Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Vernieuwers
Innoveren leestijd 1 min

Anders Werken in de Zorg: hoe een technologische beweging zich ontpopt in Nederland

Link gekopieerd naar klembord

Anders Werken in de Zorg: hoe een technologische beweging zich ontpopt in Nederland keyvisual

Landkaart met aangesloten regio's bij Anders Werken in de Zorg

Een beweging die technologische innovaties binnen de zorg aanjaagt. Dat is in één zin het doel van Anders Werken in de Zorg. Een beweging die oorspronkelijk begon in West-Brabant, maar die zich inmiddels ook snel door Nederland verspreidt. En dat is hard nodig: door de vergrijzing, neemt het aantal ouderen in rap tempo toe. Hierdoor staat de beschikbaarheid van kundig personeel steeds meer onder druk. Hoe blijven we ouderen van goede zorg voorzien? Jan-Kees van Wijnen en Coby Traas zijn het roerend met elkaar eens: inzet van slimme technologie.

Frankrijk – Nederland

Het idee begon tijdens een busrit van Lourdes naar West-Brabant. Jan-Kees van Wijnen, bestuurder bij zorgorganisatie tanteLouise, zat in de bus met toenmalig bestuurder Conny Helder. 'Conny en ik waren aan het nadenken over de opgave die voor ons lag in de ouderenzorg. We kwamen tot de conclusie: we moeten anders en slimmer gaan werken. Want als we het op deze manier blijven doen, gaan we op de lange termijn de kwaliteit van zorg niet overeind houden.'

Al snel kwam de link met technologie. TanteLouise had al ervaring met innovaties, met name die in eerste plaats voor de cliënt geschikt waren. Denk bijvoorbeeld aan de heupairbag (Wolk), die zorgt voor een zachte landing als je valt. Deze innovatie beviel. Zowel onder cliënten als onder de medewerkers, want het aantal heupfracturen nam hierdoor af. 'Maar we wilden juist graag ook technologie introduceren die direct arbeidsbesparend is, waarbij de kwaliteit van zorg overeind blijft óf zelfs beter wordt. Alleen dan kan je serieuze stappen maken richting het arbeidsmarktvraagstuk wat voor ons ligt.'

Van Wijnen startte met inspiratiesessies voor bestuurders uit West-Brabant. 'Je kan het wel alleen proberen, maar dan is het een druppel op de gloeiende plaat. Je moet het juist samen doen met andere zorgorganisaties om impact te maken.'

De uitdagingen in cijfers

Op dit moment werkt 1 op de 7 mensen in de zorg. Als we zo doorgaan, is dat over 20 jaar zelfs 1 op de 4. Maar de bevolking groeit harder. Dus er zijn straks meer mensen die zorg nodig hebben, en minder mensen die zorg kunnen verlenen. 'Je ziet het eigenlijk nu al gebeuren', aldus Van Wijnen. Overal ontstaan personele tekorten: in het openbaar vervoer, horeca, onderwijs, etc. Kortom, die 1 op de 4 is niet realistisch, want elke sector heeft personeel nodig. Volgens het CBS behaalde de krapte op de arbeidsmarkt het eerste kwartaal van 2022 al een record.

Urgentiebesef

Dat het op de huidige arbeidsmarkt lastig is, weet Coby Traas maar al te goed. Traas is zorgbestuurder van Zorgroep Ter Weel in Zeeland. De ontgroening in Zeeland is hoog. Dat zorgt ervoor dat in deze regio het urgentiebesef dat het anders moet, ook enorm hoog is. Daarom heeft de Zeeuwse bestuurder al verschillende technologische innovaties geïmplementeerd en sloot Zeeland ook aan bij Anders werken in de Zorg.

Je moet het juist samen doen met andere zorgorganisaties om impact te maken

Jan-Kees van Wijnen \

Bestuurder TanteLouise

'Eigenlijk is het heel logisch', gaat Traas verder. 'Binnen deze beweging worden verschillende innovaties uitgerold bij meerdere zorgorganisaties. Vervolgens worden de do’s en don’ts met elkaar gedeeld.' Hierdoor weet men beter of de innovatie wel of niet voor de organisatie en voor welke cliënt geschikt is. Een innovatie moet daarom aan het volgende voldoen: het moet tijd en/of kosten besparen en de kwaliteit van zorg en/of de zelfredzaamheid van de cliënt verbeteren. Voorbeelden zijn de bedsensor (meet in de nacht bewegingsonrust), het slimme incontinentiemateriaal en de smartglasses. Traas: 'Kijk naar de medicijndispenser of het beeldbellen met je arts, hierdoor laat je de druk op de zorg weer wat afnemen en neemt de zelfredzaamheid toe.'

De regio's in beeld

De regio’s Utrecht, West-Brabant, Midden-Brabant, Zeeland, Friesland, Drenthe zijn inmiddels aangehaakt. 'Dat is heel mooi om te zien', vult van Wijnen aan. Je haakt met verschillende regio’s in op het delen van kennis rondom nieuwe innovaties. 'Coby doet bijvoorbeeld soms andere projecten dan wij in Brabant. Dat is enorm leerzaam.'

'Het werkt heel motiverend omdat je met verschillende mensen uit heel het land praat over innoveren binnen de zorg. In alle regio’s is het besef dat we het samen moeten doen.' Maar eigenlijk is het nog te weinig, vindt Traas. 'Het wordt pas effectief als technologie op grote schaal wordt ingezet. De kosten- en personeelsbesparing vindt pas plaats, als je het op een hele afdeling kan toepassen. Daarom is het belangrijk dat nog meer regio’s bij deze beweging aansluiten. Alleen met z’n allen kan je slimmer en anders werken, en levert het op grotere schaal ook iets op in tijdsbesparing, geld of meer comfort voor de cliënten.'

ActiZ en Anders Werken in de Zorg

ActiZ onderschrijft uiteraard het belang van technologie en hoe dit kan bijdragen aan de arbeidskrapte. De branchevereniging ziet grote potentie in de beweging ‘Anders werken in de zorg’, vooral in de regionale aanpak en het leren van elkaar. Daarom probeert ActiZ de beweging zoveel mogelijk te helpen en ondersteunen in hun verdere groei en uitbreiding.

Enthousiasme

De voordelen van technologie zijn volgens beiden groot. Traas: 'Als je mensen met behulp van technologie langer thuis kan laten wonen, neemt de druk op de verpleeghuizen ook af. En dat is wel een heel belangrijk punt waar we nu staan. Daarom is het juist waardevol om zorgprofessionals enthousiast te maken voor technologie. Dat maakt hun werk ook efficiënter en rustiger.'

 

Je wilt straks niet in de ene regio op de ouderwetse manier worden verzorgd, en in de andere met veel technologie

Coby Traas \

Bestuurder Zorggroep Ter Weel

In Zeeland gaat daarom een technologie-bus langs bij alle zorglocaties, om medewerkers enthousiast te maken voor innovaties. 'Vaak is er nog onbekendheid.' Traas is ervan overtuigd dat technologie noodzakelijk is, willen we ons überhaupt goed voorbereiden op de toekomst. Dat is ook de reden dat Zeeland al in de volle breedte bezig is met die bewustwording en implementatie.

Is het genoeg?

Maar is technologie genoeg om de ouderenzorg te redden? Beide bestuurders zijn hoopvol dat technologie de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen. Maar Traas maakt ook een kanttekening. 'Alleen technologie is niet voldoende. Je moet dit combineren met sociale innovatie, zoals het ‘reablement’-gedachtegoed. Dus meer focus op de preventiekant en hierdoor de zorgvraag afremmen. Dan ben ik hoopvol.'

Ook de zorgverzekeraars zijn aan zet. 'Eigenlijk moeten technologische innovaties straks in de tarieven zitten. Het moet niet meer vrijblijvend worden gebruikt, maar juist de standaard worden. Je wilt straks niet in de ene regio op de ouderwetse manier worden verzorgd, en in de andere met veel technologie.'

Toekomst

Deze hoopvolle toekomst wordt langzaam steeds meer realiteit. 'Op dit moment worden er een aantal innovaties voor het voetlicht gebracht bij het landelijke expertisecentrum van Zorgverzekeraars Nederland, om uiteindelijk deze mee te nemen in de contractering', licht Van Wijnen toe.

Daarnaast willen beide bestuurders meer onderzoek doen naar het effect van technologische innovaties op de zelfredzaamheid van mensen en cliënten. 'We zijn ervan overtuigd dat innovaties arbeidsbesparend zijn en dat het de kwaliteit van zorg waarborgt. Onderzoek uit bepaalde regio’s toont dit al aan. Daarom willen we meer regio’s gaan onderzoeken.' Maar iedereen overtuigen om zich hierbij aan te sluiten; daar draait het niet om, benadrukt Van Wijnen. 'Zolang we met elkaar ons maar blijven inzetten voor de toekomst van de ouderenzorg en het gedachtegoed van technologie omarmen.'

Drie tips voor andere vernieuwers:

  1.  Ga het gewoon doen: innoveren is ook gewoon hard werken. Maar het maakt je werk ook een stuk leuker.
  2. Niet alles gaat perfect, het blijft soms trial en error. Kijk eens onbevangen naar technologie, zonder vooroordelen. Kijk naar wat het je kan opleveren in het werk.
  3. Voor de mensen die nog aarzelen: koude technologie maakt warme zorg mogelijk, omdat ze je helpen met het dagelijkse proces binnen de zorg. Dankzij technologie, houd je meer ruimte over om je te focussen op de reden waarom je voor de zorg hebt gekozen: het menselijke contact.