Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

ActiZ: vaccineren ouderenzorg verloopt goed maar niet foutloos

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ: vaccineren ouderenzorg verloopt goed maar niet foutloos keyvisual

Verzorgende Sanna Elkadiri ontvangt de eerste vaccinatie - foto Phil Nijhuis

Het is positief dat er heel veel mensen bereid zijn tot het krijgen van een vaccinatie tegen Covid-19. Het animo blijkt groter dan tevoren was ingeschat. Met ruim 269.000 medewerkers in verpleeghuizen, verspreid over 2.350 locaties bij ruim 400 zorgorganisaties, is de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers een operatie van enorme omvang die bijna is afgerond. Waar het zoveel mensen betreft is het onvermijdelijk dat niet alles verloopt zoals gepland, maar ActiZ brancheverenging van zorgorganisaties weerspreekt het beeld dat er massaal fouten zouden zijn gemaakt rond de vaccinatie van zorgmedewerkers of bewoners van verpleeghuizen. De praktijk is vele malen genuanceerder en vrijwel alle zorgorganisaties hebben gewerkt volgens de landelijk afgesproken richtlijnen. Gelukkig bieden die richtlijnen de ruimte om rekening te houden met de vele verschillen in de praktijk.

Strategie

Begin van deze week was er berichtgeving in de media over het zich niet houden aan afspraken rond het uitnodigen van de eerste groep zorgmedewerkers, ActiZ heeft deze berichtgeving genuanceerd. Ook vakblad Skipr berichtte genuanceerd over het onderwerp. De volgorde voor het uitnodigen van deze groep voor het ontvangen van een vaccinatie was helder: medewerkers met direct cliëntcontact in verpleeghuizen. Dit is ook wat ActiZ meermalen gedeeld heeft met haar 400 aangesloten leden en hoe dit bij de overgrote meerderheid van de zorgorganisaties ook is opgevolgd.

Als hiervan bewust is afgeweken zonder rekening te houden met de schaarste van het vaccin, is dat betreurenswaardig. De afgesproken volgorde van te vaccineren groepen is helder uiteengezet in de landelijke vaccinatiestrategie. Het is belangrijk dat de vaccinatiestrategie niet telkens wordt gewijzigd, dat iedereen deze strategie volgt en we er samen voor zorgen dat men zo snel mogelijk in de juiste volgorde wordt gevaccineerd.

Nuancering

Bewust ontbraken functietitels en functienamen in de landelijke richtlijn voor het uitnodigingsbeleid voor de eerste groep zorgmedewerkers. Dit omdat functies -zeker in tijden van crisis- soms per locatie anders worden ingevuld en omdat de zorg overal verschillend georganiseerd is. Het is aan iemands functie niet altijd af te zien of diegene cliëntcontact heeft of niet. Het kan in één van de 2.350 verpleeghuislocaties heel goed zijn dat de kok daar ook veel direct cliëntcontact heeft en dat een bestuurder meedraait in de zorgtaken op de vloer, dat is zelfs heel wenselijk en noodzakelijk om de roosters rond te krijgen. Dat vraagt om maximale creativiteit en letterlijk alle hens aan dek. Immers de zorg voor ouderen kan simpelweg niet op pauze gezet worden en gaat ook tijdens de opmars van de derde golf altijd door.

Crisis

De Covid-19-pandemie legt een ongekende druk op de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Al maanden kunnen gemiddeld 10% van de zorgmedewerkers in verpleeghuizen en de zorg thuis niet werken door ziekte of quarantainemaatregelen. Zorgorganisaties kennen als geen ander de gevolgen van het virus en willen met de rest van Nederland snel uit deze crisis komen. We roepen mensen daarom op zich aan de maatregelen van de overheid te houden en roepen onze leden op daarbij het goede voorbeeld te geven.