Hub kennis en inspiratie bij elkaar. Hoe zorgen we met elkaar voor voldoende en passend aanbod van wonen en zorg?

Op maandag 18 september 2023 is het congres Wonen en Zorg voor bestuurders, beleidsmakers, financiers en andere betrokkenen in wonen, zorg en welzijn. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken is één van de sprekers tijdens het congres. 

Het congres vindt plaats in Utrecht. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.

Aankondiging congres wonen en zorg