Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Nieuws

Alles over coronavaccinatie

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
Corona vaccin

Alle belangrijke informatie omtrent vaccineren is op deze pagina verzameld.

Vaccinatiestrategie

Sinds 6 januari 2021 worden Nederlanders gevaccineerd tegen corona. Zorgmedewerkers zijn als eerste aan de beurt. Daarna volgen mensen boven de 18 jaar die niet in de zorg werken. De Rijksoverheid bepaalt de volgorde van vaccinatie. Deze kan dus veranderen. De planning hangt af van onder andere de goedkeuring, werking en levering van de vaccins. En van de verdeling van de vaccins over de priklocaties, ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen. De volgorde van vaccinatie kan ook veranderen door nieuwe ontwikkelingen en adviezen.

Toelichting vaccinatie zorgmedewerkers

Bepaalde groepen zorgmedewerkers komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie. Dit om de meest kwetsbare mensen te beschermen en om de druk op de gezondheidszorg te verlagen. De volgorde is:

  1. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
    Zorgmedewerkers in verpleeghuizen die zorg leveren in direct contact met bewoners krijgen als eerste een coronavaccinatie. Hieronder vallen niet: faciliterende en ondersteunende medewerkers. Zoals schoonmakers en medewerkers die maaltijden serveren, vrijwilligers en mantelzorgers.
  2. Medewerkers in wijkverpleging en Wmo-ondersteuning
    Medewerkers uit deze groep die als eerste een coronavaccinatie krijgen zijn:
    • zorgpersoneel dat verpleging (inclusief de kinderverpleegkundige in de thuissituatie), verzorging of huishoudelijke hulp, biedt bij en aan cliënten thuis (jeugd en volwassenen). Dit is inclusief maaltijdondersteuning;
    • medewerkers van dagbesteding voor dementerende ouderen.

Toelichting vaccinatie voor cliënten/bewoners

Sinds 18 januari 2021 krijgen bewoners van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen een vaccinatie, onder verantwoordelijkheid van de medische dienst of van de huisarts.
 

Geen lid van ActiZ? Dan verwijzen wij u graag naar het juiste loket

Instellingen niet aangesloten bij ActiZ en professionals

Met vragen over de werkwijze voor het uitnodigen van de zorgmedewerkers: zie de wegwijzer

Wegwijzer vragen covid-19 vaccinatieprogramma zorgmedewerkers

Publiek

Heeft u algemene vragen over het coronavirus of vaccinatie? U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Of kijk op rijksoverheid.nl

Heeft u medische vragen over coronavaccinatie? Kijk dan op RIVM - vragen en antwoorden of neem contact op met uw eigen huisarts.