Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Nieuws leestijd 1 min

Alleen extra geld geen oplossing wachtlijsten verpleeghuiszorg

Link gekopieerd naar klembord

Alleen extra geld geen oplossing wachtlijsten verpleeghuiszorg keyvisual

Handen wassen

Het is een illusie dat met extra geld de wachtlijsten voor verpleeghuizen verdwijnen. Dat is de reactie van ActiZ op het nieuws dat het kabinet ruim 550 miljoen (waarvan 480 structureel) euro uitrekt om de tekorten voor langdurige zorg op te vangen. Door de vergrijzing stijgt het aantal ouderen dat wacht op een verpleeghuisplek hard. Er staan nu al ruim 20.000 mensen op de wachtlijst. TNO berekende eind vorig jaar dat er de aankomende decennia minimaal een verdubbeling van de capaciteit nodig is om iedereen een plek te bieden.

Verwachtingen bijstellen

Het is goed dat het kabinet extra geld uittrekt voor de verpleeghuiszorg. ‘Maar’, zo stelt Mireille de Wee, voorzitter van de ActiZ kerngroep Wonen en Zorg, ‘de verwachting dat extra geld de wachtlijsten oplost is onterecht. De vergrijzing en snel stijgende vraag naar ouderenzorg is niet alleen een financiële vraag. De opgave is nog veel meer een personele vraag: kijkend naar de krimpende beroepsbevolking zijn er niet genoeg mensen in Nederland om die zorg te bieden.’ Volgens ActiZ moeten de maatschappelijke verwachtingen over de oude dag worden bijgesteld, is er meer aandacht nodig voor de rol van mantelzorgers en zullen jong én oud nadrukkelijker met elkaar in gesprek moeten om tot nieuwe oplossingen te komen.  

Passende woonvormen nodig

Het is nodig de zorg voor ouderen anders te organiseren, anders zullen de wachtlijsten blijven groeien. Dit betekent volgens ActiZ onder meer investeren in passende woonvormen waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. De Wee: ‘Meer technologie in huis en slimme combinaties tussen professionele zorg en informele zorg thuis, moeten zorgen dat ouderen  minder vaak een beroep doen op verpleeghuiszorg.’ De visie van ActiZ sluit aan op het advies van de commissie Zorg Thuiswonende Ouderen. 'Bouwen, digitaliseren en samenwerken', is de oproep van de commissie Bos.

Coronacrisis

De coronacrisis laat zien dat de samenleving goed in staat is om meer naar elkaar om te zien. Wat ActiZ betreft moeten we dat ook na de crisis vast houden. Ook zien we dat we de mogelijkheden die digitalisering biedt snel omarmen. Dit kan goed helpen bij het vinden van antwoorden op de zorgvragen van morgen. Belangrijk is wel dat, ook als we in een economische crisis komen, er gebouwd en verbouwd wordt aan woningen voor senioren. Gemeenten, woningcorporaties en het ministerie van BZK hebben hier een belangrijke rol in volgens ActiZ.