Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Wonen Nieuws leestijd 1 min

Betaalbaarheid, kwaliteit en toegang tot de zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

ActiZ publiceert discussie-driehoek

Link gekopieerd naar klembord

Betaalbaarheid, kwaliteit en toegang tot de zorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden keyvisual

afbeelding driehoek van zorg

Aan welke knop moeten we draaien? De toekomst van de zorg voor ouderen vraagt om keuzes. De toename van het aantal ouderen en de stijging van de vraag naar verpleeghuiszorg betekent op dit moment vooral een groei van de wachtlijst. Al 19.000 ouderen wachten op een verpleeghuisplek. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties stelt dat het niet zo door kan gaan. Om het gesprek tussen financiers, stelselpartijen en zorgaanbieders over de toekomst van verpleeghuiszorg te stimuleren, is de ‘Driehoek van zorg’ ontworpen.

Zorg, en ook verpleeghuiszorg, komt grofweg tot stand door een balans in de driehoek: betaalbaarheid (wat mag de zorg iemand of de samenleving kosten?), kwaliteit (wat is de kwaliteit die we van professionele zorg verlangen?) en de toegang (wanneer komt iemand in aanmerking voor professionele zorg?). Dit zijn drie knoppen waaraan gedraaid moet worden wanneer er iets verandert dat van invloed is op één van die factoren. Op dit moment zien we dat er spanning in de driehoek zit: er staan veel mensen op een wachtlijst voor verpleeghuiszorg en er is een krapte op de arbeidsmarkt. Wat betekent dat voor de betaalbaarheid van de zorg? Of voor de kwaliteit? De discussie-driehoek maakt duidelijk wat het effect van verandering van één hoek is op de andere hoeken van de driehoek.

Goede afspraken

Met de discussie-driehoek wil ActiZ een bijdrage leveren aan het gesprek dat zorgorganisaties met onder meer zorgkantoren voeren over de organisatie van verpleeghuiszorg in de nabije toekomst. De spanning in de driehoek heeft effect op de organiseerbaarheid van zorg. De draagkracht van de samenleving moet volgens ActiZ uiteindelijk onderdeel uitmaken van de balans in de driehoek van zorg. ActiZ hoopt dat de driehoek bijdraagt aan het maken van goede afspraken over passende zorg en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Toekomstbestendige ouderenzorg

De toekomst van de zorg voor ouderen is één van de belangrijkste onderwerpen voor een nieuw kabinet. ActiZ stelde daarom samen met 12 andere landelijke organisaties betrokken bij de zorg voor ouderen tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg op.

Vind hier de discussie-driehoek: