Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Financieren Werken Nieuws leestijd 1 min

ActiZ steunt alsnog Integraal Zorgakkoord

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ steunt alsnog Integraal Zorgakkoord keyvisual

Wijkverpleging

De leden van ActiZ hebben inmiddels voldoende vertrouwen dat ze de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) waar kunnen maken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering vrijdag bleek dat leden van de branchevereniging van zorgorganisaties het Integraal Zorgakkoord alsnog steunen. Met de duidelijke opdracht de afspraken uit het akkoord nauwgezet te monitoren.

Maandag liet ActiZ weten geen handtekening te kunnen zetten onder het Integraal Zorgakkoord omdat er eerst meer garanties, randvoorwaarden en resultaten nodig waren. Hierna is veelvuldig gesproken met het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en andere IZA-partijen. Het ging over de al gemaakte afspraken en hoe hier verder uitvoering aan wordt gegeven in de praktijk. Dit leidde tot voldoende vertrouwen bij de ActiZ-leden om het Integraal Zorgakkoord alsnog te steunen. Wel onder de conditie dat de afspraken worden nageleefd en al in de zorgcontractering van 2023 zichtbaar zijn.

Integraal is met ActiZ

Het Integraal Zorgakkoord bevat afspraken om de zorg meer toekomstbestendig te maken. De rol van de wijkverpleging is daarin cruciaal. De wijkverpleging houdt de hele zorg toegankelijk. Goede wijkverpleging biedt mensen kwaliteit van zorg en leven, voorkomt ziekenhuisopnames en beperkt de druk op de huisarts. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken: ‘Een zorgakkoord kan daarom niet integraal zijn zonder steun van ActiZ, we zijn immers de grootse sector en belangrijke schakel in het zorgdomein.’

Een zorgakkoord kan niet integraal zijn zonder steun van ActiZ, we zijn immers de grootse sector en belangrijke schakel in het zorgdomein

Anneke Westerlaken \

ActiZ-voorzitter

Samenwerken

In het Integraal Zorgakkoord staan naast afspraken over het voorkomen van zwaardere zorg en betere samenwerking, ook financiële afspraken. Landelijk komt er meer geld beschikbaar voor de wijkverpleging. ‘Zorgorganisaties willen samen met zorgverzekeraars investeren in de wijkverpleging’, zegt Anneke Westerlaken, ‘in arbeidsvoorwaarden, opleiding en scholing van zorgprofessionals, in het verlichten van de werkdruk, in het samenwerken met andere zorgverleners in de keten en digitalisering. Reële tarieven zijn daarbij een basisvoorwaarde.’

Verantwoordelijkheid nemen

De maatschappelijke opgave is enorm. Het aantal ouderen stijgt de komende jaren van 2,6 miljoen nu, naar 4,6 miljoen in 2040, van wie ruim 1,5 miljoen boven de 80 jaar. Dat betekent ook dat de vraag naar zorg zal stijgen. Westerlaken: ‘ActiZ wil haar verantwoordelijkheid nemen. De ouderenzorg kan en wil helpen om bij te dragen aan oplossingen voor de maatschappelijke opgave door de vergrijzing. Bijvoorbeeld met het bieden van hulp en ondersteuning aan iemands netwerk, met de introductie van technische hulpmiddelen die mensen helpen zelfstandig te blijven wonen en met passende zorg door zorgprofessionals. Met elkaar moeten we de zorg voor ouderen opnieuw uitvinden.’

Integraal Zorgakkoord ondertekend

In Den Haag hebben dertien partijen het integraal zorgakkoord ondertekend. In het akkoord is onder meer afgesproken dat partijen intensiever met elkaar moeten samenwerken, de eerstelijnszorg versterkt moet worden en er meer wordt ingezet op preventie. Ook moet het voor zorgverleners aantrekkelijk zijn en blijven om in de zorg te werken. Het is voor het eerst dat zoveel partijen over de hele breedte van de zorg, samen afspraken maken over de koers voor de komende jaren. 

Het integraal zorgakkoord is ondertekend door ActiZ, De Nederlandse ggz, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen &Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS. Daarnaast zijn ook Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord. Met het akkoord is een stap gezet om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden. 

De ondertekenaars van het integraal zorgakkoord

ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken (vijfde van rechts) en de andere ondertekenaars van het integraal zorgakkoord