Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO Duurzaamheid IZA

Aanbevolen

Nieuws leestijd 1 min

ActiZ: ‘Nieuwe wethouders moeten aan de bak met de vergrijzing van hun inwoners’

Link gekopieerd naar klembord

ActiZ: ‘Nieuwe wethouders moeten aan de bak met de vergrijzing van hun inwoners’ keyvisual

ANP fotograaf

Eindelijk kunnen alle colleges van burgemeester en wethouders aan de bak. Nu ook Den Haag een coalitieakkoord heeft, kunnen alle gemeenten in Nederland na de gemeenteraadsverkiezingen van maart bestuurd worden. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, feliciteert de nieuwe colleges en biedt aan dat haar 400 leden gemeenten helpen bij het organiseren van passende woonvormen, preventie, zorg en ondersteuning voor ouderen.

‘Cruciaal, want de nieuwe colleges moeten de komende vier jaar vol aan de bak met de vergrijzing in hun gemeente’, die oproep doet ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken in een brief aan de nieuwe gemeentebesturen. In 2040 zijn er twee keer zoveel 75+’ers als nu. Die ook nog eens veel langer zelfstandig wonen. Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn.

Benut de expertise

‘Ouderenzorgorganisaties zijn dé experts als het gaat om zorg voor ouderen thuis en in verpleeghuizen’ geeft Anneke Westerlaken in haar brief aan de nieuwe wethouders aan. ‘Of het nu gaat om preventie van zorg door vroege signalering tijdens de hulp bij het huishouden, het organiseren van dagbesteding en netwerkzorg of kennis over woonvormen voor ouderen, zorgorganisaties delen hun kennis graag.’ De leden van ActiZ willen gemeenten en haar inwoners helpen bij alles wat nodig is om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen.

De leden van ActiZ delen hun kennis graag

Anneke Westerlaken \

ActiZ-voorzitter

De nieuwe colleges van B&W ontvingen van ActiZ naast de brief ook de prijswinnende uitkomsten van de opdracht over de toekomst van de zorg voor ouderen die ActiZ uitschreef onder designers: het conceptboek: ‘buurtwoongroep’ en het interactieve BINGO-spel.

Scherpe keuzes niet uit de weg gaan

De komende jaren wordt de rol van gemeenten bij de ondersteuning van kwetsbare ouderen alleen maar groter. Door de vergrijzing groeit de groep ouderen en zal het beroep op de professionele ouderenzorg kleiner moeten worden. ActiZ roept de nieuwe gemeentelijke bestuurders op scherpe en lastige keuzes niet uit de weg te gaan om toekomstbestendige zorg, ondersteuning en seniorenhuisvesting te faciliteren. De felicitatiebrief van ActiZ is een uitnodiging voor de nieuwe gemeentebestuurders om in gesprek te gaan met ActiZ-leden in de regio.  

Podcastserie voor nieuwe wethouders

Wat is de rol van gemeenten eigenlijk bij het woonzorgvraagstuk voor ouderen? In een podcastreeks biedt de Taskforce Wonen en Zorg nieuwe wethouders met wonen en zorg in hun portefeuille een vliegende start. Je hoort tips en adviezen over de woonzorgopgave voor ouderen en antwoorden op de vragen als: Wat is de rol van de gemeente? Welke verwachtingen hebben partners van de gemeente? En andersom, wat mag de gemeente van de partners verwachten in het oplossen van het woonzorgvraagstuk voor ouderen?

Gemeenten ontwikkelen woonzorgvisies en zijn bepalend rondom huisvesting en wijkinrichting. Ook hebben gemeenten met de Wet maatschappelijke ondersteuning belangrijke taken rond de zorg en ondersteuning van ouderen. ActiZ is samen met de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken en koepels VNG, Aedes en ZN lid van de Taskforce Wonen en Zorg. De Taskforce helpt gemeenten bij het ontwikkelen van woonzorgvisies, voorbeelden van passende woonvormen voor ouderen en biedt informatie.

Mijn ActiZ

ActiZ Toolkit: Gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de komende verkiezingen heeft ActiZ de Toolkit:' Gemeenteraadsverkiezingen 2022' gepubliceerd. In de Toolkit is eenvoudig uitgelegd hoe de gemeente en gemeenteraadsverkiezingen werken. Welke facetten het doorloopt, wie wat doet en waar de gemeente voor verantwoordelijk is omtrent de lokale zorg en ondersteuning. Daarnaast geeft het handige tips hoe de leden van ActiZ voor de zorg voor ouderen kunnen lobbyen en op deze manier de zorg hoog op de politieke agenda kunnen krijgen in hun eigen gemeente.