Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Bekostiging van samenwerking in wijkzorg nog niet goed geregeld

Tweede Kamer wil samenwerking beter mogelijk maken

Link gekopieerd naar klembord

Bekostiging van samenwerking in wijkzorg nog niet goed geregeld keyvisual

key

Tijdens het algemeen overleg van 11 november deelde de Tweede Kamer de zorgen van ActiZ over het beter financieren van samenwerking in de ouderenzorg. In het overleg gingen Kamerleden in debat met minister De Jonge over de Wmo en het langer thuis blijven wonen van ouderen. Voorafgaande deelde ActiZ een paper met de Kamerleden waarin een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij zijn gezet.

Systeemfuncties financieren

In het overleg benadrukten meerdere Kamerleden het belang van de systeemfuncties in de wijkverpleging, zoals de coördinatie van on-planbare nachtzorg. Daarnaast ondersteunen deze functies het doel om ouderen langer thuis te laten wonen. De Kamer deelde de zorgen die ActiZ ook in haar paper benoemde dat de uitvoering van deze cruciale rol onder druk komt te staan. Er wordt op dit moment namelijk onvoldoende rekening gehouden in de contractering met systeemfuncties. Jammer genoeg ziet de minister nog geen aanleiding om in te grijpen. GroenLinks overweegt daarom een motie in te dienen, die minister hier toe oproept.

Minister niet eens met gemeenten

Tijdens het debat gingen verschillende Kamerleden in op het abonnementstarief in de Wmo. De grotere vraag naar zorg vanuit de Wmo drukt namelijk zwaar op de budgetten van gemeenten, die hier de afgelopen week over hadden geklaagd bij de minister. Ze vinden dat ze hier onvoldoende voor worden gecompenseerd. De Kamer vroeg om een reactie van de minister. Ook ActiZ vroeg hierom in haar paper aan de Kamer. Helaas gaf de minister aan dat hij hier niet voor open staat. Hij is het niet eens met de redenering van de gemeenten. Volgens De Jonge hebben gemeenten, binnen het regeerakkoord, genoeg budget beschikbaar om de druk op te vangen.

Leden van ActiZ betwijfelen dit en vrezen dat gemeenten hierdoor gaan bezuinigen op de tarieven. Goede zorg vanuit de Wmo is van essentieel belang. Het helpt kwetsbare ouderen namelijk zelfstandig en zelfvoorzienend te blijven. Waardoor mensen langer thuis kunnen wonen en de druk op de verpleeghuizen kan afnemen. Er staan namelijk al 20.000 mensen op de wachtlijst voor een plek in een verpleeghuis, het is dus belangrijk dat de verpleeghuiszorg beschikbaar is voor hen die dit het hardst nodig hebben.

In een paper voor de Kamerleden schetst ActiZ wat bijdraagt om de zorg voor mensen dichtbij te organiseren.